Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger

Дієслово to listen в англійській мові: 3 форми

22.04.2024
4 хвилин на читання

Дієслово to listen в англійській мові: 3 форми

Одним з основних засобів передачі та сприйняття інформації в англійській мові є дієслово listen. Три форми дієслова - «listen» (теперішній час), «listened» (минулий час) і «listening» (дієприкметник) - мають різні часи та мають важливе значення для передачі різних значень. Давайте поговоримо про використання та значення кожного з них.

Значення дієслова to listen

На перший погляд, «listen» означає просто слухати звук. Проте, воно має набагато більшу цінність. Слухання - це не лише фізичне сприйняття звуку, а й акт психологічного засвоєння інформації. Коли ми слухаємо звук, ми не просто чуємо його, ми намагаємося зрозуміти його зміст, емоційний зміст і контекст.

«To listen» також пов'язане з розумінням. Коли ми уважно слухаємо інших, ми намагаємося зрозуміти їхні справжні почуття та наміри, зрозуміти їхній досвід, думки та цілі. Це часто важливо у спілкуванні, особливо в ситуаціях конфлікту та розв'язання проблем.
Крім того, вміння слухати має вирішальне значення для співчуття і співчуття. Коли ми справді слухаємо іншу людину, ми демонструємо, що нам небайдужі її емоції та досвід. Це сприяє зміцненню стосунків і створює основу для якісного спілкування.
Зрештою, вміння слухати також є процесом навчання та розвитку. Ми отримуємо нові ідеї, досвід і знання, слухаючи інших людей. Це допомагає нам розвиватися як особистості, так і стати більш терпимими та відкритими.
Таким чином, слово «listen» може означати багато чого, від фізичного сприйняття звуку до психологічного сприйняття інформації, емоційного співпереживання та розвитку інтелекту. Це не просто здатність, а важлива характеристика людського розуміння та спілкування.

3 основні форми дієслова to listen

Дієслово «to listen» має три основні форми: «listen» (теперішній час), «listened» (минулий час) і «listening» (дієприкметник).

Давайте розглянемо вживання та значення кожного з них:

Інфінітив «to listen» використовується для позначення дії прослуховування в загальному розумінні та зазвичай слідує за дієсловом «to». Наприклад: «I like to listen to music while studying».
Дієприкметник теперішнього часу: утворюється шляхом додавання суфікса «-ing» до основної форми дієслова. Він використовується в простому теперішньому часі та як дієприкметник теперішнього часу. Наприклад: «She's listening to the radio right now».
Дієприкметник минулого часу: також утворюється за допомогою суфікса «-ed» і поєднується з дієсловами «have», «has» і «had», утворюючи доконаний вид. Наприклад, «I've listened to this album many times».
Ці три форми дієслова «listen» дають змогу висловити дію прослуховування в різних часах і контекстах, забезпечуючи точність і ясність спілкування англійською мовою.

Коли вживається дієслово listen

Дієслово «listen» використовується в різних контекстах і ситуаціях

Активне слухання: дієслово «listen» використовується, коли людина свідомо й уважно прислухається до звуків і розмовної мови. Під час розмови з кимось, у класі, на концерті, під час прослуховування запису: наприклад, «Listen carefully to what I'm about to say».

Розуміння і співпереживання: дієслово «слухати» також використовується для вираження розуміння і співпереживання думкам, почуттям і досвіду інших людей. Це включає в себе відкритість до перспектив і досвіду інших людей. Наприклад, «She always listens and supports her friends in their problems».

Отримання та засвоєння інформації: дієслово «слухати» також може використовуватися, коли людина намагається отримати нові знання, ідеї або інструкції, слухаючи і звертаючи увагу на вимовлені слова або звуки: наприклад, «Students should listen attentively to their teacher in class».

Дотримуватися інструкцій Дієслово «to listen» може використовуватися для вказівки на необхідність дотримуватися усних інструкцій або вказівок: наприклад, «Listen carefully as the guide explains the precautions before the tour».

У всіх випадках дієслово «to listen» допомагає налагоджувати зв'язки між різними людьми та ефективно обмінюватися інформацією та ідеями.

Граматичні особливості

Часи: дієслово «listen» має всі основні часи англійської мови: теперішній простий, теперішній прогресивний, теперішній досконалий, минулий простий, минулий прогресивний, минулий досконалий і майбутній простий. Це дає змогу виражати дію слухання в різних часових контекстах залежно від ситуації:
Present simple: "He listens to music every day".
Present progressive: "I am listening to the radio right now".
Past simple: "She listened to the lecture yesterday".
Present perfect: "We have listened to that song many times".
І т. д.
Відмінювання: дієслово «слухати» належить до групи дієслів, правила відмінювання яких змінюються залежно від часу та способу нахилу, а також від особи та числа. У простому часі воно змінюється тільки в третій особі однини (he/she/it), коли до родового відмінка додається «-s» або «-es»:
Present simple: «I hear, he/she hears».
Минуле однина: «I listened, he/she listened».
Present progressive: «I am listening, he/she is listening».
Використання з доповненнями: дієслово «to listen» може використовуватися з різними видами доповнень, такими як прямі та непрямі об'єкти, а також ситуативні доповнення. Наприклад, «listen to music», «listen to the teacher», «listen carefully», «listen to the doorbell».
Заперечення та запитання Як і інші дієслова в англійській мові, дієслово «listen» може використовуватися в заперечувальних реченнях і запитаннях із допоміжними дієсловами:
Заперечення: «He won't listen to me».
Питальне речення: «You listen to the news every day?».
Ці граматичні особливості дають змогу використовувати дієслово «to listen» у різних контекстах і формах, що робить його універсальним засобом вираження дії «слухати» в англійській мові.

Приклади

Форми часу:

Минулий час: She listened to her favorite song yesterday. (Вона слухала свою улюблену пісню вчора.)
Теперішній час: He listens to the news every evening. (Він слухає новини щовечора.)
Майбутній час: They will listen to the presentation tomorrow. (Вони слухатимуть презентацію завтра.)
Форми непрямої заявної форми (наказовий спосіб):
Listen to me carefully, and I'll explain everything. (Слухайте мене уважно, і я поясню все.)
Please listen to the instructions before starting the test. (Будь ласка, уважно вислухайте інструкції перед початком тесту.)
Форма герундія (дієслово + -ing):
She enjoys listening to podcasts while exercising. (Вона любить слухати подкасти під час занять спортом.)
He apologized for not listening to her earlier. (Він вибачився за те, що не вислухав її раніше.)
Пасивна конструкція:
The lecture was listened to attentively by the audience. (Лекція була уважно вислухана аудиторією.)
His music is listened to by millions of fans worldwide. (Його музику слухають мільйони шанувальників по всьому світу.)
Форми з модальними дієсловами:
I can listen to music while I study. (Я можу слухати музику, поки вчуся.)
Would you listen to me for a moment, please? (Могли б ви вислухати мене на хвилину, будь ласка?)