Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Скільки слів в англійській мові
26.08.2023
3 хвилин на читання

Скільки слів в англійській мові

Зміст:

Англійська мова - це динамічна лінгвістична одиниця, що постійно розвивається, відома своїм багатим словниковим запасом, який охоплює широке коло тем і понять. Питання про кількість слів в англійській мові є інтригуючим і водночас складним, оскільки воно містить у собі питання словотворення, використання та постійних змін.

У своїй основі англійська мова є сумішшю різних впливів, включно з германськими, романськими та латинськими мовами. Таке мовне розмаїття сприяло формуванню великого лексикону англійської мови. Хоча оцінки точної кількості слів можуть варіюватися в широких межах, загальновизнано, що англійська мова може похвалитися вражаючою кількістю слів, що активно використовуються, - понад 170 000.

Однак ця цифра потребує певного осмислення. Лексика англійської мови - це не статичний набір слів, а скоріше рухома екосистема, в якій народжуються нові слова, старі слова виходять з ужитку, а їхні значення змінюються з плином часу. Нові слова з'являються завдяки різним чинникам, включно з технічним прогресом, науковими відкриттями, культурними зрушеннями та навіть популярними ЗМІ. Згадайте, як такі терміни, як "selfie", "emoji" та "хештег", органічно вписалися в сучасну комунікацію.

Ще одним фактором, який необхідно враховувати, є величезна різноманітність англійської мови. Вона включає в себе не тільки стандартну лексику, а й спеціалізований жаргон, характерний для різних сфер діяльності, професій і захоплень. Від медичної термінології до юридичного жаргону, від академічного дискурсу до сленгу різних субкультур - англійська мова вміщає в себе величезну кількість мовних регістрів.

Крім того, саме поняття "слово" може бути важковизначеним. Чи вважається кожна форма слова, наприклад, множина або минулий час, окремим словом? Як бути зі складовими словами чи фразами? Лінгвісти іноді класифікують форми слів і похідні як "леми", тобто окремі значення, представлені одним базовим словом.

Яка приблизно кількість слів в англійській мові

Точна кількість слів, занесених до словників, може варіюватися залежно від словника та критеріїв занесення.

Кількість англійських слів, присутніх у словниках

Global Language Monitor - це організація, яка відстежує мовні тенденції, слідкує за вживанням слів та аналізує лінгвістичні дані для виявлення нових слів і словосполучень, які стають дедалі популярнішими в англійській мові.

На відміну від традиційних словників, у яких кількість слів фіксована, Global Language Monitor фокусується на мовних зрушеннях, появі нової термінології та еволюції мови в різних контекстах. Це означає, що в ньому не може бути певної кількості слів, як у звичайному словнику.

Основна увага в Global Language Monitor приділяється динамічній природі мови і тому, як вона відображає зміни в культурі, технологіях і суспільстві. Часто випускаються звіти про найчастіше вживані слова, фрази та вирази в різних сферах, галузях і регіонах, що свідчить про еволюцію англійської мови.

Global Language Monitor

Оксфордський словник англійської мови (OED) є одним із найповніших і найавторитетніших словників англійської мови. Він славиться своєю історичною глибиною, надаючи детальну інформацію про походження, значення і вживання слів з плином часу. OED містить не тільки визначення, а й великі етимології, цитати з широкого кола джерел, а також контекстуальну інформацію, що прояснює розвиток слів та їхніх значень.

OED постійно оновлюється, щоб відобразити зміни та доповнення в англійській мові. На сьогодні OED містить понад 600 000 слів, які охоплюють величезну кількість термінів, фраз, ідіом та історичних варіантів мови.

Важливо зазначити, що кількість слів в OED не обмежується традиційними словами. До неї входять не тільки загальновживані слова, а й більш спеціалізована або технічна термінологія, застарілі слова і навіть фрази. Комплексний підхід OED до мови дає змогу відобразити багатство й розмаїття англійської мови в усіх її проявах.

Для отримання найбільш точної та актуальної інформації про поточну кількість слів в Оксфордському словнику англійської мови ви можете відвідати офіційний сайт OED або звернутися до його останніх публікацій та оголошень. Не забувайте, що мова динамічна і постійно розвивається, і кількість слів в OED, найімовірніше, змінюватиметься в міру появи нових слів і набуття нових значень існуючими словами.

Оксфордський словник

Мова - дивовижний бік людського спілкування, що дає нам змогу передавати думки, емоції та ідеї з неймовірною точністю й тонкістю. У сфері англійської мови, однієї з найпоширеніших мов у світі, діапазон словникового запасу, який є в розпорядженні дорослої людини, є водночас великим і захоплюючим. Словниковий запас дорослої англомовної людини являє собою складну взаємодію активної та пасивної лексики, кожна з яких робить свій унікальний внесок у здатність людини до розуміння та самовираження.

Скільки слів використовує англомовний дорослий

Активний словниковий запас англомовної дорослої людини належить до слів, які вона активно використовує і застосовує в повсякденному спілкуванні. До цього підкласу словникового запасу входять слова, які людина може легко викликати з пам'яті для побудови речень, участі в дискусіях та ефективного викладу своїх думок. Активний словниковий запас дорослої людини залежить від різних чинників, включно з її освітою, родом занять, хобі та соціальною взаємодією. У середньому активний словниковий запас освіченої англомовної людини може становити від 20 до 35 тис. слів. Такий обсяг дає їм змогу з високим ступенем точності висловлювати свої думки й адаптувати мову до різних умов.

Активний словниковий запас включає в себе слова, які людина глибоко розуміє, що дозволяє їй використовувати їх у різних граматичних формах і контекстах. Ці слова, як правило, добре відпрацьовані завдяки частому використанню і знайомству, що робить їх невід'ємною частиною вільного і красномовного спілкування. Активний словниковий запас дорослої людини постійно поповнюється новими словами, а деякі з них з часом виходять з ужитку.

Активний словниковий запас

Пасивний словниковий запас, навпаки, охоплює ширше коло слів, які людина розуміє, але не використовує активно у своєму мовленні або письмі. Цю підмножину слів впізнають і розуміють під час читання, прослуховування або розмови, але не так легко включають в активну комунікацію. Пасивний словниковий запас англомовної дорослої людини може значно перевищувати активний і становити від 40 000 до 50 000 слів і більше.

Пасивний словниковий запас часто набувається внаслідок знайомства з різними видами ЗМІ, літературою, навчальними заняттями та спілкуванням з іншими людьми. Хоча ці слова можуть не входити в повсякденне спілкування, вони сприяють загальному розумінню мови, даючи змогу слідкувати за складними дискусіями, розуміти нюанси та цінувати багатство мови в її різних формах.

Важливо розуміти, що мова - це живий організм, і вона розвивається разом із суспільством, яке її використовує. Словниковий запас англійської мови постійно розширюється й адаптується, відображаючи нові концепції, технології та культурні зрушення. Вплив Інтернету та глобалізації прискорив темпи створення та поширення слів.

Насамкінець слід зазначити, що хоча кількість слів в англійській мові оцінюють приблизно в 170 000, це число не є фіксованим і скоріше символізує безмежні можливості мови для вираження. Природа англійської мови, що розвивається, поява нових термінів і нюанси розуміння того, що таке "слово", - все це створює складний ландшафт мови. Здатність англійської мови постійно поповнюватися новими словами, зберігаючи при цьому своє історичне коріння, свідчить про її життєздатність та адаптивність як глобального засобу спілкування.

Пасивний словниковий запас