Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Геометричні терміни англійською мовою
16.08.2023
3 хвилин на читання
Геометричні терміни англійською мовою
Геометрія є однією з фундаментальних галузей математики, і вона вивчає різні фігури та їхні властивості. У цьому тексті ми розглянемо деякі з найпоширеніших геометричних фігур англійською мовою.
Зміст:

Основні геометричні терміни англійською мовою

Геометричні фігури та тіла є фундаментальними елементами вивчення математики та геометрії. Вони допомагають нам зрозуміти й описати світ навколо нас, а також відіграють важливу роль у різних галузях науки та інженерії.

Геометричні фігури мають унікальні характеристики та властивості. Вони можуть бути плоскими або об'ємними, простими або складними. Кола, квадрати, трикутники і прямокутники - це лише деякі з базових фігур, які ми можемо виявити в повсякденному житті. Вони мають певні характеристики, як-от довжини сторін, кути та діагоналі, які дають нам змогу класифікувати їх і аналізувати.

Тіла мають тривимірні форми і складаються з більш ніж однієї поверхні. Вони можуть бути правильними, коли всі їхні грані та кути рівні, або неправильними, що мають різноманітні форми та розміри. Куби, сфери, циліндри та конуси - це всього лише кілька прикладів геометричних тіл. Вивчення їхніх властивостей і взаємодій допомагає нам розробляти різні технології, зокрема в архітектурі, інженерії та комп'ютерній графіці.

Геометрія має величезне значення в освіті та наукових дослідженнях. Вона дає нам змогу розв'язувати різноманітні задачі, від визначення відстаней і об'ємів до створення складних математичних моделей. Без розуміння геометричних фігур і тіл багато досягнень людства в галузі науки, техніки та мистецтва були б неможливими.

А тепер давайте вивчимо кілька фраз із використанням геометричних фігур:

English: "The area of a triangle is calculated using the formula: (base × height) / 2."

Translation: "Площа трикутника обчислюється за формулою: (основа × висота) / 2."

English: "The diameter of a circle is twice the radius."

Translation: "Діаметр кола вдвічі більший за радіус."

English: "A square has four equal sides and four right angles."

Translation: "У квадрата чотири рівні сторони і чотири прямі кути."

English: "The volume of a cylinder can be calculated using the formula: π × radius² × height."

Translation: "Об'єм циліндра можна обчислити за формулою: π × радіус² × висота."

English: "An equilateral triangle has all sides and angles equal".

Translation: "У рівностороннього трикутника всі сторони і кути рівні."

English: "The vertices of a cube are the points where its edges meet".

Translation: "Вершини куба - це точки, де перетинаються його ребра."

English: "A cone has a circular base and a pointed top".

Translation: "У конуса є кругла основа і загострена вершина."

English: "The perimeter of a rectangle is calculated by adding all four sides".

Translation: "Периметр прямокутника обчислюється шляхом додавання всіх чотирьох сторін."

English: "The surface area of a sphere is given by the formula: 4π × radius²".

Translation: "Площа поверхні сфери задається формулою: 4π × радіус²."

English: "A pentagon has five sides and five angles".

Translation: "У п'ятикутника п'ять сторін і п'ять кутів."

Вивчення геометричних фігур англійською мовою дає нам змогу розширити наші знання про форми та їхні характеристики. Ці фігури мають широке застосування в різних галузях, включно з архітектурою, інженерною справою та дизайном. Розуміння основних геометричних фігур є важливою частиною математичної грамотності та сприяє кращому розумінню навколишнього світу.

Геометричні фігури та тіла англійською