Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to draw в англійській мові
31.10.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to draw в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to draw

Дієслово "to draw" в англійській мові має кілька значень залежно від контексту використання. Ось кілька з них:

1. Малювати (картину): Головне значення дієслова "to draw" пов'язане зі створенням зображення на папері, полотні або іншій поверхні з використанням олівців, ручок, пензликів та інших малювальних інструментів. Процес малювання дає змогу висловити творчі ідеї, передати емоції та створити унікальні витвори мистецтва. Приклад: "She loves to draw landscapes in her free time."
2. Привертати (увагу, інтерес): Дієслово "to draw" також може означати привертати увагу або інтерес. Це може бути пов'язано зі створенням чогось привабливого або такого, що викликає увагу. Приклад: "The vibrant colors of the painting drew my attention immediately".
3. витягувати (креслення, схема): У технічному або інженерному контексті дієслово "to draw" може означати створення креслень, схем, планів або інших технічних документів. Приклад: "Engineers need to draw precise diagrams for the construction project".
4. Витягувати (зброю, карту): Ще одним значенням "to draw" є дія витягування чогось із місця зберігання, як, наприклад, зброї з піхов або карти з кишені. Приклад: "The cowboy quickly drew his gun when he sensed danger."

Таким чином, дієслово "to draw" є багатозначним і може застосовуватися в різних ситуаціях, відносячись як до творчих процесів, так і до практичних дій.

3 основні форми дієслова to draw

Ці форми відображають основні тимчасові форми дієслова "to draw" у теперішньому (Draw), минулому (Drew), та минулому доконаному (Drawn). Приклади в реченнях демонструють різноманітне використання дієслова в контекстах малювання та створення зображень.

Коли вживається дієслово draw

Дієслово "to draw" використовується в різних контекстах і ситуаціях. Ось кілька випадків, коли це дієслово може бути застосоване:

1. Мистецтво та малювання: Головне застосування дієслова "to draw" пов'язане з творчим процесом створення зображень на папері, полотні або інших поверхнях. Це може включати в себе малювання картин, ескізів, портретів та інших художніх творів. Приклад: "Artists draw inspiration from the world around them".
2. Привернення уваги: Дієслово "to draw" також використовується в контексті привернення уваги або інтересу. Це може стосуватися як художніх творів, так і інших об'єктів чи явищ. Приклад: "The unusual architecture of the building draws tourists from all over".
3. Технічне малювання: В інженерії та технічних галузях дієслово "to draw" означає створення креслень, схем, планів або інших технічних документів. Приклад: "Engineers draw detailed plans before constructing a new bridge".
4. Ігри та спорт: У деяких контекстах, особливо в спортивних змаганнях або іграх, "to draw" може використовуватися для опису того, що результат матчу або гри є нічийним. Приклад: "The teams played well, and the game ended in a draw".
5. Вилучення об'єктів: У контексті використання предметів, таких як зброя, карта або щось подібне, дієслово "to draw" може позначати акт вилучення цього об'єкта з місця зберігання. Приклад: "The detective slowly drew his gun as he approached the suspicious figure".

Таким чином, дієслово "to draw" широко застосовується в різних галузях, охоплюючи як творчі, так і практичні аспекти життя.

Граматичні особливості

Граматичні особливості дієслова "to draw":

Форми дієслова:
Теперішній час: I/You/We/They draw; He/She/It draws.
Приклад: "She draws a beautiful landscape every weekend".
Минулий час: I/You/He/She/It drew.
Приклад: "Yesterday, he drew a detailed map of the area".
Минулий доконаний час: I/You/He/She/It had drawn.
Приклад: "By the time I arrived, she had already drawn a sketch".

Інфінітив і герундій:
Інфінітив: to draw
Приклад: "She likes to draw in her free time".
Герундій: drawing
Приклад: "Drawing is a relaxing activity for many people".

Форми неправильного дієслова:
Минулий час неправильної форми: I/You/He/She/It drew (замість "drewed").
Приклад: "He drew a beautiful picture for the art exhibition".

Пасивний стан:
Теперішній час: The picture is drawn by the artist.
Минулий час: The map was drawn by the explorer.

Запитальні та заперечні форми:
Запитальна форма: Do/Does + (subject) + draw?
Приклад: "Do you draw in your sketchbook?"
Негативна форма: (Subject) + do/does + not + draw.
Приклад: "She does not draw cartoons".

Використання в умовних реченнях:
Нульовий тип: If + present simple, (subject) + draw.
Приклад: "If you practice regularly, you draw better."
Перший тип: If + present simple, (subject) + will draw.
Приклад: "If she has time, she will draw a portrait for you."
Другий тип: If + past simple, (subject) + would draw.
Приклад: "If she had more supplies, she would draw more pictures."

Дієслово "to draw" має стандартні граматичні форми, що застосовуються в різних часах, заставах і умовах. Знання цих форм допомагає коректно будувати речення та висловлювати різноманітні ідеї, пов'язані з малюванням.

Приклади

Художня творчість:
"As a child, she used to draw colorful scenes from her imagination."
"The art class teaches students how to draw realistic portraits."

Привернення уваги:
"The stunning architecture of the building draws tourists from all over the world."
"Bright colors and unique shapes can draw attention to your artwork.".

Технічне малювання:
"Engineers must draw precise blueprints before starting construction."
"The architect spent hours drawing the layout of the new office space.".

Вилучення об'єктів:
"In a quick motion, he drew a map from his backpack to show the way."
"The knight skillfully drew his sword from its scabbard.".

Емоційні вирази:
"The movie's powerful scenes can draw tears from even the toughest audience."
"Her heartfelt speech drew applause from the entire room."".

Використання в розмовній мові:
"Let me draw a quick diagram to explain the concept better."
"I always draw doodles when I'm on the phone; it helps me concentrate."

Спортивні змагання:
"The soccer match ended in a draw, with both teams scoring two goals each."
"In chess, a skilled player can force a draw even in a seemingly losing position.".

Ситуації з минулого:
"During the school trip, he drew a funny cartoon to remember the moment."
"She drew a beautiful illustration in her travel journal to capture the memory."

Ці приклади демонструють різноманітні контексти використання дієслова "to draw", підкреслюючи його універсальність у різних галузях життя та спілкування.