Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to saw в англійській мові
08.10.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to saw в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to saw

Дієслово "to saw" в англійській мові має велике значення і широке застосування. Воно означає використання пилки (зазвичай ручної або електричної) для розрізання матеріалу, як правило, деревини, на дві або більше частини. Тут представлено кілька аспектів і значення цього дієслова:

  1. Робота з деревиною: Одним із найпоширеніших контекстів, у якому використовується дієслово "to saw", є робота з деревиною. Люди використовують пили для створення дерев'яних конструкцій, меблів, балок, що підтримують, і багато чого іншого. Приклад: He sawed the wooden plank in half to make two shorter pieces

  2. Виробництво: "To saw" також використовується у виробництві різних виробів, де потрібно розрізати матеріали, такі як метал, пластик або композити. Приклад: Працівники фабрики розпилили металеві листи до необхідних розмірів

  3. Різання під кутом: Дієслово "to saw" також може вказувати на процес різання матеріалу під певним кутом, що часто використовується при створенні скосів і похилих поверхонь. Приклад: He carefully sawed the wooden block at a 45-degree angle for a precise fit

  4. Метафоричне значення: Іноді "to saw" може бути використане в переносному значенні для опису поділу або розриву стосунків, зв'язків або зобов'язань. Приклад: The business partners had to saw their ties due to irreconcilable differences
Дієслово "to saw" відіграє важливу роль у будівництві, ремонті, виробництві та інших галузях, де необхідно розрізати матеріали для створення або модифікації різних об'єктів і виробів. Це дієслово дозволяє перетворювати сирі матеріали на корисні та функціональні продукти.

3 основні форми дієслова to saw

Минулий час (Past Tense): "sawed"
Приклад: He sawed the wooden plank. (Він пиляв дерев'яну дошку.)

Теперішній час (Present Tense): "saws"
Приклад: She saws through the metal. (Вона пиляє метал.)

Минулий доконаний час (Past Perfect Tense): "sawn"
Приклад: They have already sawn the logs. (Вони вже пиляли колоди.)

Використання дієслова в різних часах

Дієслово "to saw" може використовуватися в різних часах для вираження різних моментів у часі. Ось приклади його використання в різних часах:

Минулий час (Past Tense):
Він пиляв дерев'яну дошку вчора. (He sawed the wooden plank yesterday.)
Вони пиляли дерево всю ніч. (They sawed the tree all night.)

Теперішній час (Present Tense):
Він пиляє дерево зараз. (He saws the wood right now.)
Вона зазвичай пиляє метал у вільний час. (She usually saws metal in her spare time.)

Майбутній час (Future Tense):
Вони поїлять нові дерев'яні деталі завтра. (They will saw new wooden parts tomorrow.)
Коли він повернеться, він поїлить цей шматок металу. (When he comes back, he will saw this piece of metal.)

Минулий доконаний час (Past Perfect Tense):
Коли я прийшов, вони вже пиляли дерево. (When I arrived, they had already sawn the wood.)
Вона була здивована, бо він уже попіляв усю деревину. (She was surprised because he had already sawn all the wood.)

Теперішній доконаний час (Present Perfect Tense):
Він пиляє дошки зранку. (He has sawn boards since morning.)
Ми пиляємо метал увесь тиждень. (We have been sawing metal all week.)

Дієслово "to saw" може бути використане в різних часах для опису дій, які відбувалися, відбуваються, або відбуватимуться в різні моменти часу в минулому, сьогоденні та майбутньому.

Фразові дієслова з to saw

Фразові дієслова, що включають дієслово "to saw", можуть створювати різноманітні значення та смислові нюанси. Ось кілька фразових дієслів із "to saw" та їхні значення:

Saw through - Пропилювати крізь, різати до кінця:
He needed to saw through the thick log to clear the path. (Йому потрібно було пропиляти товсту колоду, щоб очистити шлях).

Saw off - Відпилювати, відрізати:
They had to saw off the excess length of the board. (Їм довелося відпиляти зайву довжину дошки.)

Saw up - Розпилювати на частини:
She needed to saw up the fallen tree to remove it. (Їй потрібно було розпиляти дерево, що впало, щоб прибрати його.)

Saw down - Спилювати (дерево, зазвичай знизу):
They had to saw down the old tree because it was unsafe. (Їм довелося спиляти старе дерево, тому що воно було небезпечним).

Saw into - Прорізати, робити надріз:
He carefully saw into the metal pipe to make an opening. (Він обережно прорізав металеву трубу, щоб зробити отвір).

Saw out - Пиляти до кінця, закінчувати пиляння:
They needed to saw out the remaining pieces to finish the project. (Їм потрібно було закінчити пиляння решти частин, щоб завершити проєкт).

Ці фразові дієслова розширюють можливості використання дієслова "to saw" і додають контекст і додаткові значення до дій різання або пиляння.