Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Future Perfect Continuous Tense в англійській мові
05.10.2023
3 хвилин на читання

Future Perfect Continuous Tense в англійській мові

Зміст:

Формування Future Perfect Continuous

Майбутній досконалий продовжений час, або Future Perfect Continuous, - це один з часів в англійській граматиці, який використовується для позначення тривалих дій, які будуть продовжуватися в майбутньому до певного моменту. Воно утворюється за допомогою допоміжного дієслова will have been і дієслова у формі причастя із закінченням -ing.

Майбутній досконалий продовжений час - це граматична конструкція, яка дозволяє висловити довгострокові дії чи події у майбутньому, позначаючи їх тривалість і завершеність до певного моменту часу.

Правила написання закінчень –ing у дієслів

Коли ми утворюємо майбутній досконалий продовжений час (Future Perfect Continuous), важливо дотримуватися певних правил для написання закінчень -ing у дієслів. Ось деякі з цих правил:

1. У більшості дієслів, що закінчуються -e, остання буква -e змінюється на -i перед додаванням -ing. Приклад:
write → writing (писати → пишучий)

2. Дієслова з одним наголосом на останньому складі і що завершуються на одну приголосну літеру, подвоюють цю літеру перед додаванням -ing, якщо вони однокореневе слово з подвійною згодою. Приклад:
run → running (бігти → біжить)
hop → hopping (стрибати → стрибаючий)

3. Дієслова, що закінчуються на одну приголосну букву після наголосу і мають два або більше склади, не подвоюють останню букву перед -ing. Приклад:
visit → visiting (відвідувати → відвідувач)

4. Дієслова, що закінчуються -ie, змінюють -ie на -y і додають -ing. Приклад:
die → dying (вмирати → вмираючий)

5. Деякі неправильні дієслова мають непередбачувану форму -ing і слід запам'ятати їх окремо. Приклад:
go → going (йти → той, хто йде)
have → having (мати → має)

6. Дієслова, які закінчуються -ee, -ye, -oe, додають -ing без зміни їх написання. Приклад:
agree → agreeing (погоджуватися → той, хто погоджується)
see → seeing (бачити → бачить)

Використовуючи ці правила, ви можете легко утворювати герундії (форми дієслова із закінченням -ing) для дієслів у майбутньому досконалому продовженому часі (Future Perfect Continuous) і правильно передавати тривалість дії, яка матиме місце у майбутньому до певного моменту.

Коли використовується Ф'юче Перфект Контініус

Майбутній досконалий продовжений час (Future Perfect Continuous) використовується в англійській мові в наступних випадках:

1. Тривалі дії у майбутньому: Цей час дозволяє висловити, що певна дія продовжуватиметься до певного моменту у майбутньому. Воно підкреслює тривалість та завершеність дії. Наприклад:
By the time you arrive at the party, I will have been waiting for two hours. (До моменту твого приходу на вечірку, я чекатиму вже дві години.)

2. Прогнози та припущення: Future Perfect Continuous також використовується для вираження припущень або прогнозів про майбутнє. Наприклад:
They will have been working on this project for a long time by now. (Вони, ймовірно, працюватимуть над цим проектом вже довгий час до цього моменту.)

3. Оцінка тривалості та завершеності: Цей час допомагає оцінити, скільки часу буде витрачено на певну дію у майбутньому. Наприклад:
By next summer, I will have been living in this city for five years. (До наступного літа я житиму в цьому місті вже п'ять років.)

4. Довгострокові плани та цілі: Future Perfect Continuous дозволяє висловити довгострокові плани та цілі, які можуть вимагати тривалих зусиль. Наприклад:
She will have been studying to become a doctor for over a decade when she finally graduates. (Вона буде вчитися, щоб стати лікарем, вже понад десять років, коли нарешті закінчить навчання.)

Важливо пам'ятати, що Future Perfect Continuous використовується, коли потрібно висловити тривалість впливу до певного моменту в майбутньому. Цей час допомагає створити зв'язок між минулим, сьогоденням та майбутнім, дозволяючи точніше описувати хронологію подій та тривалість процесів у контексті майбутнього.

Види речень у Future Perfect Continuous

У майбутньому досконалому часі (Future Perfect Continuous) можна використовувати різні види речень, щоб виразити різні смислові відтінки.

Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях Future Perfect Continuous дія або стан у майбутньому буде представлена як тривала та завершена до певного моменту часу. Наприклад:
I will been working on this project for six months by the end of the year. (Я працюватиму над цим проектом шість місяців до кінця року.)

Питальне речення

У запитаннях Future Perfect Continuous використовується зворотний порядок слів, починаючи з допоміжного дієслова "will," і додається підлягає перед ним, щоб поставити питання про тривалість дії в майбутньому. Наприклад:
Will they have been living in this city for five years by next summer? (Вони житимуть у цьому місті п'ять років до наступного літа?)

Негативні речення

У негативних реченнях Future Perfect Continuous використовується негативна форма допоміжного дієслова will not (скорочено won't), щоб висловити, що дія не буде продовжуватися в майбутньому до певного моменту. Наприклад:
She won't have been studying French for a year by the time she leaves for Paris. (Вона не вчитиме французький рік, коли вона поїде до Парижа.)

Дієслова стану

Future Perfect Continuous (майбутній досконалий продовжений час) зазвичай не використовується з дієсловами стану. Дієслова стану позначають статичні умови, почуття чи стани, які зазвичай не мають тривалості часу. Замість Future Perfect Continuous частіше використовується майбутній досконалий час (Future Perfect) або інші часи, залежно від контексту.

Дієслова стану в англійській мові включають такі дієслова, як "believe" (вірити), "know" (знати), "love" (любити), "hate" (ненавидіти), "understand" (розуміти), "want" (хотіти), "like" (подобатися), "seem" (здаватися), "belong" (належати) та багато інших.

Наприклад, замість майбутнього досконалого часу з дієсловом стану:
She will have been knowing the truth. (Неправильно)
I will have been loving this book. (Неправильно)
Використовують майбутнє досконалий час:
She will have known the truth. (Вона дізнається правду.)
I will have loved this book. (Я буду покохати цю книгу.)

Тим не менш, є ситуації, коли дієслова стану можуть використовуватися в Continuous часах, але це пов'язано з особливим контекстом. Наприклад, "He is always loving his job" (Він завжди з таким задоволенням виконує свою роботу) - тут використовується Present Continuous, щоб висловити часте і постійне стан.

Порівняння з іншими часами

Давайте порівняємо майбутнє досконалий продовжений час (Future Perfect Continuous) з іншими часами в англійській мові, щоб краще зрозуміти їх відмінності та контексти використання:

1. Future Perfect Continuous (Майбутній досконалий продовжений час):
Формування: will have been + дієслово із закінченням -ing.
Приклад: By 5 PM tomorrow, I will have been working on this project for 4 hours.
Використання: Цей час використовується для вираження дій або станів, які продовжуватимуться і завершуватимуться до певного моменту в майбутньому. Воно наголошує на тривалості і завершеності процесу до майбутнього моменту.

2. Future Perfect (Майбутній досконалий час):
Формування: will have + дієслово у третій формі.
Приклад: By the end of the month, I will have finished my book.
Використання: Цей час використовується для визначення завершеності дії або події до певного моменту в майбутньому, без упору на тривалість. Воно відповідає питанням " що " чи " який результат " до майбутнього часу.

3. Future Simple (Простий майбутній час):
Формування: will + базова форма дієслова.
Приклад: I will visit my grandmother tomorrow.
Використання: Цей простий майбутній час використовується для вираження майбутніх дій, планів, передбачень та рішень, прийнятих у момент розмови.

4. Present Continuous (Сьогодні продовжений час):
Формування: am/is/are + дієслово із закінченням -ing.
Приклад: I am reading a book right now.
Використання: Цей час використовується для вираження дій, які відбуваються під час розмови та мають тривалість.

5. Present Perfect Continuous (Науковий теперішній час):
Формування: have/has been + дієслово із закінченням -ing.
Приклад: She has been studying English for two hours.
Використання: Цей час використовується для вираження дій, які почалися в минулому, продовжуються в сьогоденні і можуть продовжуватися в майбутньому. Воно підкреслює зв'язок між минулим та сьогоденням.

Отже, кожен із цих часів має свої унікальні особливості та контексти використання залежно від того, яку інформацію ви хочете висловити. Future Perfect Continuous застосовується, щоб наголосити на тривалості дії в майбутньому, Future Perfect - для вираження завершеності до певного моменту, а інші часи використовуються для різних цілей у різних ситуаціях.

Порівняння з Future Perfect

Порівняння з Future Continuous

Маркери часу Future Perfect Continuous

Маркери часу - це слова, вирази або обставини, які допомагають вказати, коли буде дія, виражена часом Future Perfect Continuous (майбутній досконалий продовжений час). Ось деякі приклади маркерів часу, які можуть бути використані з цим часом:

- By (до певного моменту часу):
I will have been studying for two hours by 5 PM. (Я навчатиму вже дві години до 17:00.)

- For (з тривалістю часу):
She will have been working on the project for six months by the end of the year. (Вона працюватиме над проектом вже шість місяців до кінця року.)

- Since (з моменту початку):
They will have been living in the city since January. (Вони житимуть у місті з січня.)

- All day/night (весь день/ніч):
By the evening, I will буде been traveling all day. (До вечора, я мандруватиму весь день.)

- By the time (до моменту):
By the time you arrive, I will буде been waiting for an hour. (До моменту твого приходу, я чекатиму вже годину.)

- This time next year/month/week (у цей же час наступного року/місяця/тижня):
This time next year, they will have been living in their new house for six months. (У цей же час наступного року вони житимуть у своєму новому будинку вже шість місяців.)

- Soon (швидко):
Soon, I will been working at this company for five years. (Незабаром я працюватиму в цій компанії п'ять років.)

- Until (до певного моменту):
He will habe been studying until midnight. (Він навчатиметься до півночі.)

Маркери часу допомагають уточнити, коли почнеться і завершиться дія в майбутньому досконалому продовженому часі та створити більш точне тимчасове орієнтування у реченні.

Приклади вживання часу Future Perfect Continuous

Ось кілька прикладів вживання майбутнього досконалого часу (Future Perfect Continuous) у реченнях:

Тривала дію у майбутньому:
By the time she arrives, I will have been working on the report for six hours. (До моменту її приходу я працюватиму над звітом вже шість годин.)

Тривала дія із зазначенням тривалості:
By next let, he will habe been playing the piano for years. (До наступного літа він гратиме на піаніно вже десять років.)

Припущення про тривалість дії:
By the time the movie ends, it will have been running for three hours. (До моменту закінчення фільму, він триватиме вже три години.)

Плани та наміри на майбутнє:
Next year, we will have been saving for our dream vacation for long time. (Наступний рік, ми накопичуватимемо на наші мрійливі канікули вже довгий час.)

Прогнози про тривалість:
I'm sure that by the time we finish the project, we will have been working together for a year. (Я впевнений, що до моменту завершення проекту, ми працюватимемо разом уже рік.)

Оцінка тривалості процесу:
She will have been studying medicine for a decade when she finally becomes a doctor. (Вона навчатиме медицину десятиліття, коли вона, нарешті, стане лікарем.)

Уточнення тривалості очікування:
By time the guests arrive, we will have been waiting for them for half an hour. (До моменту приходу гостей ми чекатимемо їх вже півгодини.)

Підкреслення тривалості заняття:
When I finish my yoga class, I will має бути exercising for two hours straight. (Коли я закінчу йогу, я займатимуся вже дві години поспіль.)

Ці приклади демонструють, як Future Perfect Continuous використовується для вираження тривалості та завершеності дій у майбутньому, а також для створення тимчасової перспективи у різних сценаріях.