Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Past Simple в англійській мові
03.09.2023
4 хвилин на читання

Past Simple в англійській мові

Зміст:

Як утворюється Past Simple

Past Simple - це часова форма в англійській мові, яка використовується для опису подій або дій, що відбулися в минулому. Утворення Past Simple залежить від типу дієслова.

Правильні дієслова

З утворенням Past Simple для правильних дієслів зазвичай немає складнощів. Для більшості правильних дієслів, утворення Past Simple здійснюється шляхом додавання суфікса "-ed" до базової форми дієслова. Ось як це відбувається:

Дієслова, що закінчуються на приголосні звуки (крім "-e"): У цьому випадку, просто додайте "-ed" до дієслова.
Приклади:

· walk (ходити) → walked (ходив)
· jump (стрибати) → jumped (стрибав)

Дієслова, що закінчуються на "-e": Якщо дієслово вже закінчується на "-e", то ви просто додаєте "-d" до цього дієслова.
Приклади:

· live (жити) → lived (жив)
· dance (танцювати) → danced (танцював)

Дієслова, що закінчуються на одну приголосну літеру після короткого ударного голосного (consonant-vowel-consonant): У цьому випадку подвоюйте останню приголосну літеру і додавайте "-ed".
Приклади:

· stop (зупиняти) → stopped (зупиняв)
· plan (планувати) → planned (планував)

Важливо пам'ятати, що це правило стосується лише правильних дієслів, тобто тих, які дотримуються цих зразків утворення. Для неправильних дієслів утворення Past Simple може бути зовсім іншим і вимагає запам'ятовування специфічних форм.

Неправильні дієслова

Для неправильних дієслів утворення Past Simple сильно відрізняється від правильних дієслів і не підпорядковується загальним правилам.

Неправильні дієслова утворюють Past Simple абсолютно різними способами, і їхні форми потрібно запам'ятовувати. Деякі з них змінюються за усталеними правилами, а інші змінюються абсолютно непередбачувано. Ось кілька прикладів найбільш уживаних неправильних дієслів та їхніх форм у Past Simple:

· Без змін: Деякі неправильні дієслова залишаються незмінними в усіх формах.
· put (класти) → put (поклав)
· cut (різати) → cut (різав)
· Зміна кореня дієслова: Інші дієслова змінюють свою базову форму.
· go (йти) → went (йшов/шла)
· have (мати) → had (мав/мала)
· Непередбачувані форми: Деякі неправильні дієслова не дотримуються жодного правила і мають унікальні форми в Past Simple.
· be (бути) → was/were (був/була)
· do (робити) → did (робив/робила)

Отже, утворення Past Simple з неправильними дієсловами вимагає запам'ятовування специфічних форм для кожного дієслова. У міру знайомства з англійською мовою, ви будете легше впізнавати і використовувати ці форми для опису минулих подій і дій.

Дієслово to be в Паст Сімпл

Дієслово "to be" (бути) в Past Simple має унікальні форми, які слід запам'ятати, бо воно є неправильним дієсловом. У Past Simple форми "to be" для різних осіб і чисел виглядають таким чином:

· I (я): was
· Приклад: I was at the park yesterday. (Я був у парку вчора.)
· You (ти, ви): were
· Приклад (для "ти"): You were my best friend. (Ти був моїм найкращим другом.)
· Приклад (для "ви"): You were very helpful. (Ви були дуже корисні.)
· He/She/It (він/вона/воно): was
· Приклад (для "він"): He was late for the meeting. (Він запізнився на зустріч.)
· Приклад (для "вона"): She was a talented singer. (Вона була талановитою співачкою.)
· Приклад (для "воно"): It was a sunny day. (Був сонячний день.)
· Ми (ми): були
· Приклад: We were classmates in school. (Ми були однокласниками в школі.)
· They (вони): were

Приклад: They were on vacation last week. (Вони були у відпустці минулого тижня.)

Види речень у Past Simple

В англійській мові в часі Past Simple існує кілька видів речень, які дають змогу описувати дії та події, що відбулися в минулому.

Стверджувальні речення

Стверджувальні речення в Past Simple використовуються для опису дій або подій, що сталися в минулому та завершилися. Для утворення стверджувальних речень у Past Simple з правильними дієсловами (дієсловами, які дотримуються загальних правил) додається "-ed" до базової форми дієслова. Для неправильних дієслів форми Past Simple унікальні та потребують запам'ятовування.

Ось як створюються стверджувальні речення в Past Simple з правильними дієсловами та кілька прикладів:

Для правильних дієслів:
· Позитивна форма: [Підмет] + [дієслово у формі Past Simple]
· Підмет (Subject): Це може бути іменник (I, you, he, she, it, we, they) або інше слово, що виконує функцію підмета в реченні.
· Дієслово у формі Past Simple (Verb in Past Simple): Додається "-ed" до базової форми дієслова для правильних дієслів.

Приклади з правильними дієсловами:
· I visited London last year. (Я відвідав Лондон минулого року.)
· She watched a movie last night. (Вона подивилася фільм минулої ночі.)
· We played football in the park yesterday. (Ми грали у футбол у парку вчора.)

Для неправильних дієслів:
· Позитивна форма: [Підмет] + [неправильне дієслово у формі Past Simple]
· Підмет (Subject): Те саме, що і для правильних дієслів.
· Неправильне дієслово у формі Past Simple (Irregular Verb in Past Simple): Для неправильних дієслів форми Past Simple унікальні й не підкоряються загальним правилам. Їх потрібно запам'ятовувати.

Приклади з неправильними дієсловами:
· He went to the store this morning. (Він пішов у магазин сьогодні вранці.)
· They had a great time at the party. (Вони чудово провели час на вечірці.)

She did her homework last night. (Вона зробила свою домашню роботу минулої ночі.)

Питальні речення

Питальні речення в Past Simple використовуються для постановки запитань про минулі події або дії. Для їх утворення в англійській мові із застосуванням Past Simple слід використовувати допоміжне дієслово "did" у поєднанні з основною формою дієслова (базовою формою), без додавання "-ed" або інших змін.

Допоміжне дієслово "did" ставиться на початок речення, а потім іде підмет і основне дієслово.
Ось як створюються питальні речення в Past Simple із прикладами:

Для всіх осіб (I, you, he, she, it, we, they):
· Запитальна форма: [Did] + [підмет] + [основне дієслово]

Приклади питальних речень у Past Simple:
· Did you visit Paris last summer? (Ти відвідав Париж минулого літа?)
· Допоміжне дієслово "did" на початку речення, потім підмет "you," і базова форма дієслова "visit."
· Did she watch a movie last night? (Вона подивилася фільм минулої ночі?)
· Аналогічно, допоміжне дієслово "did" на початку речення, підмет "she," і базова форма дієслова "watch."
· Did we play football in the park yesterday? (Ми грали у футбол у парку вчора?)
· У цьому реченні також використовується допоміжне дієслово "did" на початку, підмет "we," і базова форма дієслова "play."

Важливо пам'ятати, що питальні речення в Past Simple з використанням допоміжного дієслова "did" допомагають дізнатись про дії чи події, що відбулися в минулому. Дієслова в таких реченнях залишаються в базовій формі, без змін, навіть для правильних і неправильних дієслів.

Негативні речення

Заперечні речення в Past Simple використовуються, щоб повідомити про те, що дія або подія не відбулася в минулому. Для створення заперечних речень у Past Simple в англійській мові використовується заперечна форма допоміжного дієслова "did" та основне дієслово в його базовій формі.

Допоміжне дієслово "did" змінюється на негативну форму "did not" (або скорочену форму "didn't"), а основне дієслово залишається в його базовій формі.
Ось як створюються заперечні речення в Past Simple із прикладами:

Для всіх осіб (I, you, he, she, it, we, they):
· Негативна форма: [Підмет] + [did not (didn't)] + [основне дієслово]

Приклади заперечних речень у Past Simple:
· I didn't visit Paris last summer. (Я не відвідав Париж минулого літа.)
· Тут допоміжне дієслово "did" змінюється на заперечну форму "didn't," потім іде підмет "I," і базова форма дієслова "visit."
· She didn't watch a movie last night. (Вона не дивилася фільм минулої ночі.)
· Аналогічно, допоміжне дієслово "did" змінюється на "didn't," підмет "she," і базова форма дієслова "watch."
· We didn't play football in the park yesterday. (Ми не грали у футбол у парку вчора.)

У цьому реченні також використовується "didn't," підмет "we," і базова форма дієслова "play."

Прості випадки вживання Past Simple

Залежно від контексту та сенсу, можна виділити прості та складні випадки вживання Past Simple.
Прості випадки вживання Past Simple:
Дії, які трапилися в певний момент у минулому: Past Simple використовується, щоб описати дії, що відбулися в певний момент часу в минулому та завершилися. Наприклад:

· I bought a new car last week. (Я купив нову машину минулого тижня.) - Дія купівлі машини відбулася в конкретний час (минулого тижня).
Описи минулих подій: Past Simple також використовується для опису подій, які сталися в минулому і вже завершилися. Це може бути опис стану або події. Приклад:

· The concert was amazing! (Концерт був приголомшливим!) - Тут Past Simple використовується, щоб описати якість концерту (був приголомшливим).
Послідовність подій у минулому: Якщо ви хочете описати послідовність подій, Past Simple може використовуватися для кожної дії в цій послідовності. Наприклад:

· She woke up, had breakfast, and then went to work. (Вона прокинулася, поснідала і потім пішла на роботу.) - Тут кожна дія (прокинулася, поснідала, пішла на роботу) відбувалася в послідовності в минулому.

Складні випадки вживання Past Simple

Другорядні умовні речення: Past Simple використовується в головному реченні разом з "if" (якщо) у другорядних умовних реченнях, щоб висловити умову в минулому та її можливі наслідки. Приклад:

· If I had known, I would have come to the party. (Якби я знав, я б прийшов на вечірку.) - Тут Past Simple ("had known") використовується в головному реченні, щоб висловити умову в минулому ("я б знав"), що тягне за собою можливу дію в минулому ("я б прийшов на вечірку").
Зі словами часу, що вказують на тривалість або повторюваність: Past Simple може використовуватися разом зі словами часу, такими як "always," "usually," "often," "when," щоб описати тривалу або повторювану дію в минулому. Наприклад:

· When I was a child, I used to swim in the river every summer. (Коли я був дитиною, щоліта я купався в річці.) - Тут "used to swim" описує дію, що повторюється в минулому.
Присудки станів: Past Simple може використовуватися для опису станів або переконань у минулому. Приклад:

· She believed in ghosts. (Вона вірила в привидів.) - Тут Past Simple ("believed") описує її переконання як стан у минулому.
У непрямій мові: У непрямій мові Past Simple використовується для передачі заяв або тверджень, які були зроблені в минулому. Приклад:

· He said he liked the movie. (Він сказав, що йому сподобався фільм.) - Дієслово в прямій мові ("liked") змінюється на Past Simple у непрямій мові.

Приклади вживання часу Паст Сімпл

Розберемо використання Past Simple на прикладах:
Я відвідав Лондон минулого літа. - I visited London last summer.
Вона закінчила університет два роки тому. - She graduated from university two years ago.
Він читав цю книгу вчора. - He read this book yesterday.
Ми подивилися хороший фільм минулого тижня. - We watched a good movie last week.
Вони подорожували до Європи минулого літа. - They traveled to Europe last summer.
Вона не грала в теніс учора. - She didn't play tennis yesterday.
Ти бачив його вчора? - Did you see him yesterday?
Мій брат завжди грав на гітарі, коли був молодим. - My brother always played the guitar when he was young.
Вони жили в цьому місті протягом десяти років. - They lived in this city for ten years.
Учора був справжній дощ. - Yesterday it rained heavily.