Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Future Perfect Tense в англійській мові
15.09.2023
4 хвилин на читання

Future Perfect Tense в англійській мові

Зміст:

Утворення Future Perfect

Утворення часу Future Perfect (майбутній доконаний час) є одним із ключових аспектів граматичної структури в англійській мові. Він використовується для вираження дії, яка буде завершена до певного моменту в майбутньому. Давайте розглянемо цей час ближче.

Форма дієслова в майбутньому доконаному часі Future Perfect утворюється шляхом додавання допоміжного дієслова "will have" до інфінітиву дієслова, що сформований у минулому часі.

Наприклад, "I will have finished my project by next week" (Я закінчу свій проєкт до наступного тижня) або "They will have graduated from university in a few years" (Вони закінчать університет через кілька років).

Цей час дає змогу висловити завершеність дії до певного майбутнього моменту і часто використовується для позначення послідовності подій у майбутньому. Він також корисний у повсякденному житті та в діловій комунікації, де необхідно підкреслити, що певне завдання або подія буде виконана або завершена до певного часу.

Утворення часу Future Perfect дає змогу точно планувати майбутні події та оцінювати результати, які будуть досягнуті до певного моменту часу. Це важливий елемент мовної граматики, який допомагає мовцям точніше та ясніше висловлювати свої думки та наміри щодо майбутнього.

Коли використовується Фьюче Перфект

Час Future Perfect Tense (майбутній доконаний час) в англійській мові використовується для вираження завершених дій або станів до певного майбутнього моменту часу. Цей час дозволяє нам говорити про те, що щось буде завершено до певного майбутнього моменту. Ось кілька типових ситуацій, коли використовується майбутній доконаний час:

1. Завершені дії в майбутньому: Ми використовуємо Future Perfect Tense, щоб говорити про дії, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому. Наприклад: "By the time she arrives, I will have finished my work" (До моменту її прибуття, я закінчу свою роботу). Тут мається на увазі, що робота буде завершена до моменту прибуття.

2. Послідовність подій: Future Perfect також використовується для позначення послідовності подій у майбутньому. Наприклад: "After I have finished my work, I will go to the gym" (Після того як я закінчу роботу, я піду в спортзал). Тут ми вказуємо, що спочатку буде завершено одну дію, а потім іншу.

3. Передбачення та прогнози: Іноді Future Perfect використовується для ділових прогнозів або передбачень щодо майбутнього, заснованих на поточних подіях. Наприклад: "By the end of the year, the company will have expanded its market presence" (До кінця року компанія розширить свою присутність на ринку). Тут ми говоримо про майбутній результат на основі поточних зусиль.

4. Обіцянки та плани: Future Perfect може використовуватися, щоб висловити обіцянки та плани на майбутнє. Наприклад: "I promise, I will have finished my homework before the party" (Обіцяю, я закінчу домашнє завдання до вечірки). Тут мовець висловлює своє зобов'язання завершити завдання до певного часу.

Утворення Future Perfect Tense включає в себе допоміжне дієслово "will have" і дієслово у формі минулого часу. Цей час дає змогу говорити про майбутні завершені події та є важливим інструментом для точної та чіткої комунікації в англійській мові.

Види речень у Future Perfect

Future Perfect Tense (майбутній доконаний час) може бути використаний у різних видах речень, включно з стверджувальними, заперечувальними та питальними. Ось як виглядають ці види речень у Future Perfect Tense:

Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях майбутнього доконаного часу використовується така структура:

[Підмет] + will have + [дієслово в третій формі] + [додаток]
Приклади:
 • She will have completed the project by tomorrow. (Вона закінчить проєкт до завтрашнього дня.)
 • They will have travelled to five different countries by the end of the year. (До кінця року вони відвідають п'ять різних країн.)

В англійській мові в часі Past Simple існує кілька видів речень, які дають змогу описувати дії та події, що відбулися в минулому.

Питальні речення

Для утворення питальних речень у Future Perfect Tense змінюється порядок слів. Спочатку ставиться допоміжне дієслово "will," потім підмет, далі "have," і, нарешті, дієслово в третій формі. Питальне слово зазвичай поміщається на початок речення.

[Питальне слово] + will + [підмет] + have + [дієслово в третій формі] + [додаток]

Приклади:
 • Will she have completed the assignment by next week? (Вона закінчить завдання до наступного тижня?)
 • How many books will they have read by the end of the summer? (Скільки книг вони прочитають до кінця літа?)

Негативні речення

У заперечних реченнях у майбутньому доконаному часі використовується заперечна форма допоміжного дієслова "will not" (скорочено "won't") перед "have," а потім слідує дієслово в третій формі.

[Підмет] + will not (won't) have + [дієслово в третій формі] + [додаток]

Приклади:
 • He won't have finished reading the book by the time the movie starts. (Він не закінчить читати книгу до моменту початку фільму.)
 • They won't have repaired the car before the weekend. (Вони не полагодять машину до вихідних.)

Використання дієслів у Ф'юче Перфект

Використання правильних і неправильних дієслів у майбутньому доконаному часі (Future Perfect Tense) важливе для коректної граматичної структури речень.

Використання правильних і неправильних дієслів залежить від конкретного дієслова, яке ви хочете використати в реченні. Важливо правильно узгоджувати дієслово із суб'єктом речення та контекстом, щоб передати тимчасові відносини та завершеність дії в майбутньому.

Давайте розглянемо, як ці два типи дієслів взаємодіють із Future Perfect Tense

Правильні дієслова

Правильні дієслова утворюють форму майбутнього доконаного часу, додаючи "will have" та основу дієслова в третій формі, яка зазвичай утворюється шляхом додавання суфікса "-ed" до основної форми дієслова. Наприклад:
 • work (працювати) → will have worked (буду/будеш/буде працювати)
 • study (вчитися) → will have studied (буду/будеш/буде вчитися)

Приклади:
 • By next year, she will have graduated from university. (До наступного року вона закінчить університет.)
 • They will have traveled to many countries by the end of the summer. (До кінця літа вони відвідають багато країн.)

Неправильні дієслова

Неправильні дієслова, як випливає з їхньої назви, не дотримуються загальних правил утворення форми в третій формі. Однак вони також використовують "will have" перед основою дієслова в третій формі. Наприклад:
 • go (іти) → will have gone (піду/підеш/підедеш)
 • eat (їсти) → will have eaten (з'їм/з'їси/з'їсть)

Приклади:
 • By the time he arrives, I will have gone to the store. (До моменту його приходу я вже сходжу в магазин.)
 • She will have eaten dinner before the movie starts. (Вона поїсть вечерю до початку фільму.)

Future Perfect Passive

Майбутнє досконале-passive (Future Perfect Passive) - це часова форма дієслова в англійській мові, яка використовується для опису дій або подій, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому часі. Вона приділяє увагу самій дії, а не тому, хто її виконує.

Для утворення майбутнього доконаного-passive використовується допоміжне дієслово "will have been," за яким слідує форма дієслова в минулому часі (past participle) основного дієслова. Цей час дозволяє нам говорити про завершені дії в майбутньому, і він має форму:

[will have been] + [дієслово у формі минулого часу (past participle)]

Ось кілька прикладів речень, що використовують майбутній доконаний-passive:
 • "By the time the party starts, the cake will have been baked." (До моменту початку вечірки торт буде спечений.)
 • "The report will be written by the deadline". (Звіт буде написаний до терміну.)
 • "The new building will have been constructed by next year." (Нова будівля буде побудована до наступного року.)
 • "All tickets will be sold out by the time the concert starts". (Усі квитки будуть продані до моменту початку концерту.)
 • "The research project will have been completed by the end of the semester." (Дослідницький проєкт буде завершено до кінця семестру.

Майбутній доконаний-passive дає нам змогу висловити завершеність дії до майбутнього моменту і приділяє увагу результату, а не особі, яка виконує дію. Це корисний час для опису подій та обставин, коли акцент на завершеності дії важливіший, ніж на її виконавцеві.

Порівняння Future Perfect з іншими часами

Ця таблиця надає огляд різних часів в англійській мові, і Future Perfect Tense виділяється в ній як час, що використовується для опису завершених дій у майбутньому.

Маркери часу Future Perfect

Тимчасові маркери або вирази часу допомагають уточнити, коли очікується завершення дії в майбутньому доконаному часі (Future Perfect Tense). Вони вказують на момент або період часу, коли дію буде завершено. Ось кілька поширених часових маркерів для Future Perfect Tense:

1. By + [час/дата]: Цей маркер використовується, щоб вказати точний час або дату, коли дію буде завершено.-
• By next week (до наступного тижня)
• By the end of the year (до кінця року)
• By the time she arrives (до моменту її прибуття)

2. Before + [час/дата]: Цей маркер також вказує на момент, коли дію буде завершено, але він підкреслює, що це станеться до зазначеного часу або дати.
• Before the deadline (до терміну)
• Before the party starts (до початку вечірки)
•Before they leave (до їхнього відходу)

3. By the time + [подія/дія]: Цей маркер пов'язує завершення дії з певною подією або іншою дією, вказуючи, що її буде завершено до моменту цієї події.
• By the time the movie begins (до моменту початку фільму)
• By the time she gets here (до моменту її приходу)
• By the time they return (до моменту їхнього повернення)

4. In + [період часу]: Цей маркер вказує на певний період часу, коли дію буде завершено.
• In a few hours (через кілька годин)
• In two days (через два дні)
• In a month (через місяць)

Ці маркери часу допомагають контекстуалізувати дію, виражену в майбутньому доконаному часі, і допомагають чітко визначити, коли вона буде завершена або пов'язана з іншими подіями в майбутньому.

Приклади вживання часу Future Perfect

Час Future Perfect Tense використовується для опису дій або подій, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому. Ось кілька прикладів вживання цього часу:

Завершення завдання до певного часу:
• By the end of the month, I will have completed all my assignments. (До кінця місяця я закінчу всі свої завдання.)
• They will have finished building the new house by next summer. (До наступного літа вони закінчать будівництво нового будинку.)

Вираз передбачення на основі поточних обставин:
• Based on their progress, it's clear that they will have won the championship. (Виходячи з їхнього прогресу, ясно, що вони виграють чемпіонат).
• She will have mastered the new language by the time she moves abroad. (До моменту переїзду за кордон вона освоїть нову мову.)

Послідовність подій:
• After she finishes her degree, she will have been studying for five years. (Після закінчення їй буде п'ять років навчання.)
• By the time the guests arrive, we will have prepared all the food. (До моменту приходу гостей ми приготуємо всю їжу.)

Обіцянки та плани на майбутнє:
• I promise I will have cleaned the entire house before you come back. (Обіцяю, що я приберуся в усьому домі до твого повернення).
• They plan to have launched the new product by the end of the year. (Вони планують запустити новий продукт до кінця року.)

Події в рамках ділової або проєктної діяльності:
• By the time of the meeting, the team will consider all the proposals. (До моменту зборів команда розгляне всі пропозиції).
• The project will have reached its final stage by the time we present it to the client. (Проєкт досягне своєї завершальної стадії до моменту його презентації клієнту).

Ці приклади демонструють різноманітні ситуації, у яких Future Perfect Tense використовується для вираження завершеності дій на майбутній момент часу або для прогнозів, заснованих на поточному стані справ.