Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Фразові дієслова з "work" в англійській мові

Фразові дієслова з "work" в англійській мові

26.05.2023
15 хвилин на читання
Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ фразових дієслів із "work" та розглянемо їхнє вживання і значення. Готові дізнатися більше про дієслово "work" та його різноманітні вирази? Давайте розпочнемо нашу подорож фразовими дієсловами в англійській мові.
Зміст:

Work against (працювати проти)

Перше фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work against". Цей вираз означає діяти проти будь-чого чи будь-кого. Використовуючи це дієслово, ми описуємо ситуацію, коли наші дії або зусилля не сприяють досягненню бажаного результату. Ось кілька прикладів використання цього виразу:
- English: The weather worked against our plans for a picnic. We had to stay indoors.
- Ukrainian: Погода працювала проти наших планів на пікнік. Нам довелося залишитися в приміщенні.
- English: The lack of resources is working against the success of the project.
- Ukrainian: Відсутність ресурсів працює проти успіху проєкту.

Work off (позбутися, спалити)

Друге фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work off". Цей вираз означає позбутися чого-небудь або спалити зайві калорії шляхом фізичної активності. Давайте розглянемо кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: I need to work off the stress by going for a run.
- Ukrainian: Мені потрібно позбутися стресу, побігавши.
- English: She worked off the extra weight she gained over the holidays.
- Ukrainian: Вона позбулася зайвої ваги, яку набрала за свята.

Work around (обійти, знайти рішення)

Третє фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work around". Цей вираз означає обійти перешкоду або знайти рішення проблеми. Він описує дії, що дають змогу досягти мети, незважаючи на наявність перешкоди. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: The team worked around the technical issue and managed to complete the project on time.
- Ukrainian: Команда обійшла технічні проблеми і змогла завершити проєкт вчасно.
- English: We need to work around the limited budget and come up with a cost-effective solution.
- Ukrainian: Нам потрібно обійти обмежений бюджет і знайти економічне рішення.

Work out (вирішитися, вийти)

Четверте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work out". Цей вираз означає вирішитися або вийти, особливо коли йдеться про результати або наслідки. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: I'm sure everything will work out fine in the end.
- Ukrainian: Я впевнений, що все вирішиться добре наприкінці.
- English: They worked out a compromise to settle the disagreement.
- Ukrainian: Вони досягли компромісу, щоб залагодити розбіжності.

Work on (працювати над)

П'яте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work on". Цей вираз означає працювати над чим-небудь або над собою для досягнення поліпшень. Він передбачає зусилля, спрямовані на розвиток і вдосконалення. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: He needs to work on his communication skills to be more effective in his job.
- Ukrainian: Йому потрібно попрацювати над навичками комунікації, щоб бути більш ефективним у роботі.
- English: She is working on a new painting for her upcoming exhibition.
- Ukrainian: Вона працює над новою картиною для майбутньої виставки.

Work up (збудити, викликати)

Шосте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work up". Цей вираз означає збудити або викликати певний стан чи емоцію. Він описує процес, коли щось розвивається або наростає. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: The movie worked up a lot of excitement among the audience.
- Ukrainian: Фільм викликав велике хвилювання серед глядачів.
- English: The news worked her up, and she couldn't sleep all night.
- Ukrainian: Новини її збудили, і вона не могла спати всю ніч.

Work through (подолати, розібратися)

Сьоме фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work through". Цей вираз означає подолати перешкоду або розібратися в чому-небудь. Він передбачає зусилля і терпіння для досягнення результату.
Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: We need to work through this problem together and find a solution.
- Ukrainian: Ми повинні подолати цю проблему разом і знайти рішення.
- English: She is working through her past traumas with the help of a therapist.
- Ukrainian: Вона розбирається у своїх минулих травмах за допомогою терапевта.

Work towards (працювати над досягненням)

Восьме фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work towards". Цей вираз означає працювати над досягненням чого-небудь або рухатися в напрямку певної мети. Він передбачає зусилля, спрямовані на поступове просування до бажаного результату. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: They are working towards a common goal of building a better future.
- Ukrainian: Вони працюють над спільною метою побудови кращого майбутнього.
- English: She is working towards becoming a professional dancer by practicing every day.
- Ukrainian: Вона працює над тим, щоб стати професійною танцівницею, практикуючись щодня.

Work at (працювати над)

Дев'яте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work at". Цей вираз означає працювати над чим-небудь із старанністю та наполегливістю. Він передбачає постійні зусилля і відданість досягненню результату. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: He is working at improving his guitar skills by practicing for hours every day.
- Ukrainian: Він працює над поліпшенням своїх навичок гри на гітарі, тренуючись кілька годин щодня.
- English: They are working at creating a positive work environment for their employees.
- Ukrainian: Вони працюють над створенням позитивної робочої обстановки для своїх співробітників.

Work away (працювати старанно)

Десяте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work away". Цей вираз означає працювати старанно і безперервно над чим-небудь. Він передбачає зусилля, спрямовані на досягнення мети без припинення або відпочинку. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: She is working away on her research project to meet the deadline.
- Ukrainian: Вона працює не покладаючи рук над своїм дослідницьким проєктом, щоб досягти терміну здачі.
- English: They worked away all night to finish the project on time.
- Ukrainian: Вони працювали без перепочинку всю ніч, щоб закінчити проєкт вчасно.

Work in (вписуватися)

Одинадцяте фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work in". Цей вираз означає вписуватися або вміщатися в певний час, місце або план. Він має на увазі гнучкість і адаптацію до ситуації. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: Let's see if we can work in a meeting between our busy schedules.
- Ukrainian: Подивимося, чи зможемо ми вмістити нараду між нашими завантаженими графіками.
- English: She managed to work in a quick workout during her lunch break.
- Ukrainian: Вона змогла вмістити швидке тренування під час обідньої перерви.

Work over (переглядати, перевіряти)

Дванадцяте й останнє фразове дієслово, яке ми розглянемо, - "work over". Цей вираз означає переглядати, перевіряти або виправляти що-небудь. Він передбачає уважне вивчення та внесення необхідних змін. Ось кілька прикладів використання цього дієслова:
- English: He needs to work over his presentation to make it more engaging.
- Ukrainian: Йому потрібно переглянути свою презентацію, щоб зробити її більш захопливою.
- English: They worked over the document several times to eliminate errors.
- Ukrainian: Вони кілька разів переглянули документ, щоб усунути помилки.

Таким чином, фразове дієслово "work" надає безліч можливостей для вираження різноманітних дій і станів, пов'язаних із роботою та досягненням цілей. Використання цих фразових дієслів допоможе вам точніше та виразніше описувати свої дії та плани англійською мовою.

Перелічені вище приклади становлять лише невелику частину різноманіття виразів із дієсловом "work". Використовуйте ці фрази в різних контекстах, щоб краще запам'ятати їхні значення та правильне вживання. Не бійтеся експериментувати та створювати свої власні речення з цими фразовими дієсловами, щоб покращити свої навички володіння англійською мовою.

У наступній таблиці наведено популярні фразові дієслова з "work", їхні переклади російською мовою, а також приклади використання в реченнях:
Ось таблиця, в якій представлено 7 популярних приказок, що включають слово "work".
Ці приказки надихають на працю і нагадують про важливість наполегливості та вміння використовувати свої сили й ресурси з мудрістю. Вони закликають нас ставитися до роботи серйозно, цінувати час і прагнути до досконалості.

Тепер ви знайомі з кількома фразовими дієсловами, у яких використовується слово "work". Вони допоможуть вам говорити англійською мовою з більшою впевненістю та виразністю. Запам'ятайте їхні значення, вивчіть приклади використання й активно практикуйтеся в їхньому вживанні.

Робота з фразовими дієсловами може бути складною, але з постійною практикою та вивченням різноманітних прикладів ви зможете освоїти їхнє використання. Пам'ятайте, що контекст відіграє важливу роль у розумінні та виборі правильного значення фразових дієслів.

Сподіваюся, що ця стаття була корисною для вас. Продовжуйте вивчати англійську мову, і не забувайте застосовувати фразові дієслова з "work" у різних ситуаціях. Удачі у вашій мовній подорожі!