Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Цифри та числа німецькою мовою
11.01.2024
4 хвилин на читання

Цифри та числа німецькою мовою

Цифри та числа є важливою частиною щоденного життя, відіграючи ключову роль у різних аспектах спілкування та вимірювання. Німецькою мовою числа позначаються десятковою системою, подібною до багатьох інших європейських мов. Від 0 до 10 німецькі числа мають унікальні назви, а потім будуються шляхом комбінування основних чисел. Розуміння цифр і чисел німецькою мовою не тільки полегшує повсякденні обов'язки, а й є важливою навичкою для успішного спілкування в німецькомовному суспільстві.
Зміст:

Цифри від 1 до 19 німецькою мовою

Німецькою мовою числа від 1 до 19 звучать так:

Утворення десятків у німецькій мові

У німецькій мові утворення десятків здійснюється шляхом додавання суфікса "-zehn" до відповідного числа. Цей суфікс має своєрідне значення, оскільки буквально він перекладається як "десять". Однак у контексті чисел від 20 до 90 він використовується для утворення чисел, що представляють десятки.

Таким чином, щоб сформувати числа від 20 до 90, береться основне число (2, 3, 4 і так далі) і додається суфікс "-zehn". Це правило застосовується до десятків, і саме так формуються числа, що представляють десятки в німецькій мові.

Сотні в німецькій мові

У німецькій мові утворення чисел від 100 до 900 (сотень) також здійснюється шляхом додавання відповідного числа із суфіксом "-hundert" (що перекладається як "сто"). Потім, якщо є додаткові десятки та одиниці, вони додаються після "сто".
Якщо є додаткові десятки й одиниці, їх додають після "сто" з використанням раніше обговореного суфікса "-zehn" для десятків і відповідних чисел для одиниць. Наприклад:
Таким чином, числа від 100 до 900 формуються шляхом об'єднання числа із суфіксом "-hundert", а далі, за потреби, додаються десятки та одиниці.

Як утворюються тисячі

У німецькій мові утворення тисяч відбувається шляхом додавання відповідного числа із суфіксом "-tausend" (що перекладається як "тисяча"). Потім, якщо є додаткові сотні, десятки та одиниці, вони додаються після "тисяча".

Приклади:
Таким чином, щоб сформувати числа від 1000 до 9000, береться основне число і додається суфікс "-tausend". Після цього, якщо є додаткові сотні, десятки та одиниці, їх додають із використанням попередніх правил для сотень і десятків.

Наприклад, число 1234 читається як "eintausendzweihundertvierunddreißig" (тисяча двісті тридцять чотири), де "eintausend" - тисяча, "zweihundert" - двісті, "vierunddreißig" - тридцять чотири.

Порядкові числівники в німецькій мові

У німецькій мові порядкові числівники утворюються шляхом додавання суфікса "-te" або "-ste" до основної форми числа. Залежно від числа, суфікс може бути різним. Ось кілька прикладів порядкових числівників:
Порядкові числівники із суфіксом "-te" використовуються для чисел від 1 до 19 і для чисел, що закінчуються на десятки (окрім 10), а порядкові числівники із суфіксом "-ste" використовуються для чисел, що закінчуються на десятки.

Кількісні числівники в німецькій мові

У німецькій мові кількісні числівники (Quantitative Numerals) використовуються для позначення конкретної кількості предметів або об'єктів. Вони можуть бути застосовані як до іменників з певним артиклем, так і без артикля, залежно від контексту. Нижче наведено деякі приклади кількісних числівників:

Mit Artikel (з артиклем):
fünf Äpfel (п'ять яблук)
drei Bücher (три книги)
sieben Tage (сім днів)

Ohne Artikel (без артикля):
fünfzehn Stifte (п'ятнадцять ручок)
zwei Türen (двоє дверей)
zwölf Monate (дванадцять місяців)

Fractions (Дроби):
ein Drittel (одна третина)
zwei Fünftel (дві п'ятих)
drei Viertel (три чверті)

Collective Numerals (Колективні числівники):
beide (обидва)
alle (всі)
viele (багато)

Ordinal Numbers (Порядкові числівники):
das erste Buch (перша книга)
der zweite Tag (другий день)
die dritte Woche (третій тиждень)

Зверніть увагу, що кількісні числівники змінюються за родами та відмінками, відповідно до того, до якого іменника вони належать. Крім того, вони можуть також поєднуватися з різними прийменниками в реченні.

Приклади

Mit Artikel (з артиклем):
Mein Vater hat fünf Bücher. - Мій батько має п'ять книжок.
Ich habe drei Freunde. - У мене є три друзі.
In der Woche gibt es sieben Tage. - У тиждень сім днів.

Ohne Artikel (без артикля):
Wir haben zwölf Äpfel. - У нас є дванадцять яблук.
Er hat fünfzehn Stifte. - У нього п'ятнадцять ручок.
Mein Auto hat zwei Türen. - У моєї машини двоє дверей.

Fractions (Дроби):
Ich esse ein Drittel des Kuchens. - Я їм третину торта.
Zwei Fünftel der Studenten sprechen Deutsch. - Дві п'ятих студентів говорять німецькою.
Drei Viertel der Zeit ist vorbei. - Три чверті часу минули.

Collective Numerals (Колективні числівники):
Beide Kinder gehen zur Schule. - Обидві дитини йдуть до школи.
Alle Studenten haben ihre Bücher. - Усі студенти взяли свої книжки.
Viele Leute mögen Musik. - Багато людей люблять музику.

Ordinal Numbers (Порядкові числівники):
Das erste Buch in der Reihe ist interessant. - Перша книжка в серії цікава.
Der zweite Tag der Woche ist Dienstag. - Другий день тижня - вівторок.

Die dritte Woche im Monat ist besonders hektisch. - Третій тиждень у місяці особливо напружений.