Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to make в англійській мові: 3 форми
01.10.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to make в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to make

Дієслово "to make" в англійській мові відіграє важливу роль і має безліч значень і застосувань. Ось деякі з них:

1. Створення та виробництво: Одним з основних значень дієслова "to make" є створення або виробництво чого-небудь. Це може стосуватися фізичних об'єктів, як-от "to make a cake" (приготувати торт), "to make a table" (зробити стіл), а також створення чогось абстрактного, наприклад, "to make a decision" (ухвалити рішення).

2. Виробництво звуків і шумів: Дієслово "to make" також використовується, щоб описати виробництво звуків або шумів, наприклад, "to make a sound" (видавати звук) або "to make a noise" (виробляти шум).

3. Створення враження: Це дієслово може бути використане для опису створення певного враження або ефекту. Наприклад, "to make a difference" (робити різницю) означає впливати на ситуацію або змінювати її.

4. Прояв здібностей або навичок: "To make use of" (скористатися) означає використати свої навички або здібності, а "to make the most of" (витягти максимум) описує використання можливостей найефективнішим чином.

5. Імпровізація: Дієслово "to make" може також означати створення або виробництво будь-чого на ходу або в умовах невизначеності. Наприклад, "to make do" (впоратися з наявними засобами) означає використати доступні ресурси для розв'язання проблеми.

6. Створення стосунків: "To make friends" (завести друзів) описує процес встановлення соціальних зв'язків і дружніх стосунків.

Дієслово "to make" - це одне з ключових слів в англійській мові, і його різноманіття значень робить його невід'ємною частиною розмовної та письмової мови. Розуміння контексту та значення в різних ситуаціях допомагає використовувати його найточніше та найефективніше.

3 основні форми дієслова to make

Дієслово "to make" у різних формах вживається в різних часах і з різними доповненнями, залежно від контексту та сенсу речення.

Використання дієслова to make в англійській мові

Дієслово "to make" є одним із найуніверсальніших і найпоширеніших дієслів в англійській мові, і його використання охоплює різноманітні контексти та значення. Ось додаткова інформація про використання цього дієслова:

1. Створення та виробництво: Як уже згадувалося, одним з основних способів уживання "to make" є опис процесу створення або виробництва чого-небудь. Це може бути фізичними об'єктами, такими як їжа, меблі, одяг, або абстрактними поняттями, наприклад, "to make a plan" (розробити план) або "to make a promise" (дати обіцянку).

2. Виготовлення їжі та напоїв: Дієслово "to make" часто використовується в контексті приготування їжі та напоїв, як, наприклад, "to make dinner" (приготувати вечерю) або "to make coffee" (зробити каву).

3. Створення результатів або ефектів: "To make" може описувати процес створення певних результатів, ефектів або вражень. Наприклад, "to make a change" (внести зміну) означає зміну наявної ситуації або умов. Також, "to make progress" (досягати прогресу) означає рух уперед і досягнення успіхів.

4. Використання здібностей і ресурсів: "To make" може вказувати на використання своїх навичок, знань або ресурсів для досягнення цілей. Наприклад, "to make use of" (скористатися) означає використання наявних ресурсів, а "to make the most of" (витягти максимум) вказує на максимальне використання можливостей.

5. Створення стосунків і вражень: Це дієслово також використовується в контексті створення стосунків і вражень. Наприклад, "to make friends" (завести друзів) описує процес встановлення дружніх зв'язків, а "to make an impression" (справити враження) стосується впливу, який хтось справляє на інших.

6. Імпровізація та адаптація: "To make" може використовуватися в контексті адаптації або імпровізації, як, наприклад, "to make do" (впоратися з наявними засобами) або "to make it work" (зробити так, щоб це працювало), описуючи здатність розв'язувати проблеми в умовах невизначеності.

Це лише кілька прикладів використання дієслова "to make" в англійській мові. Граматичний контекст і зміст речення можуть визначати конкретне значення та використання цього дієслова в різних ситуаціях.

Стійкі вирази

Дієслово "to make" також входить до стійких виразів та ідіом, які можуть мати особливий зміст і використання. Ось деякі з таких стійких виразів:

 • To make a decision (прийняти рішення): Цей вираз означає ухвалення важливого рішення після обмірковування всіх альтернатив. Приклад: ""She couldn't decide for a long time, but finally, she made a decision about her career.".
 • To make a difference (зробити різницю): Цей вираз використовується, щоб говорити про те, що якісь дії або зміни мають позитивний вплив на ситуацію або оточуючих. Приклад: "Volunteering can really make a difference in the lives of those in need."
 • To make ends meet (зводити кінці з кінцями): Цей вислів означає боротьбу за фінансову стійкість і здатність покривати свої витрати з обмеженими коштами. Приклад: "With the rising cost of living, it's becoming increasingly difficult for many people to make ends meet."
 • To make up one's mind (прийняти рішення, визначитися): Цей вираз має на увазі остаточне ухвалення рішення після роздумів. Приклад: "After much deliberation, he finally made up his mind to go on the adventure".
 • To make a fuss (шуміти, висловлювати невдоволення): Цей вислів використовується, щоб говорити про когось, хто робить багато галасу або привертає увагу через обурення. Приклад: "She made a fuss about the service in the restaurant because her order was incorrect".
 • To make a living (заробляти на життя): Цей вираз описує засоби заробітку і здатність забезпечувати себе фінансово. Приклад: "He makes a living as a freelance writer."
 • To make the most of (витягти максимум): Цей вираз вказує на використання можливостей або ресурсів у найефективніший спосіб. Приклад: "While studying abroad, she tried to make the most of her experience by exploring new places and cultures

Ці стійкі вирази з дієсловом "to make" мають свої унікальні значення і використовуються в різних контекстах для передачі певних ідей і ситуацій. Вони допомагають збагатити ваше мовлення та розуміння англійської мови.

Синоніми та антоніми дієслова to make

Дієслово "to make" має кілька синонімів та антонімів, які допомагають точніше висловити різні нюанси значення в різних контекстах. Ось деякі з них:

Синоніми (дієслова, що мають схоже значення):
 • To create (створювати): Це дієслово приділяє увагу процесу створення будь-чого і може використовуватися в тому самому сенсі, що й "to make". Наприклад, "She created a beautiful sculpture" (Вона створила красиву скульптуру).
 • To produce (виробляти): Це дієслово також описує процес створення фізичних об'єктів або результатів, як і "to make". Приклад: "The factory produces high-quality cars" (Фабрика виробляє високоякісні автомобілі).
 • To manufacture (виробляти, виготовляти): Це дієслово зазвичай використовується, коли йдеться про масове виробництво товарів. Приклад: "The company manufactures electronic devices" (Компанія виготовляє електронні пристрої).

Антоніми (дієслова, що мають протилежне значення):
 • To destroy (знищувати): Це дієслово описує процес руйнування або знищення чого-небудь, що є антонімом "to make". Приклад: "The fire destroyed the old building" (Пожежа знищила стару будівлю).
 • To break (руйнувати, ламати): Це дієслово вказує на акт руйнування або поломки об'єкта і також є антонімом "to make". Приклад: "He accidentally broke the vase" (Він випадково розбив вазу).
 • To undo (руйнувати, скасовувати): Це дієслово описує дії, спрямовані на скасування або руйнування попередніх дій, що також є антонімом "to make". Приклад: "She had to undo the changes she made to the document" (Їй довелося скасувати зміни, які вона внесла в документ).

Ці синоніми та антоніми допомагають точніше обирати слова залежно від сенсу та контексту вашого висловлювання, роблячи ваше мовлення точнішим і різноманітнішим.