Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Present Perfect Continuous Tense в англійській мові
12.10.2023
4 хвилин на читання

Present Perfect Continuous Tense в англійській мові

Зміст:

Утворення Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous (або Present Perfect Progressive) - це часова форма в англійській мові, що використовується для вираження тривалої дії або події, яка розпочалася в минулому і триває в теперішньому, з акцентом на її тривалості. Форма цього часу утворюється таким чином:
Стверджувальні речення: Subject (підмет) + have/has been + verb-ing (дієслово у формі Continuous) + the rest of the sentence.
Приклади:
I have been working on this project for two hours. (Я працюю над цим проєктом дві години.)
She has been studying English since last year. (Вона вивчає англійську з минулого року.)
Негативні речення: Subject + have/has not (haven't/hasn't) + been + verb-ing + решта речення.
Приклади:
They haven't been watching TV all evening. (Вони не дивилися телевізор увесь вечір.)
He hasn't been exercising regularly. (Він не займався регулярно.)

Питальні речення: Have/Has + subject + been + verb-ing + the rest of the sentence?
Приклади:
Have you been waiting for a long time? (Ти довго чекав?)
Has she been practicing the piano recently? (Вона нещодавно займалася на піаніно?)
Present Perfect Continuous зазвичай використовується для опису дій або подій, які мають відношення до теперішнього моменту або до недавнього минулого і тривають протягом певного періоду часу. Воно також передбачає, що дія може тривати і в майбутньому.

Коли використовується Презент Перфект Континіус

Вживання Present Perfect Continuous можна розділити на простіші та складніші випадки, залежно від того, як воно використовується в контексті.

Важливо пам'ятати, що Present Perfect Continuous зазвичай вживається, коли акцент робиться на тривалості дії або події, а Present Perfect Simple (без Continuous) частіше підходить, коли акцент робиться на факті або результаті дії.

Прості випадки вживання

 1. Вираз тривалості: Present Perfect Continuous часто використовується для опису тривалості дії або події, яка почалася в минулому і триває в теперішньому. Простий приклад: "I have been reading for two hours" (Я читаю дві години).

 2. Дії, що почалися в минулому і тривають: Це основний випадок вживання Present Perfect Continuous, щоб підкреслити, що дія розпочалася в минулому і триває в теперішньому. Наприклад: "She has been working at the same job since 2005" (Вона працює на одній і тій самій роботі з 2005 року).

Складні випадки вживання

 1. Події, що впливають на теперішнє: Present Perfect Continuous також може використовуватися для опису подій або дій, що впливають на поточний стан або ситуацію. Приклад: "It has been snowing all night, so the roads are icy" (Йде сніг усю ніч, тому дороги обледеніли).

 2. Вираз роздратування або здивування: Ця форма може використовуватися, щоб висловити роздратування або здивування з приводу довгострокових дій. Приклад: "You have been talking loudly for hours and I can't concentrate!" (Ти розмовляєш голосно годинами, і я не можу зосередитися).

 3. Дії, які розпочалися нещодавно і тривають: Present Perfect Continuous також може використовуватися, щоб описати дії, які розпочалися нещодавно і тривають у теперішньому. Приклад: "I have been feeling tired since this morning" (Зранку я відчуваю втому).

 4. Запитання щодо тривалості: Це може використовуватися для задавання запитань щодо тривалості дії. Приклад: "How long have you been studying for the test?" (Скільки часу ти готувався до іспиту?).

Види речень у Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous (або Present Perfect Progressive) може використовуватися в різних видах речень в англійській мові, включно з стверджувальними, заперечувальними та питальними реченнями.

Стверджувальні пропозиції

У стверджувальних реченнях у Present Perfect Continuous використовуються такі структури:
Subject (підмет) + have/has been + verb-ing (дієслово у формі Continuous) + решта речення.

Приклади стверджувальних речень у Present Perfect Continuous:
I have been working on this project for two hours. (Я працюю над цим проєктом дві години.)
They have been practicing their English skills for a long time. (Вони довго відпрацьовують свої навички англійської мови.)

Питальні речення

У питальних реченнях у Present Perfect Continuous використовуються такі структури:
Have/Has + підмет + been + дієслово + решта речення?

Приклади питальних речень у Present Perfect Continuous:
Have you been waiting for a long time? (Ти довго чекав?)
Has she been practicing the piano recently? (Вона нещодавно займалася на піаніно?)

Негативні речення

У заперечних реченнях у Present Perfect Continuous використовуються такі структури:
Підмет + have/hasn't (haven't/hasn't) + been + дієслово + решта речення.

Приклади заперечних речень у Present Perfect Continuous:
They haven't been watching TV all evening. (Вони не дивилися телевізор увесь вечір.)
She hasn't been practicing the piano recently. (Вона нещодавно не займалася на піаніно.)

Дієслова стану

Дієслова стану (State Verbs) - це дієслова, які описують стани, почуття, переконання або ситуації, що зазвичай не мають часової тривалості та не виражають дію, що відбувається в даний момент часу. Дієслова стану відрізняються від дієслів дії (Action Verbs), які позначають конкретні дії та можуть використовуватися в часах Continuous (безперервних часах).

Дієслова стану в Present Perfect Continuous зазвичай використовуються в обмеженому контексті, і їх вживання в цьому часі може бути обмеженим. Зазвичай дієслова стану не використовуються в Present Perfect Continuous, оскільки цей час більш характерний для дієслів дії (Action Verbs), які виражають дії, що мають тривалість. Однак є винятки, коли дієслова стану можуть вживатися в Present Perfect Continuous. Наприклад:

"I've been knowing her for years." (Вона мені знайома вже багато років.) - Це нестандартне вживання, оскільки дієслово "know" зазвичай вважається дієсловом стану (дієсловом знання) і зазвичай використовується в Present Perfect Simple, наприклад: "I've known her for years."

"I've been loving this city since I moved here." (Я люблю це місто відтоді, як переїхав сюди.) - Тут дієслово "love" вживається в Present Perfect Continuous, щоб виразити, що це почуття тривало від моменту переїзду.

У більшості випадків дієслова стану зазвичай використовуються в Present Perfect Simple (наприклад, "I've known her for years," "I've loved this city since I moved here"), оскільки вони описують статичні стани або факти, що не мають часової тривалості.

Порівняння з Present Perfect

Важливо пам'ятати, що вибір між Present Perfect Continuous і Present Perfect залежить від того, який аспект часу ви хочете підкреслити в реченні: тривалість дії (Present Perfect Continuous) або завершеність з акцентом на результат (Present Perfect).

Маркери часу Презент Перфект Континіус

У Present Perfect Continuous маркери часу (time markers) можуть використовуватися, щоби вказати, коли розпочалася та триває дія чи подія. Однак, на відміну від Present Perfect Simple, де маркери часу можуть мати більше значення, у Present Perfect Continuous вони використовуються рідше. Натомість акцент частіше робиться на тривалості дії.

Кілька маркерів часу, які можуть вживатися з Present Perfect Continuous:
 • For (протягом): Вказує на тривалість дії. Приклад: "I have been studying English for two hours." (Я вчу англійську дві години.)
 • Since (с): Вказує на момент початку дії. Приклад: "She has been working here since last year." (Вона працює тут з минулого року.)
 • All day/night/morning/etc. (весь день/ніч/ранок тощо): Вказує на тривалість дії в певний час доби. Приклад: "They have been playing games all night." (Вони грали в ігри всю ніч.)
 • Lately (нещодавно), recently (нещодавно): Вказує на те, що дія триває в недавньому минулому. Приклад: "He has been feeling stressed lately." (Він відчуває стрес нещодавно.)
 • Over the past few days/weeks/etc. (за останні кілька днів/тижнів тощо): Вказує на тривалу дію, що відбувається протягом останніх кількох днів або тижнів. Приклад: "She has been traveling over the past few weeks." (Вона подорожувала протягом останніх кількох тижнів.)
 • Today/this morning/this week/etc. (сьогодні/сьогодні вранці/на цьому тижні тощо): Вказує на тривалість дії протягом поточного дня, ранку, тижня тощо. Приклад: "I have been working on this project today." (Я працюю над цим проектом сьогодні.)

Вживання маркерів часу в Present Perfect Continuous може допомогти уточнити, коли розпочалася і триває дія чи подія, а також підкреслити її тривалість у певний час.

Приклади вживання часу Present Perfect Continuous

Ось деякі приклади вживання часу Present Perfect Continuous:

Вказівка на тривалість дії:
I have been running for 30 minutes. (Я бігаю вже 30 хвилин.)
She has been practicing the piano all evening. (Вона вчиться грати на піаніно весь вечір.)
They have been renovating their house for months. (Вони ремонтують свій будинок уже кілька місяців.)

Опис дії, що почалася в минулому і триває в сьогоденні:
I have been studying English since I was a child. (Я вивчаю англійську з дитинства.)
He has been working at the same company since 2005. (Він працює в одній і тій самій компанії з 2005 року.)

Зв'язок із сьогоденням і майбутнім:
I've been cleaning the house all morning, so it's clean now. (Я прибирався в будинку весь ранок, тому тепер він чистий.)
She has been preparing for the exam, so she'll be well-prepared. (Вона готувалася до іспиту, тому буде добре підготовлена.)

Опис емоційного стану:
I've been feeling really tired lately. (Останнім часом я почуваюся дуже втомленим.)
She has been feeling happy since she got the good news. (Вона почувається щасливою відтоді, як отримала хороші новини.)

Вираз роздратування або здивування:
You have been talking on the phone for hours! (Ти розмовляєш телефоном годинами!)
They have been playing video games all day instead of doing their homework. (Вони цілий день грають у відеоігри замість виконання домашнього завдання).

Опис погодних умов:
It has been raining all week, so everything is wet. (Дощ іде весь тиждень, тому все мокре.)
They have been experiencing extreme heat this summer. (Цього літа була екстремальна спека.)

Ці приклади показують різноманітне вживання Present Perfect Continuous для опису довготривалих дій, станів і подій, що розпочалися в минулому та продовжуються в теперішньому, а також для підкреслення тривалості та зв'язку з теперішнім часом.