Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to ask в англійській мові: 3 форми
15.09.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to ask в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to ask

Дієслово "to ask" в англійській мові відіграє важливу роль і має глибоке значення в комунікації між людьми. Воно широко використовується в повсякденному мовленні, в ділових розмовах, в освіті та багатьох інших галузях. Значення цього дієслова простягається далеко за простий запит інформації. Ось деякі з ключових аспектів значення дієслова "to ask":

1. Запит інформації: Головна функція дієслова "to ask" - це вираження необхідності в отриманні інформації, роз'яснення, пояснення або поради. Наприклад, "Can I ask you a question?" ("Можу я поставити вам запитання?") або "I asked her about her plans." ("Я запитав її про її плани.").

2. Вираз інтересу та цікавості: "To ask" дає змогу висловити інтерес і цікавість щодо чого-небудь. Це може проявлятися в запитаннях на кшталт "What's that?" ("Що це?") або "I asked him why he was so upset." ("Я запитав його, чому він так засмучений.").

3. Запит дозволу: Дієслово "to ask" також використовується, щоб попросити дозвіл на вчинення певних дій, як, наприклад, "May I ask for your help?" ("Можу я попросити вашої допомоги?").

4. Запит будь-чого ввічливо та формально: "To ask" дає змогу висловити запит більш ввічливо та формально. Це важливо у професійній та діловій галузі, де ввічливість і формальність цінуються.

5. Вираз сумніву та невпевненості: Дієслово "to ask" також використовується, щоб висловити сумнів або невпевненість у чомусь. Наприклад, "I asked myself if I was making the right decision." ("Я запитував себе, чи приймаю я правильне рішення.").

6. Створення діалогу та спілкування: "To ask" є ключовим елементом діалогу та спілкування між людьми. Він сприяє обміну інформацією, встановленню контактів і вирішенню непорозумінь.

Загалом, дієслово "to ask" - це багатофункціональний інструмент, який відіграє важливу роль у спілкуванні та взаємодії. Воно дає нам змогу обмінюватися інформацією, висловлювати свої думки та почуття, а також встановлювати зв'язки з оточуючими.

3 основні форми дієслова to ask

Основні форми дієслова "to ask" в англійській мові:
Ці форми дієслова "to ask" використовуються в різних контекстах і часах.

Уживання в різних часах

Дієслово "to ask" використовується в різних часах в англійській мові, щоб висловити запит, запитання, прохання або дію звернення до когось. Ось вживання дієслова "to ask" у різних часах:

1. Present Simple (теперішній простий час):
Для позначення регулярних запитів, запитань або прохань у теперішньому часі:
She asks for his advice every day. (Вона просить його поради щодня.)
He asks questions during the lecture. (Він ставить запитання під час лекції.)

2. Past Simple (минулий простий час):
Для опису запитів, запитань або прохань, зроблених у минулому:
She asked him for a favor yesterday. (Вона попросила його про послугу вчора.)
They asked me to join their team last week. (Минулого тижня вони попросили мене приєднатися до їхньої команди).
Present Continuous (теперішній тривалий час):

3. Для опису поточних запитів, запитань або прохань у цей момент:
I am asking my boss for a day off today. (Сьогодні я прошу начальника про додатковий вихід.)
She is asking questions during the meeting. (Вона ставить запитання на зборах просто зараз.)
Present Perfect (теперішній доконаний час):

4. Для опису запитів, запитань або прохань, які мають відношення до сьогодення, але почалися в минулому:
Have you ever asked for a raise in your current job? (Ти коли-небудь просив підвищення зарплати у своїй поточній роботі?)
She has asked her friend for help with the project several times. (Вона кілька разів просила свого друга про допомогу в проєкті.)
Future Simple (майбутній простий час):

5. Для вираження планованих запитів, запитань або прохань у майбутньому:
I will ask the teacher for clarification tomorrow. (Завтра я запитаю вчителя про пояснення.)
They will ask you to attend the meeting next week. (Вони попросять вас бути присутнім на зборах наступного тижня).
Future Continuous (майбутній тривалий час):

6. Для опису дій, які будуть виконуватися в майбутньому протягом певного часу:
They will be asking for volunteers all day tomorrow. (Вони проситимуть волонтерів весь день завтра.)
She will be asking questions during the interview. (Вона ставитиме запитання під час інтерв'ю.)

7. Future Perfect (майбутній доконаний час):
Для опису дій, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому:
By the end of the month, I will have asked my manager for feedback. (До кінця місяця я попрошу відгук від свого менеджера.)
She will have asked all the necessary questions by the time the event starts. (До моменту початку заходу вона задасть всі необхідні питання.)

Вживання дієслова "to ask" у різних часах залежить від контексту та часових рамок, у яких описується дія запиту, запитання чи прохання.

Використання ask у прямому та непрямому мовленні

Використання дієслова "to ask" у прямому і непрямому мовленні в англійській мові залежить від того, як інформація передається від мовця до слухача або іншої особи. Пряме мовлення передбачає, що мовець цитує або повторює слова іншої людини, тоді як у непрямому мовленні мовець передає зміст сказаного, але не повторює точні слова. Ось приклади використання "to ask" в обох випадках:

Пряма мова (Direct Speech): Пряма мова використовується для того, щоб цитувати точні слова або фрази іншої людини. У цьому випадку дієслово "to ask" використовується для передачі того, що хтось поставив запитання або попросив щось прямо.
Приклади:
Mary said, "Can you please ask John to call me?" (Мері сказала: "Можеш, будь ласка, попросити Джона зателефонувати мені?")
He asked, "What time is the meeting tomorrow?" (Він запитав: "О котрій годині відбудеться зустріч завтра?")

Непряма мова (Indirect Speech): Непряма мова використовується для передачі сенсу сказаного, але не точних слів або фраз іншої людини. У цьому випадку, дієслово "to ask" вживається для введення непрямої мови.
Приклади:
Mary asked him to call her. (Мері попросила його подзвонити їй.)
He asked about the time of the meeting tomorrow. (Він запитав про час зустрічі завтра.)

Важливо зазначити, що в непрямому мовленні зазвичай використовується зміна часу та форми дієслова, щоб відобразити зміст оригінального висловлювання в контексті непрямого мовлення. Таким чином, дієслово "to ask" може використовуватися як у прямому, так і в непрямому мовленні для передачі запитів, запитань і прохань, залежно від того, як інформація передається.

В ідіоматичних виразах

Дієслово "to ask" також активно використовується в ідіоматичних виразах англійської мови. Ідіоми - це вирази, значення яких не можуть бути зрозумілі, осмислені або вгадані, ґрунтуючись тільки на значенні окремих слів всередині ідіоми. Ось деякі приклади ідіом із використанням "ask" та їхній переклад українською:

Ask for trouble (Попросити лише біду):
Значення: Поведінка або дії, які можуть призвести до проблем або неприємностей.
Приклад: If you don't follow the rules, you're asking for trouble. (Якщо ти не дотримуєшся правил, то лише просиш лише біду.)

Ask for someone's hand in marriage (Просити дівчинку чи хлопця рукою):
Значення: Пропозиція одружитися, зроблена кому-небудь.
Приклад: He asked for her hand in marriage and she said yes. (Він попросив її руки і вона сказала так.)

Ask for the moon (Просити нездійсненного):
Значення: Просити щось нереальне, недосяжне.
Приклад: She's always asking for the moon. (Вона завжди просить нездійсненного.)

Ask for it (Сам собі заслужив):
Значення: Заслужити негативні наслідки через власні дії.
Приклад: If you keep lying, you're going to ask for it. (Якщо ти будеш продовжувати брехати, то сам себе заслужиш.)

Ask someone's price (Питати когось про ціну):
Значення: Зацікавитися, скільки хтось хоче за щось.
Приклад: When he offered to sell his car, I asked his price. (Коли він запропонував продати свій автомобіль, я запитав про ціну.)

Ask for a rain check (Просити перенести дату):
Значення: Попросити перенести або відкласти зустріч, подію тощо на інший день.
Приклад: I'm feeling sick, so I had to ask for a rain check on our dinner plans. (Я почуваюся погано, тому мені довелося попросити перенести наші плани на вечерю.)

Ідіоми можуть бути незвичними і важкозрозумілими для тих, хто вивчає англійську мову, але вони є важливою частиною мови і можуть додати яскравості та виразності вашій мові.

Фразові дієслова з ask

Дієслово "ask" часто використовується в англійській мові у складі фразових дієслів, так званих "phrasal verbs." Фразові дієслова складаються з дієслова й одного або кількох часток (прислівників або прийменників), і їхні значення часто не можуть бути виведені зі значень окремих компонентів. Ось кілька прикладів фразових дієслів з "ask" та їхній переклад українською:

Ask around (Розпитувати, дізнаватися у різних людей):
Значення: Запитувати у різних людей з метою отримати інформацію.
Приклад: I'll ask around to see if anyone knows the answer. (Я розпитаю різних людей, щоб дізнатися відповідь.)

Ask for (someone) (Попросити про когось):
Значення: Попросити, щоб хтось прийшов або був наданий.
Приклад: She asked for her lawyer to be present during the questioning. (Вона попросила, щоб її адвокат був присутнім під час опитування.)

Ask in (Запросити всередину):
Значення: Запросити когось усередину (зазвичай у будинок).
Приклад: The host asked the guests in for some tea. (Господар запросив гостей у середину на чашку чаю.)

Ask out (Покликати на побачення):
Значення: Запросити когось на побачення або зустріч.
Приклад: He finally asked her out, and they went to a movie. (Він нарешті запросив її на побачення, і вони пішли в кіно.)

Ask over (Запросити до себе в гості):
Значення: Запросити когось прийти в гості, зазвичай додому.
Приклад: We should ask our neighbors over for dinner sometime. (Ми повинні запросити наших сусідів до себе в гості на вечерю якось.)

Ask around (about/for) (Запитувати, розпитувати, з'ясовувати):
Значення: Запитувати або розпитувати різних людей про що-небудь або для отримання інформації.
Приклад: I've been asking around about the best places to eat in this city. (Я розпитав різних людей про найкращі місця для їжі в цьому місті.)

Ці фразові дієслова з "ask" мають різноманітні значення і використовуються в різних ситуаціях для вираження різних дій і запитів. Вони можуть надати вашій мові більшої виразності та різноманітності.