Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to see в англійській мові
11.10.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to see в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to see: порівняння з look і watch

Дієслово "to see" (бачити) є одним із найзагальніших і найуживаніших слів в англійській мові, що стосуються сприйняття світу візуально. Його часто плутають з іншими словами, як-от "look" і "watch", але кожне з них має своє власне значення і застосування.

 • "To see" (бачити):

Це дієслово позначає здатність людини або тварини сприймати світло й образи через органи зору. Воно широко використовується в повсякденному мовленні й не вимагає особливого зусилля або зосередженості. Наприклад: "I see a beautiful sunset" (Я бачу гарний захід сонця).

 • "To look" (дивитися):

Дієслово "look" означає активну дію, коли людина спрямовує свою увагу на якийсь об'єкт або ситуацію. Це передбачає, що людина дивиться усвідомлено і приділяє увагу. Наприклад: "She looked at the painting for a long time" (Вона довго дивилася на картину).

 • "To watch" (спостерігати):

"Watch" також означає активне спостереження, але з більш тривалим характером. Це дієслово використовується, коли ми стежимо за чимось протягом деякого часу або коли подія чи дія розвивається перед нами. Наприклад: "They watched the movie last night" (Вони спостерігали за фільмом минулої ночі).

Таким чином, дієслова "to see," "to look," і "to watch" мають схожі смисли, пов'язані з візуальним сприйняттям, але різняться за ступенем активності та тривалості спостереження. Їхній вибір залежить від контексту і того, яким чином ми хочемо передати наше сприйняття та увагу до об'єкта чи події.

3 основні форми дієслова to see

Спряження

Дієвідмінювання дієслова "to see" (бачити) в англійській мові відіграє важливу роль в утворенні речень і вираженні часу, особи та числа. У цьому розділі ми розглянемо основні форми дієвідміни дієслова "to see", а також приклади їх застосування в різних часах і контекстах.

Простий майбутній час:
 • I will see (я побачу)
 • You will see (ти побачиш)
 • He/She/It will see (він/вона/воно побачить)
 • We will see (ми побачимо)
 • They will see (вони побачать)
Минулий продовжений час:
 • I was seeing (я бачив)
 • You were seeing (ти бачив)
 • He/She/It was seeing (він/вона/воно бачив)
 • We were seeing (ми бачили)
 • They were seeing (вони бачили)
Повелительний спосіб:

 • See (побач, ти)
 • Let's see (давайте побачимо, ми)
 • Don't see (не бачи, не побач, не ви бачите, не ви побачите)

Минулий доконаний час:
 • I had seen (я бачив до цього моменту)
 • You had seen (ти бачив до цього моменту)
 • He/She/It had seen (він/вона/воно бачило до цього моменту)
 • We had seen (ми бачили до цього моменту)
 • They had seen (вони бачили до цього моменту

Успішне використання форм дієслова "to see" залежить від часу, особи та числа в реченні. Крім цього, згідно з англійською граматикою, існують й інші часи та форми, які можуть бути використані залежно від контексту. Ці приклади представляють основні форми та їхнє відмінювання.

Ідіоми з дієсловом to see

Дієслово "to see" також бере участь у безлічі англійських ідіом, які можуть мати несподівані ідіоматичні значення. Ідіоми - це вирази, які часто використовуються носіями мови, і вони можуть бути складними для розуміння, якщо розглядати слова буквально. Ось деякі приклади ідіом із дієсловом "to see":

 • See eye to eye (сходитися в поглядах): Ця ідіома означає, що двоє людей згодні одна з одною та мають однакові думки чи погляди. Наприклад: "They don't always see eye to eye on politics, but they're still good friends" (Вони не завжди сходяться в поглядах на політику, але вони однаково хороші друзі).
 • See the light (побачити світло): Ця ідіома означає зміну думки або усвідомлення чого-небудь після тривалого здивування. Наприклад: "After hours of discussion, he finally saw the light and agreed with our proposal" (Після годинної дискусії він нарешті усвідомив і погодився з нашою пропозицією).
 • See the big picture (побачити загальну картину): Ця ідіома вказує на здатність людини бачити і розуміти загальний контекст або мету, незалежно від деталей. Наприклад: "It's important to see the big picture when making long-term decisions" (Важливо бачити загальну картину під час прийняття довгострокових рішень).
 • See through someone (прозріти, розпізнати справжній намір): Ця ідіома означає проникнення крізь брехню або маску, розкриваючи справжні наміри людини. Наприклад: "She quickly saw through his excuses and knew he was hiding something" (Вона швидко прозріла його виправдання і зрозуміла, що він щось приховує).

Ідіоми з дієсловом "to see" є важливою частиною англійського мовлення і можуть додати різноманітності та виразності до вашої комунікації англійською мовою. Вони часто використовуються в розмовній мові та літературі, тому знання таких виразів може бути корисним для глибшого розуміння англійської мови.