Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Present Continuous
в англійській мові

Present Continuous в англійській мові

13.02.2023
17 хвилин на читання
Present Continuous є одним з найцікавіших часів в англійській мові.
Це друге за рахунком після Present Simple, що студенти вивчають.

Зміст

Як утворюється Present Continuous

Презент Контініус утворюється за допомогою дієслова be + дієслово (verb) із закінченням – ing. Форма дієслова «бути» залежить від підмета, що стоїть біля нього.
Давайте пригадаємо, як to be змінюється в лінійці групи Презент.

Із займенниками:
I am
He, she, it is
We, you, they are

З іменниками:
- якщо іменник в однині – is.
- якщо іменник у множин – are.

Коли використовується Present Continuous

Спілкуємося в Present Continuous у ситуаціях коли:

- говоримо про події та дії, які відбуваються зараз, у момент промови
I am writing an article now. – Я пишу статтю зараз. (Дія відбувається в момент говоріння)

- говоримо про короткочасні ситуації, які тривають день, тиждень, місяць, але не є перманентними
She usually works in London but this week she is working In New York. – Вона зазвичай працює у Лондоні, але цього тижня вона працює у Нью Йорку. (Той факт, що вона працює в Нью Йорку є короткочасним, а не постійним. Через тиждень вона повернеться до Лондона і продовжить працювати у звичайному режимі)

- говоримо про заплановані дії, які точно відбудуться
They are going on holiday next week. – Вони їдуть у відпустку наступного тижня. (Вони запланували відпустку заздалегідь, купили квитки і, можливо, забронювали готель, тому вони точно поїдуть)

- описуємо картинку або фотографію
She is writing an essay. – Вона пише есе. (застосовуємо Present Continuous, тому що говоримо, що вона це робить зараз, у той момент, коли описуємо фотографію)

– говоримо про ситуації, які нас дратують. В даному випадку обов'язково використовуємо прислівник always. Наприклад:
He is always leaving his coat on the chair. – Він завжди залишає своє пальто на стільці. (людина постійно це робить і нам це не подобається, тому тільки Презент Контініус і обов'язково з прислівником always)

Види речень у Present Continuous

У Present Continuous існує 3 види речень:
- стверджувальні
- заперечення
- питання

Розглянемо побудову кожного виду окремо, тому що в кожному типі свої нюанси.

Стверджувальні речення в Present Continuous
Ствердження в Презент Контініус будуються з уживанням дієслова be та основного дієслова (verb) із закінченням – ing.
Тут дуже важливо правильно поміняти форму.

З іменниками в однині використовуємо – is, у множині – are.

Оскільки в англійській мові прийнято скорочувати практично всі граматичні конструкції, в Present Continuous ми теж скорочуватимемо дієслово з займенником.

Таблиця побудови тверджень у Present Continuous

Повна форма
Скорочена форма
Наприклад:
I am riding a bike. – I'm riding a bike. - Я катаюся на велосипеді.
Mike is playing video game. – Mike's playing video game. - Майк грає у відеоігри.
My dog is sleeping now. – My dog's sleeping now. - Мій собака спить зараз.
My dad and my aunt are driving home. – My dad and my aunt're driving home. - Мої тато і тітка їдуть додому.

Заперечення в Present Continuous
Заперечення в Present Continuous будуються із застосуванням форми be, частки not та основного дієслова (verb) із закінченням – ing.

Тут дуже важливо правильно поміняти "бути" і не забувати додати частинку not. Її додаємо до "be" у відповідній формі.

Оскільки в англійській мові прийнято скорочувати практично всі граматичні конструкції, в Present Continuous ми теж скорочуватимемо дієслово «бути» і негативну частку не. Основне дієслово завжди йде із закінченням -ing.

З іменниками в однині використовуємо – is + not, у множині – are + not.

Таблиця побудови заперечень у Present Continuous

Повна форма
Скорочена форма
Зверніть увагу, що дієслово бути навіть у негативних реченнях, де зустрічається I, скорочується з займенником, I am not = I'm not.
Тим не менш, з іншими займенниками він скорочується з негативною частинкою not, you are not = you aren't, he is not = he isn't.

Наприклад:
I am not going to the shop now. – I'm not going to the shop now. - Я не йду зараз до магазину.
You are not sleeping. – You aren't sleeping. - Ти не спиш.
Students are not doing a task now. – Students aren't doing a task now. - Студенти не виконують зараз завдання.

Питання в Present Continuous
Питання в Present Continuous також будується з вживанням to be і основного дієслова (verb) із закінченням – ing.

Але в даному випадку be буде стояти перед тим, хто підлягає.
Тут дуже важливо правильно поміняти форму дієслова, наприклад: She is making a cake. – Is she making a cake?

У коротких відповідях вдамося тільки be в правильній формі без основного дієслова, наприклад: Is she making a cake? - Yes, she is. / No, she isn't.

Якщо відповідь ствердна, тоді to be теж ствердна в короткій відповіді. Якщо відповідь негативна – додаємо частинку not до дієслова be.

У коротких негативних відповідях застосовуємо скорочену форму дієслова з частинкою not.
У випадку із займенником I скорочуємо I і am = I'm і додаємо частинку not, I am not = I'm not.

З іменниками в однині використовуємо – is, у множині – are.

Таблиця побудови запитань у Present Continuous

Наприклад:

Is Sara working now? – Yes, she is.
Are you watching a film? – Yes, we are.
Is your dad driving home? – No, he isn't. He's having dinner at a café.
Are you going to the shop? – No, I'm not. I'm going to a dance studio.

Питання та фрази з Present Continuous

Питання та фрази в питаннях стоятимуть завжди перед дієсловом бути. Будуватимемо питання за такою схемою: Запитання / фраза + дієслово бути + підлягає + основний дієслово із закінченням -ing.

Питання та фрази:
What (Що? Який?)
Where (Куди?)
When (Коли?)
Why (Чому?)
Who (Хто?)
What time (О котрій годині?)
How much / many (Скільки? – much: для нечисленних іменників – many: для обчислюваних
How long (Як довго?)

Наприклад:
What is Max doing in his room now? - Що Макс зараз робить у своїй кімнаті?
Why are you going to the shopping mall? - Чому ти йдеш до торгового центру?
When is her friend arriving? - Коли її друг приїжджає?
How many books are you carrying? - Скільки книг ти несеш?

Правила написання закінчення -ing

До більшості дієслів закінчення -ing додається без змін, наприклад: go – doing, sleep – sleeping, work – working.

  • Якщо дієслово закінчується на букву -е і яка не вимовляється в словах, при додаванні закінчення -ing, букву е упускаємо, наприклад: fish – fishing, work – working, break – breaking.

  • Якщо слово закінчується -ie, тоді змінюємо це закінчення на букву -y і після цього додаємо закінчення -ing, наприклад: die - dying, tie - tying.

  • Якщо дієслово закінчується на одну голосну букву, перед якою стоїть ударний голосний звук, тоді подвоюємо останню букву, коли додаємо закінчення -ing, наприклад: get – getting, run – running, begin – beginning.

  • Якщо ж наголос йде на голосну літеру, яка не стоїть перед останньою згодною літерою, тоді остання літера не подвоюється, наприклад: open – opening, order – ordering.

  • Якщо інфінітив закінчується на буквосполучення -ic, то при додаванні закінчення -ing суфікс -ic змінюється на -ick, наприклад: panic - panicking, mimic - mimicking.

Конструкція to be going to англійською мовою

Її дуже часто плутають з Present Continuous, тому що в даній конструкції є закінчення -ing у дієслова go.
- Ця конструкція використовується тоді, коли ми говоримо про дії, які ми плануємо, збираємося зробити.
- Present Continuous використовується тоді, коли ми говоримо про заплановані дії у майбутньому і ми точно впевнені, що вони відбудуться.
- Різниця в тому, що при спілкуванні в Present Continuous ми впевнені в наших діях. Найчастіше використовуємо цей час, коли говоримо про поїздки та подорожі.
- При формуванні конструкції be going to ми говоримо про плани, про те, що ми збираємося щось зробити.

Тим не менш, дуже часто Present Continuous і конструкція be going to взаємозамінні.

Як вживати be going to у реченнях?
Для того, щоб коректно використовувати цю конструкцію важливо пам'ятати, що дієслово be міняємо згідно з підлягаючим, яке стоїть перед ним.
I am
He, she, it is
We, you, they are

Якщо іменник у множині – використовуємо is, якщо у множині – are.

Пам'ятайте, що сама конструкція be going to перекладається як «збиратися щось зробити», тому після неї важливо додати зміст, щоб показати, що саме ми збираємося зробити. Дієслово після конструкції стоїть в інфінітиві, без закінчення, наприклад: I am going to move to London next year. – Я збираюся переїхати до Лондона наступного року.

be going to у ствердних реченнях
    • У твердженнях be змінюється на відповідну форму згідно з підлягає, яке стоїть перед ним. Після конструкції be going to додаємо смислову деталь, щоб показати, що ми збираємося робити.
  • Якщо іменник у множині – застосуємо is, якщо у множині – are.
  • Дієслово також може скорочуватися з займенником.
Наприклад:
I'm going to do housework tonight. - Я збираюся робити роботу по дому сьогодні ввечері.
My sister is going to play computer games. - Моя сестра збирається грати у комп'ютерні ігри.
We're going to make breakfast. - Ми збираємось приготувати сніданок.
Jack and Barbara are going to order some food. - Джек та Барбара збираються замовити їжу.

be going to у заперечних реченнях
- У запереченнях be змінюється на відповідну форму згідно з підлягає, яке стоїть перед ним. Після цього додаємо негативну частинку. - Після конструкції be (not) going to додаємо смислову частину, щоб показати, що ми не збираємося робити.
- Якщо іменник у множині – використовуємо is + not, якщо у множині – are + not.
- «Бути» також можемо скорочувати з негативною часткою не. Що стосується I, скорочуємо займенник і дієслово, наприклад:
I am not going to do sport at the weekend. – I'm not going to do sport at the weekend.

Таблиця побудови тверджень з конструкцією be going to

Таблиця побудови заперечень з конструкцією be going to
Наприклад:
I'm not going to walk now. - Я не збираюся гуляти зараз.
Sam isn't going to work in the afternoon. - Сем не збирається йти на роботу вдень.
We aren't going to travel next summer. - Ми не плануємо подорожувати наступного літа.
Bob and Alice aren't going to have lunch. - Боб и Алиса не собираются обедать.

be going to у питаннях пропозиціях
- У питаннях be змінюється на відповідну форму згідно з підлягає, яке стоїть перед ним. У питаннях він стоятиме перед тим, хто підлягає.
- Після конструкції додаємо смислову частину, щоби показати, що саме ми не збираємося робити. - Якщо іменник у множині – використовуємо is, якщо у множині – are.
- У позитивних коротких відповідях використовуємо тільки правильну форму, наприклад: Is Lucy going to do the project? - Yes, she is.
- У негативних коротких відповідях вживаємо лише правильну форму бути з частинкою not, наприклад: Is Lucy going to do the project? – No, she isn't.

Таблиця побудови запитань з конструкцією be going to

Наприклад:
Are you going to meet with your friend tonight? – Yes, I am.
Is Bob going to play piano? – No, he isn't.
Are the scientists going to join the conference? – Yes, they are.

Зауважте, що з даною конструкцією ми можемо використовувати дієслово go. Незважаючи на те, що в самій конструкції є go із закінченням -ing, він у даному контексті перекладається як «збиратися щось зробити», таким чином, якщо ми хочемо сказати, що я збираюся кудись піти, ми можемо сказати I' m going to go to shop.

Питання та фрази з be going to

Питання та фрази у питаннях стоятимуть завжди перед допоміжним дієсловом. Будуватимемо питання за такою схемою: Запитання / фраза + be + підлягає + going to + основне дієслово без закінчення.

Питання та фрази:
What (Що? Який?)
Where (Куди?)
When (Коли?)
Why (Чому?)
Who (Хто?)
What time (О котрій годині?)
How much / many (Скільки? – much: для нечисленних іменників – many: для обчислюваних)
How long (Як довго?)

Наприклад:
Where are you going to stay on holiday? - Де ти збираєшся зупинитись на канікулах?
When is Olga going to move to her new apartment? - Коли Ольга збирається переїхати до нової квартири?
What are our parents going to do next summer? - Що наши батьки збираються робити наступного літа?

Маркери часу Present Continuous

- Now (зараз)
- At the moment (на даний момент, також коли описуємо короткочасну подію)
- Today (сьогодні)
- Tonight (сьогодні ввечері)
- At present (нині)
- Currently (на даний момент, зараз)
- Still (Досі, досі)

Наприклад:
Justin is working in a coffee shop now. - Джастіна працює у кавовому магазині зараз.
We are looking for a flat to rent at the moment. - Ми шукаємо квартиру на оренду в даний момент.
My mom is still taking care of my cat, because I'm out of the city. - Моя мама досі доглядає мого кота, бо я за містом.
I'm currently eating only vegetables, because I'm on diet. - Я зараз їм тільки овочі, тому що я на дієті.

Як не переплутати Present Continuous з іншими часами

Для того, щоб не переплутати Present Continuous з іншими, важливо запам'ятати конструкцію пропозиції.

Якщо ви бачите дієслово бути у формі am, is, are та основне дієслово дії із закінченням – ing, ви відразу розумієте, що це Презент Контініус.

Також, якщо пропозиція описує дію, яка відбувається на даний момент або точно відбуватиметься в майбутньому, це знову-таки показники Презент Контініус

Дієслова стану в Present Continuous

Ми поговорили про конструкцію пропозиції та випадки, коли говоримо у Present Continuous.
Тим не менш, в англійській існують дієслова стану (stative verbs or non-action verbs).

Вони не описують дію, тому ми не можемо їх вставити в Презент Контініус.

З такими словами ми можемо висловити думку по всій лінійці Simple. Якщо потрібно описати факт, який відноситься до теперішнього часу, можемо використовувати Present Simple.

Дієслова стану (non-action verbs)
Фізичного сприйняття:
- See (бачити)
- Hear (чути)
- Taste (відчувати на смак)
- Feel (відчувати щось на дотик)
- Look (виглядати)
- Smell (мати запах)

Емоційного стану:
- Like (подобається)
- Love (любити)
- Hate (ненавидіти)
- Prefer (надавати перевагу)
- Enjoy (насолоджуватися)
- Adore (любити)

Бажання:
- Want (хотіти)
- Wish (бажати )
- Desire (бажати)

Розумній діяльності:
- Know (знати)
- Realize (усвідомлювати)
- Believe (вірити)
- Forget (забувати)
- Remember (пам'ятати)
- Think (думати)
- Recognize (пізнавати)
- Understand (розуміти)
- Seem (здаватися)
- Mean (мати на увазі)
- Metter (мати значення)

Відносини:
- Have (мати щось)
- Posses (володіти чимось)
- Include (включати)
- Belong (належати)
- Depend (залежати)
- Need (потребувати)
- Cost (коштувати)
- Owe (бути належним)
- Own (володіти)
- Deserve (заслуговувати)

Раніше ми говорили, що ці дієслова не можна використовувати в Present Continuous, проте деякі з них ми можемо вжити в тривалий час, якщо дієслово означатиме дію.

Наприклад:
- have
I have a phone. - В мене є телефон. (У даному випадку have – дієслово стану, описувати приналежність телефону до нас)
I am having dinner now. – Я зараз вечерю. (У цій пропозиції have – дієслово дії, що робити? – вечеряти. Він описує дію, певний процес тому в такому контексті можемо використовувати have в тривалому часі.)

- think
I think she is a good person. – - Я вважаю (на мій погляд) вона - хороша людина. (У даному випадку людина висловлює свою думку, think висловлює факт, а не дію, тому не можемо використовувати тривалий час.)
I'm thinking about buying a new car. – Я роздумую над тим, щоб купити новий автомобіль .(У цьому реченні think виражає дію, саме процес роздуми, тому можемо використовувати у Презент Континиус.)

- see
I see a beautiful scenery. – Я бачу гарний краєвид. (Описуємо фізичну можливість бачити щось, тому не використовуємо Презент Контініус)
She's seeing her friend tomorrow. – Вона зустрічається зі своєю подругою завтра. (see тут у значення зустрічатися/бачитись з кимось, тому можемо використовувати в Презент Контініус)

Приклади пропозицій у Present Continuous

Mason is walking to work today.
I’m meeting Paul for coffee this afternoon.
Ann isn’t doing housework; Ann is sleeping now.
Are the children playing outside? – Yes, they are.
My sister isn’t doing an art course at the moment.
Is John wearing a black jacket? – No, he isn’t. He’s wearing a green hoodie.
My friends are sitting on the bench in the park at the moment.
My brother isn’t working now.
What are they doing at home now? – They’re watching TV.