Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to find в англійській мові
25.11.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to find в англійській мові: 3 форми

Зміст:

Значення дієслова to find

Дієслово "to find" в англійській мові означає виявляти, знаходити або виявлятися. Це дієслово відіграє ключову роль у вираженні процесу пошуку і набуття чогось, чи то фізичний об'єкт, чи то інформація, чи то розуміння. "To find" також може відображати не тільки фізичне виявлення, а й розуміння або усвідомлення чогось нового чи важливого. Це дієслово широко використовується в повсякденному мовленні та літературі, підкреслюючи акт знаходження та отримання знань, досвіду або матеріальних цінностей.

3 основні форми дієслова to find

Коли вживається дієслово find

Дієслово "find" вживається в різних контекстах для вираження процесу виявлення, знаходження або отримання інформації. Ось кілька ситуацій, у яких використовується це дієслово:
1. Фізичне виявлення:
I found my keys in the living room. (Я знайшов свої ключі у вітальні.)

2. Пошук інформації:
She is trying to find the answer to the question. (Вона намагається знайти відповідь на запитання.)

3. Здобуття знань або досвіду:
I find learning new languages fascinating. (Мені цікаво вивчати нові мови.)

4. Вираз думки або стану:
I find it difficult to concentrate in a noisy environment. (Мені важко концентруватися в галасливому оточенні.)

5. Надання інформації:
The study found a correlation between exercise and mental health. (Дослідження виявило взаємозв'язок між фізичною активністю та психічним здоров'ям).

6. Описи виявлення або розуміння:
He found the solution to the problem after hours of thinking. (Він знайшов розв'язання проблеми після кількох годин роздумів.)

Граматичні особливості

Форми дієслова:
Базова форма: to find
Минулий час: found
Минула форма дієприкметника: found

Спряження:
Дієслово "to find" належить до неправильних дієслів, і його форми в минулому часі та минулій формі дієприкметника не утворюються стандартним чином із закінченнями "-ed".

Використання "find" у Present Simple (теперішньому простому часі):
I/You/We/They find. (Я/Ти/Ми/Вони знаходжу, знаходиш, знаходимо, знаходять)
He/She/It finds. (Він/Вона/Вон знаходить)

Використання "found" у Past Simple (минулому простому часі):
I/You/He/She/It/We/They found. (Я/Ти/Він/Вона/Вони/Ми/Вони знайшов, знайшла, знайшли)

Негативна форма та питальна форма:
Заперечення: I/You/He/She/It/We/They did not (didn't) find. (Я/Ти/Він/Вона/Вони/Ми/Вони не знайшов, не знайшла, не знайшли)
Запитання: Did I/you/he/she/it/we/they find? (Чи знайшов я/ти/він/вона/воно/ми/они?)

Використання в Continuous і Perfect часах:
Present Continuous: I am finding. (Я знаходжуся/знаходжу в даний момент.)
Present Perfect: I have found. (Я знайшов/знайшла, і це має значення в теперішньому.)

Приклади

She always finds time for her family. - Вона завжди знаходить час для своєї родини.
We found an interesting article online. - Ми знайшли цікаву статтю в інтернеті.
They are finding new ways to improve efficiency. - Вони знаходять нові способи підвищення ефективності.
He finds joy in helping others. - Він знаходить радість у тому, щоб допомагати іншим.
Учений знайшов докази, що підтверджують гіпотезу. - Учений виявив докази, що підтверджують гіпотезу.
I find it hard to believe that he said that. - Мені важко повірити, що він сказав це.
Has she found her lost keys? - Вона знайшла свої загублені ключі?
The explorer found a hidden cave in the mountains. - Дослідник виявив приховану печеру в горах.