Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Future Simple
в англійській мові

Future Simple Tense в англійській мові

17.04.2023
7 хвилин читання
Продолжаем освоение грамматики английского языка.
Зачем нужны времена? Затем, чтобы в разных ситуациях не задумываться, как высказать свои мысли, попросить помощи или вежливо предложить ее. Даже желание спросить дорогу должно содержать у себя грамотный вопрос.

Для того чтобы поделиться информацией о погоде на завтра; чтобы рассказать фантастическую историю о далеком будущем; В том, что произойдет в неопределенный момент в грядущем, существует время Future Simple или Future Indefinite.
Mr. Norton will drive to a nearby town tomorrow. – Мистер Нортон поедет в соседний городок завтра.
It will be a strong hail in two days. Be careful. -Будет сильный град через два дня. Будьте осторожны.

Зміст

Утворення Future Simple

Для вираження ідей в даному часі використовується допоміжне дієслово will/shall і смислове дієслово в початковій формі без частки to (V). Подивимося на формулу:
  • Вибір will або shall залежить від суб'єкта, який чинитиме дію:
I/we - shall. (1 особа)
He/she/it/you/they - у цьому випадку буде. (2 і 3 особи)
I shall go to school next year. - Я піду до школи наступного року.
He will come to me and we will play football. - Він прийде до мене і ми гратимемо у футбол.
У сучасній англійській shall зустрічається вкрай рідко, will повністю замінив його у всіх обличчях та числах. Але про існування форми shall треба обов'язково знати, оскільки він зустрічається у художній літературі, в газетах, під час прочитання старої кореспонденції тощо.

Коли використовується Ф'юче Сімпл

1. Коли ми хочемо щось зробити або поки що збираємося.
She'll cook dinner for all family. – Вона приготує обід для всієї родини.
They'll go for a walk in few minutes. - Вони підуть гуляти за кілька хвилин .

2. Описуємо події, які не змінити.
The weeds will grow no matter how hard you pull them out. - Бур'яни все одно виростуть , як би ви їх не витягували.
A new boss will come soon . - Незабаром з'явиться новий бос .
The birds will fly to the South. - Птахи полетять на південь.

3. Поодинокі чи повторювані незаплановані дії у майбутньому.
Children will run, jump and swing tonight. - Діти бігатимуть, стрибатимуть і гойдатимуться на гойдалках сьогодні ввечері.
Helen will wash dishes in a minute. - Олена митиме посуд через хвилину.

4. Якщо ми припускаємо, що щось трапиться. При цьому ми використовуємо в реченні слова ймовірності: think (думати), believe (вірити), expect (очікати), be sure (бути впевненим), probably (ймовірно), perhaps (можливо), certainly (безумовно), assume, suppose (припускати).
We suppose that she will refusethe heart surgery. - Ми вважаємо , що вона відмовиться від операції на серці.
I'm sure leaves will appear in two-three days. - Я впевнений, листя з'явиться за два-три дні.

5. Коли хочемо про щось попередити. Допомагають у цьому вступні слова: swear (клястись), guarantee (гарантувати), warn (попереджати).
I warn that you will fall into the hole. - Я попереджаю, що ти провалишся в яму .
We'll oversleep. Set an alarm. - Ми проспимо. Заведи будильник .
I swear we'll help you. - Я присягаюся, ми вам допоможемо.

6. Утворення пасивної застави (Passive Voice)
Розглянемо ще один випадок використання. У страдальному стані підмет не буде сам виконувати дію, а піддасться їй. Тут цікавий сам факт. Часом не важливо, хто здійснює дію.

- Твердження.
Предмет + will/shall + be+ V3/V-ed
The fence will be painted in an hour. - Паркан буде пофарбовано за годину.
This chair will be bought as soon as my mom arrives. - Цей стілець буде куплений, щойно моя мама приїде.


- Заперечення.
Предмет + will/shall not+ be+ V3/V-ed
Milk will not be drunk. Jack doesn't like it. - Молоко нMilk will not be drunk. Jack doesn't like it. Джек його не любить.
The task will not be solved. - Завдання не буде вирішено.

І в скороченій формі:
Milk won't be drunk.
The task won't be solved.

The fence won't be painted in an hour.

- Запитання.
Will the trash be taken out? - Сміття буде винесено?
What will be done first? - Що буде зроблено в першу чергу?
Will it be happened tomorrow? - Це трапиться завтра?


Правила утворення минулого часу в інфінітива за допомогою закінчення -ed(V-ed), а також де взяти третю форму в неправильних дієслів(V3), ви зможете прочитати в нашій статті "Present Perfect Tense".

А тепер подивимося на види речень у Future Simple.

Стверджувальне речення (Affirmative sentence)

Потренуємося тепер формувати твердження в Future Indefinite. Формула проста:
Особа, яка вчинятиме дію, + will + V
I will join you in a couple of hours. - Я приєднаюся до вас через пару годин.
They will plant trees in the garden. - Вони будуть садити дерева в саду.

У живому спілкуванні will скорочується.
I'll join you in a couple of hours.
They'll plant trees in the garden.

Запитання (Interrogative sentence)

- Загальні питання утворюються при перестановці допоміжних дієслів на початок речення. Приклади:
Will he repair his bike? - Він буде лагодити свій велосипед?
Shall we go home? - Підемо додому?
Will you fly to Rome next week? - Ти летиш до Риму наступного тижня?


- Спеціальні (special questions) будуються за допомогою питальних слів, з яких починається висловлювання. Це слова what? (що?), why? (чому?), where? (де?), which? (який?), who? (хто?) тощо. Shall і will залишаються, як і в загальних питаннях, перед підметом.
When will you finish your job? - Коли ти закінчиш свою роботу?
Who will be there? - Хто там буде?


- Роздільні (tag questions) містять у собі твердження, тобто прямий порядок слів + коротке запитання.
He will swim tomorrow in the pool, won't he? - Він буде завтра плавати в басейні, чи не так? Запитання позитивне, хвостик негативний.
We shan't visit a big mаll near our school, shall we? - Ми ж не підемо до цього величезного торговельного центру, який знаходиться поруч зі школою, так? Запитання негативне, хвостик позитивний.

Повчимося відповідати на запитання. Розглянемо короткі відповіді:
Who will be there? - Mary will.
Will you come back home early? - Ти повернешся додому рано? - No, I won't|Yes, I will.

Негативне речення (Negative sentence)

Для утворення заперечувальних конструкцій використовуємо частку not. Також розглянемо й заперечення з shall.
Як завжди - ясніше стає на прикладах:
He/she/it/you/they + will not (won't) + V
I/we + shall not (shan't)+ V

Скорочений варіант:
She won't wear this dress to the party. - Вона не одягне цю сукню на вечірку.
Sorry, I shan't be at the meeting tomorrow. - Вибачте, завтра я не зможу бути на зустрічі.

Використання дієслів у Ф'юче Сімпл

- Модальне дієслово will/shall
Will використовується не лише як допоміжне, а й як модальне дієслово. З його допомогою дають обіцянки, пропонують допомогу або кудись запрошують. Перекладаються такі речення майбутнім часом. Подивимося на приклади:
I promise, I'll take you to the hairdresser. - Я обіцяю, я відведу Вас до перукаря.
Will you come with me to my parents? - Ти підеш зі мною до моїх батьків?

Щодо shall, то він вживається в сучасній мові в запитальних конструкціях, що виражають бажання допомогти або запропонувати щось.
Shall I offer you a cup of tea? - Я запропоную Вам чашку чаю?

- Дієслово to be
Використовувати це дієслово в Future Simple навіть простіше, ніж у лінійці теперішнього та минулого часу. Воно завжди матиме форму will be, у всіх особах і числах.
She will be a good engineer in future. - Вона стане хорошим інженером у майбутньому.
Perhaps, they will be best friend. - Можливо, вони стануть найкращими друзями.

Слова - покажчики часу Future Simple

У кожному часі існують помічники, які вказують нам на використання правильної форми в реченні. Для Future Indefinite характерні такі маркери:

- Tomorrow - завтра
Sveta and her mother will watch their favorite film tomorrow. - Світлана та її мама дивитимуться їхній улюблений фільм завтра.

- Tonight - сьогодні ввечері
I'll tell you an amazing fairy tale tonight. - Я розповім тобі дивовижну казку сьогодні.

- Soon - скоро
Spring will come soon. - Весна скоро настане.

- Later - пізніше
I will definitely help you with your lessons later. - Я обов'язково тобі допоможу з уроками пізніше.

- In a week/month/year - через тиждень/місяць/рік
Згідно з документами компанія побудує наш будинок за два роки. - Згідно з документацією компанія побудує наш будинок через два роки.

- In four-five days/years - через кілька днів
I will be discharged from the hospital in three days - мене випишуть із лікарні через три дні.

- Next week/month/year - наступного тижня/в наступному місяці/в наступному році
Mr. Set and my friends will clean up the park next week. - Містер Сет із моїми друзями наступного тижня приберуть територію парку.

- As soon as - незабаром, щойно
They will get married as soon as possible. - Вони одружаться щойно це буде можливо.

Приклади вживання часу Future Simple з перекладом

I'll be back. - Я повернуся.
If he doesn't stop dancing, he will break my glasses. - Якщо він не перестане танцювати, він розіб'є мої келихи.
Who will join us in our speaking club? - Хто запишеться в наш розмовний клуб?
We'll rent a yacht and sail along the island. - Ми орендуємо яхту і попливемо вздовж острова.
I won't do this! - Я не збираюся це робити!
Marcus will travel all over the country. - Маркус подорожуватиме по всій країні.
Can you give me some money? I'll go to the cafe with my girl. - Можеш дати мені трохи грошей. Я піду в кафе зі своєю дівчиною.
Please, stop her! Anna will eat all the sweets. - Будь ласка, зупини її! Вона з'їсть усі цукерки.
He will copy files to system folder in ten minutes. - Він скопіює файли в системну папку через десять хвилин.


Сподіваємося, що стаття була корисною для вас. Дерзайте, і англійська мова з кожним разом здаватиметься легшою. Бажаємо удачі!