Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to give в англійській мові
01.03.2024
4 хвилин на читання

Дієслово to give в англійській мові

Усі ми знайомі з простим дієсловом "to give" в англійській мові. На перший погляд, воно здається буденним словом, що використовується для вираження дії передачі або надання чогось іншому. Однак, якщо пильніше подивитись, можна виявити, що це маленьке дієслово має неймовірну гнучкість і багатошаровість у своєму значенні та використанні. У цій статті ми дослідимо різноманітні контексти та значення дієслова "to give", розкриваючи його важливість і широту застосування в англійській мові.
Зміст:

Значення

Надання або передача: Одним з основних значень "to give" є передача чого-небудь іншій особі або суб'єкту. Це може бути фізичний об'єкт, послуга, інформація тощо. Наприклад, "She gave me a book" - Вона передала мені книгу.
Підтримка або допомога: Дієслово "to give" може також означати надання підтримки або допомоги кому-небудь. Це може бути як емоційна, так і практична допомога. Наприклад, "He always gives his friends good advice" - Він завжди надає своїм друзям хороші поради.
Прояв: Іноді "to give" використовується для опису прояву емоцій, жестів або реакцій. Це може бути посмішка, погляд, жест доброти тощо. Наприклад, "She gave him a smile" - Вона посміхнулася йому.
Надання можливості: Дієслово "to give" також може позначати надання можливості для виконання будь-якої дії. Наприклад, "The teacher gave us ten minutes to finish the test" - Учитель дав нам десять хвилин, щоб закінчити тест.
Виробництво або забезпечення: У певних контекстах "to give" відноситься до виробництва або забезпечення чого-небудь. Це може бути викиди, випромінювання, виділення тощо. Наприклад, "The factory gives off a lot of pollution" - Завод виділяє багато забруднень.
Дієслово "to give" в англійській мові має безліч значень і широкий спектр застосування, що робить його одним із найважливіших і універсальних дієслів у лексиконі цієї мови.

Форми дієслова to give

Форми дієслова "to give" в англійській мові включають у себе такі:
Приклади використання для кожної з цих форм:
Present Simple: "She gives him a gift every year" (Вона дарує йому подарунок щороку).
Past Simple: "They gave me a warm welcome" (Вони мене тепло зустріли).
Present Continuous: "I am giving a presentation at work right now" (Я зараз роблю презентацію на роботі).
Past Continuous: "He was giving a speech when I arrived" (Він виголошував промову, коли я прийшов).
Present Perfect: "She has given me some good advice recently" (Вона мені нещодавно дала хорошу пораду).
Past Perfect: "By the time we got there, they had given out all the tickets" (На момент нашого прибуття, вони вже роздали всі квитки).
Future Simple: "I will give you a call when I arrive" (Я зателефоную тобі, коли приїду).

Фразові дієслова

Фразові дієслова з "give" являють собою комбінації дієслова "give" з прийменниками або частками, які надають їм нового значення. Ось деякі з них:
Give up - здаватися, відмовлятися від чого-небудь:
● Example: He decided to give up smoking. - Він вирішив кинути палити.
Give in - здаватися, піддаватися:
● Example: Despite his efforts, he eventually gave in. - Незважаючи на його зусилля, зрештою він здався.
Give back - повернути що-небудь:
● Example: She promised to give back the money she borrowed. - Вона обіцяла повернути гроші, які позичила.
Give away - роздавати що-небудь безкоштовно, віддавати, розголошувати секрет:
● Приклад: They gave away free samples of the new product. - Вони роздавали безкоштовні зразки нового продукту.
Give off - виділяти що-небудь (зазвичай про запахи, світло тощо):
● Приклад: The flowers gave off a pleasant fragrance. - Квіти випромінювали приємний аромат.
Give up on - втрачати надію на будь-кого чи будь-що:
● Example: Don't give up on your dreams. - Не втрачай надію на свої мрії.
Give out - роздавати що-небудь (зазвичай про роздачу нарівні з виснаженням ресурсів), виснажуватися, закінчуватися:
● Приклад: The organization gave out food to the homeless. - Організація роздавала їжу бездомним.
Give in to - піддатися чому-небудь, поступитися:
● Приклад: She finally gave in to his demands. - Вона, нарешті, поступилася його вимогам.
Give off - виділяти що-небудь (звук, світло, тепло тощо):
● Приклад: The fireplace gave off a warm glow. - Камін випромінював тепле світло.
Give over - передавати контроль, управління або увагу кому-небудь:
● Example: He gave over the management of the company to his son. - Він передав управління компанією своєму синові.
Ці фразові дієслова з "give" являють собою важливий аспект англійської мови і часто зустрічаються в розмовній мові та літературних творах.

Стійкі вирази

Стійкі вирази з дієсловом "give" утворюються під час поєднання цього дієслова з певними словами чи фразами, щоб виразити певне значення чи ідею. Ось кілька прикладів таких виразів:
Give a hand - допомогти кому-небудь:
Example: Can you give me a hand with these boxes? - Ти можеш мені допомогти з цими коробками?
Give someone a call - зателефонувати кому-небудь:
● Example: I'll give you a call when I arrive. - Я зателефоную тобі, коли приїду.
Give someone a ride - підвезти кого-небудь:
● Example: Can you give me a ride to the airport? - Ти можеш підвезти мене до аеропорту?
Give someone a break - бути милосердним, поступитися кому-небудь:
● Example: Give her a break, she's been working hard all week. - Пожалій її, вона працювала весь тиждень.
Give someone the benefit of the doubt - довіряти будь-кому, вважати будь-кого невинним доти, доки не доведено протилежне:
● Example: I'll give him the benefit of the doubt and believe his story for now. - Я дам йому подякувати і повірю в його історію на даний момент.
Give it a try - спробувати що-небудь:
● Example: I'm not sure if I can do it, but I'll give it a try. - Я не впевнений, що зможу зробити це, але спробую.
Give someone a piece of your mind - висловити кому-небудь усе, що думаєш, часто в гніві:
Example: I gave him a piece of my mind after he broke my computer. - Я висловив йому все, що думаю, після того як він зламав мій комп'ютер.
Give something a shot - спробувати щось нове або незвичне:
● Example: I've never played tennis before, but I'm willing to give it a shot. - Я ніколи не грав у теніс, але готовий спробувати.
Give someone the cold shoulder - ігнорувати кого-небудь або ставитися до кого-небудь холодно:
● Example: She gave me the cold shoulder when I tried to talk to her. - Вона проігнорувала мене, коли я спробував із нею поговорити.
Give someone a piece of cake - щось дуже легке або просте:
● Example: Passing this test will be a piece of cake for you. - Здати цей тест буде для тебе легкою справою.
Ці стійкі вирази з "give" додають різноманітності та виразності англійській мові, допомагаючи передати різні смисли та ідеї в розмовній мові та письмовому тексті.