Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Фразове дієслово turn

Фразове дієслово turn в англійській мові

02.08.2023
3 хвилин на читання
Фразові дієслова є важливою частиною англійської граматики, і одним із найчастіше використовуваних із них є "turn". Це дієслово може набувати різних значень і використовуватися в різноманітних контекстах.

Вивчення та практика вживання фразових дієслів з "turn" допоможуть вам краще розуміти англійську мову та успішно використовувати її в повсякденних ситуаціях.
Зміст:

1. Turn on

Фразове дієслово "turn on" в англійській позначає дію увімкнення, активації або раптового прояву чого-небудь. А також може використовуватися в розмовній мові для опису почуттів, емоцій і поведінки.

Одним з основних значень "turn on" є "увімкнути".

Наприклад: "Turn on the TV, please" (Увімкни телевізор, будь ласка).

Це фразове дієслово також використовується для активації різних пристроїв та електроніки, таких як світло, комп'ютери, радіо та інші.

Крім того, "turn on" може також позначати раптову появу почуттів або емоцій. Наприклад, "The sad movie really turned on the waterworks" (Сумний фільм справді викликав сльози).

У розмовній мові "turn on" також може використовуватися для опису будь-кого, хто став активнішим, енергійнішим або жвавішим.

Наприклад: "She really turned on during the dance performance" (Вона справді розкріпачилася під час танцювального виступу).

Також існують різні фрази з "turn on", як-от "turn on the charm" (проявити чарівність) або "turn on someone" (звернути на когось увагу чи інтерес).

2. Turn off

Фразове дієслово "turn off" позначає дію вимкнення, вимикання, або викликає негативні реакції та відштовхування, а також може використовуватися для опису втрати інтересу та ентузіазму.

Одним з основних значень "turn off" є "вимкнути".

Наприклад: "Could you please turn off the lights?" (Можете, будь ласка, вимкнути світло?). Це фразове дієслово також застосовується для вимкнення пристроїв, механізмів або інших електронних пристроїв.

Крім того, "turn off" може також позначати викликання відрази або відторгнення. Наприклад, "The graphic content of the movie really turned me off" (Графічний контент фільму справді викликав у мене огиду).

У розмовній мові "turn off" також може використовуватися для опису втрати інтересу, ентузіазму або залученості. Наприклад: "The boring lecture totally turned me off" (Нудна лекція повністю вбила мій інтерес).

Також існують різні фрази з "turn off", такі як "turn off the radio" (вимкнути радіо), "turn off the stove" (вимкнути плиту), або "turn off the alarm" (вимкнути будильник).

3. Turn down

Фразове дієслово "turn down" в англійській мові має кілька значень і використань. Одним із них є відмова в чому-небудь або відмова від чого-небудь.

Наприклад, "She turned down his invitation to the party" - "Вона відмовила йому в запрошенні на вечірку".

Це фразове дієслово також може означати зменшення інтенсивності будь-чого, наприклад, звуку чи світла.

Приклад: "He turned down the volume of the TV" - "Він зменшив гучність на телевізорі".

"Turn down" також може використовуватися в контексті відхилення речення, запиту чи пропозиції.

Наприклад, "The company turned down his job application" - "Компанія відхилила його заявку на роботу". У деяких випадках, "turn down" може також означати зміну напрямку або руху. Приклад: "We turned down the wrong street" - "Ми звернули не туди".

4. Turn out

Фразове дієслово "turn out" означає результат або результат будь-якої події чи ситуації. Це фразове дієслово може описувати те, як щось розвивається або відбувається. Наприклад, "The party turned out to be a great success" - "Вечірка виявилася великим успіхом". Також воно може вказувати на те, яким чином щось закінчилося або проявилося в підсумку. Наприклад, "The experiment turned out to be a failure" - "Експеримент виявився невдалим".

"Turn out" також може означати відкриття або показ чого-небудь, особливо коли це відбувається несподівано. Приклад: "As it turned out, she had been planning a surprise party" - "Як виявилося, вона готувала сюрпризну вечірку".

В іншому контексті "turn out" може виражати збір або появу великої кількості людей на якомусь заході. Наприклад, "A lot of people turned out for the protest" - "Багато людей прийшло на протест".

5. Turn to

Фразове дієслово "turn to" використовується для вираження звернення по допомогу чи пораду, перемикання уваги, застосування в певній ситуації та зміни напряму думок думок чи дій.

Наприклад, "She turned to her friends for advice during a difficult time" - "Вона звернулася до своїх друзів за порадою у важкий період".

"Turn to" також може означати перемикання уваги, інтересу або турботи на що-небудь. Наприклад, "He turned to painting as a way to relax" - "Він звернувся до живопису як способу розслабитися". Цей вираз також може описувати зміну напряму думок чи дій. Наприклад, "The conversation turned to more serious topics" - "Розмова перейшла до більш серйозних тем".

В іншому контексті "turn to" може означати застосування або використання чого-небудь у певній ситуації. Наприклад, "I often turn to meditation to reduce stress" - "Я часто вдаюся до медитації, щоб знизити стрес".

6. Turn in

Фразове дієслово "turn in" в англійській мові використовується для позначення здачі або надання чого-небудь, зазвичай у контексті документів або робіт. Наприклад, "You need to turn in your assignment by Friday" - "Ви маєте здати своє завдання до п'ятниці". Це фразове дієслово також може використовуватися для опису здачі будь-якого предмета або речі в потрібне місце. Приклад: "He turned in his library books at the front desk" - "Він повернув книги в бібліотеку на стійці реєстрації".

"Turn in" також може означати завершення будь-якої діяльності або повернення до місця відпочинку чи сну. Наприклад, "It's getting late, let's turn in for the night" - "Уже пізно, давайте підемо спати на ніч". Це фразове дієслово може також використовуватися в сенсі здачі себе в руки влади або поліції. Приклад: "The suspect finally turned himself in to the police" - "Підозрюваний нарешті здав себе в поліцію".

В іншому контексті "turn in" може означати зміну напрямку або руху. Наприклад, "We need to turn in at the next intersection" - "Нам потрібно повернути на наступному перехресті".

7. Turn around

Фразове дієслово "turn around" використовується для опису повороту або розвороту в просторі. Наприклад, "He turned around and walked back the way he came" - "Він розвернувся і пішов назад тим самим шляхом". Це також може стосуватися зміни орієнтації об'єкта або предмета. Приклад: "The chair was turned around to face the window" - "Стілець був розвернутий так, щоб дивитися у вікно".

"Turn around" також може означати зміну ситуації або перебігу подій на краще. Наприклад, "The company was struggling, but with new management, it managed to turn around and become profitable" - "Компанія зазнавала труднощів, але завдяки новому управлінню вона змогла переломити ситуацію і стати прибутковою".

В іншому контексті "turn around" може виражати перетворення або трансформацію. Наприклад, "The artist turned around an old building into a vibrant art studio" - "Художник перетворив стару будівлю на яскраву художню студію".

8. Turn over

Фразове дієслово "turn over" позначає переворот чого-небудь, обертання або переміщення на інший бік. Наприклад, "He turned over the page of the book to continue reading" - "Він перевернув сторінку книги, щоб продовжити читання". Це також може застосовуватися до фізичного перевертання, наприклад, "She turned over the mattress to clean the other side" - "Вона перевернула матрац, щоб почистити інший бік".

"Turn over" також може означати передачу або здачу чого-небудь іншій особі або організації. Наприклад, "He turned over the project to his colleague while he was on vacation" - "Він передав проєкт своєму колезі, поки був у відпустці".

У бізнес-контексті "turn over" може позначати обіг коштів або товарообіг. Наприклад, "The company had a high turnover last year" - "Компанія мала високий оборот минулого року".

В іншому сенсі "turn over" може означати перегляд, вивчення або аналіз чого-небудь. Наприклад, "We need to turn over the proposal before making a decision" - "Ми маємо ретельно вивчити пропозицію перед ухваленням рішення".

9. Turn up

Фразове дієслово "turn up" використовується як опис появи або виявлення чогось, часто несподівано. Це фразове дієслово описує ситуацію, коли щось з'являється або знаходиться після пошуків чи очікування. Наприклад, "I couldn't find my keys, but they turned up in my bag later" - "Я не міг знайти ключі, але потім вони виявилися в моїй сумці".

"Turn up" також може означати збільшення або підвищення інтенсивності будь-чого, такого як звуку, світла або температури. Приклад: "Can you turn up the music a little bit?" - "Можеш трохи посилити музику?"

В іншому контексті "turn up" може позначати появу або з'явлення на будь-якій події, зустрічі або місці. Наприклад, "He promised to turn up at the party" - "Він пообіцяв з'явитися на вечірку". Це фразове дієслово також може використовуватися для вираження дії "піддатися" або "опинитися" в певній ситуації. Приклад: "Many people turned up sick after the outbreak" - "Багато людей захворіли після спалаху".

Розуміння та володіння англійськими фразовими дієсловами - важливий аспект ефективного володіння англійською мовою. Ці унікальні конструкції, що складаються з дієслова та прийменника (або прислівника), надають мові багатства, виразності та нюансів. Зрештою, знання англійських фразових дієслів збагатить ваш лексикон, поліпшить навички спілкування та зробить ваш мовний досвід більш насиченим і захопливим.