Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger

Дефіс в англійській мові

Дефіс в англійській мові: ставити чи не ставити, ось у чому питання

27.04.2023
6 хвилин читання
І гарне запитання. Складні слова пишуться роздільно, разом або через дефіс. Розберемося конкретно з написанням дефіса, бо ця тема викликає достатньо протиріч, і винятків тут більше, ніж правил.

Зміст

Дефіс в англійській мові: правила вживання

Насправді "-" вже поступово йде з англійського письма. Там, де він раніше ставився, зараз слова пишуться або разом, або окремо. Розглянемо основні правила, де він залишився.

1. У застиглих виразах і назвах.
Matter-of-course - само собою зрозуміле
Jack-o'-lantern - ліхтар із гарбуза на Геловін
Fifty-fifty - п'ятдесят на п'ятдесят
Forget-me-not - незабудка

2. У написанні складених числівників від 21 до 99.
thirty-eight - тридцять вісім
one hundred and twenty-four - сто двадцять чотири

3. Під час позначення часу на письмі.
They can be only at seven-thirty - Вони зможуть прийти тільки о пів на восьму.

4. Якщо префікс закінчується, і наступне за ним слово починається з однієї й тієї самої літери.
Co-owner - My brother and I are company co-owners. - Я і мій брат є співвласниками компанії.
Pre-election - pre-election campaign - передвиборча кампанія

5. Між префіксом та іменем власним.
Pre-Christian - The text written in pre-Christian times has survived until our days. - Текст, написаний у дохристиянську епоху, зберігся до наших днів.
Post-Roman traditions - Пост-римські традиції

6. Прикметники або іменники, що складаються більш ніж із двох слів.
Door-to-door - He sells perfume door-to-door being friendly. - Він ходить по домівках, пропонує парфуми і поводиться чемно.
Editor-in-chief - головний редактор

7. Родичі з боку чоловіка/дружини.
Father-in-law - тесть/свекор
Son-in-law - зять
Brother-in-law - шурин, невір
Half-sister - сестра за одним спільним батьком

8. Відтінки кольорів.
Yellow-orange - жовто-оранжевий
Cherry-red lipstick - вишнево-червона губна помада

Також дефіс використовується в складених прізвищах і як знак перенесення слів з одного рядка на інший.
Розібрали основні правила.

Що таке дефіс в англійській мові

Дефіс - знак орфографії, не є розділовим знаком. Він з'єднує частини слова в єдине ціле або служить для перенесення по складах з одного рядка на інший. Ніколи не плутайте його з тире, яке використовується в пунктуації, і розділяє частини речення.
Наприклад:
The right-hand turn - правий поворот. (тут "-" з'єднує частини складного прикметника).
Bertha – she is sixteen – has too many friends. - У Берти, якій шістнадцять років, занадто багато друзів. (Тире в цьому випадку уточнює факти в реченні).

Утворення прикметника, що йде перед іменником

Він дуже часто ставиться в складених прикметниках. Наприклад: best-known (широко відомий), globe-trotting (той, хто багато подорожує), self-tought (той, хто навчається самостійно).
Дефісне написання буде в таких прикметників перед обумовленим словом. Якщо ж стоїть після нього, то пишеться роздільно.

Давайте порівняємо:
She is a short-tempered person. - Вона дуже запальна людина.
I can be also short tempered. - Я можу бути також запальною.
This sofa is full-size bed. - Цей диван просто повноцінне ліжко.
Click the picture to see it full size. - Клікніть на картинку, щоб побачити її цілком.

Прикметники з префіксом self- також пишуться через дефіс. Наприклад: self-driving (безпілотний, самокерований), self-evident (самоочевидний), self-confident (самовпевнений). Але, якщо префікс є частиною кореня, то такі слова пишуться разом. Selfish - егоїстичний.

Зв'язок суфікса та префікса зі словом

- Префікси
Іменники, прикметники, дієслова утворюють нові комбіновані частини мови за допомогою префіксів і суфіксів. Найчастіше вони писатимуться разом, але деякі залишають за собою право вживатися через дефіс. Це точно стосується префіксів self-, all-, ex- (тільки зі значенням "колишній").

All-star match - матч усіх зірок
All-time level - рекордний рівень
Economic self-determination - економічне самовизначення
Ex-wife - колишня дружина
Ex-minister - екс-міністр, але to exchange - обмінювати, to expect - очікувати

Префікси co-, pre-, post-, anti-, re-, non-, зазвичай не потребують після себе "-" і використовуються з ним, тільки щоб уникнути нагромадження літер або плутанини в значеннях. Крім того, у британському варіанті ці приставки пишуться через дефіс, а в американському варіанті - разом.
Antibodies - антитіла, але anti-corruption - антикорупційний.
Re-creation - відновлення, але recreation - відпочинок

- Суфікси
Що стосується суфіксів, то через "-" пишуться free-, odd-, іноді in-, up.
Tax-free - безподатковий, duty-free - безмитний
Twenty-odd - двадцять із зайвим
Check-in - реєстрація, але check in - реєструватися
Close-up - великий план, але close up - закрити
Якраз тут наочно продемонстровано як уникнути плутанини в частинах мови.

Перенесення слів на новий рядок

За допомогою дефіса можна ділити слова на склади та переносити їх з одного рядка на інший.
Per-so-nal (так розділили по складах, кожну таку частину можна переносити)
well-known (написати і перенести можна тільки так, бо склади утворюють виключно голосні літери)

Використання дефіса в складених числівниках англійської мови

Як уже згадувалося вище, "-" використовується при написанні числівників. Розглянемо кілька випадків докладніше.

- Числівники та дроби.
Eighty-six(86) + eleven(11) = ninety-seven(97)
One-third of a jug - одна третина глечика

- Числа входять до складу прикметників і вказують на вік, розмір, довжину тощо.
He is a father of а beautiful four-year-old boy. - Він тато прекрасного чотирирічного хлопчика.
They are going to watch a three-part movie. - Вони збираються дивитися трисерійний фільм.
I liked such six-month trip. - Мені сподобалася така піврічна подорож.
Зверніть увагу, що іменна частина таких прикметників стоїть в однині. І діє принцип: перед визначуваним іменником.
Twenty-one-year-old girl, але she is twenty-one years old

- Написання цифр номера телефону.
9637842561 (nine-six-three-seven-eight-four-two-five-six one)

Незручне поєднання букв і схожа вимова

Складові слова пишуть через дефіс, щоб показати відмінності в значеннях:
This cake is finger-licking good - Цей торт - пальчики оближеш!
Finger licking is a nuisance - Облизування пальців-дуже неприємно.
Anti-people, anti-gravity illusion - антинародний, ілюзія антигравітації
Але потрібно звірятися зі словником.

Дефіс у позначенні кольорів

Прикметники, що позначають колір або відтінки кольорів, пишуться через дефіс, тільки якщо стоять перед іменником, що визначається.
Golden-yellow box - золотисто-жовта коробка
Emerald-green stone - смарагдово-зелений камінь
Light-red shirt - світло-червона сорочка, але the shirt is light red.

Ніколи не бійтеся англійської мови, адже люди, які розмовляють нею, звичайнісінькі. Написання "-" звіряйте зі словником, крім правил, розказаних вище. Мова з часом змінюється, змінюється і написання слів. За всім не встежиш. Удачі!