Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Дієслово to use в англійській мові
01.12.2023
4 хвилин на читання

Дієслово to use в англійській мові: 3 форми

Значення дієслова to use

Дієслово "to use" (використовувати) є ключовим у повсякденному спілкуванні та в професійній діяльності. Це багатостороннє дієслово позначає акт застосування чого-небудь з метою досягнення конкретного результату. Від повсякденних дій, як-от використання телефону чи автомобіля, до складніших сценаріїв у бізнесі та технологіях, "to use" є невід'ємною частиною мови, відображаючи важливість уміння ефективно скористатися ресурсами для досягнення поставлених цілей.

3 основні форми дієслова to use

Коли вживається дієслово use

Дієслово "use" вживається в різних контекстах і ситуаціях, охоплюючи широкий спектр діяльності та сфер застосування. Ось кілька випадків, коли це дієслово найчастіше використовується:

  1. Повсякденне життя: "Use" застосовується в повсякденному житті під час опису використання об'єктів, технологій, інструментів тощо. Наприклад, "I use my computer every day for work."
  2. Бізнес і Професійна діяльність: У діловому середовищі "use" часто використовується для позначення застосування методів, стратегій, ресурсів і технологій. Приклад: "Our company uses the latest marketing techniques to reach customers".
  3. Технології та Програмування: У контексті технологій "use" застосовується для позначення використання програм, мов програмування, додатків тощо. Наприклад, "Developers often use Python for data analysis."
  4. Наука і Дослідження: В академічному та науковому контексті дієслово "use" вживається для опису методів, інструментів і матеріалів, що використовуються в дослідженнях. Приклад: "Scientists use advanced equipment to conduct experiments".
  5. Інструкції та Рекомендації: Дієслово "use" застосовується в інструкціях і рекомендаціях, вказуючи на необхідність застосування певних дій або засобів. Наприклад, "Use caution when handling chemicals."

Граматичні особливості

Час:
Дієслово "use" може використовуватися в усіх часових формах, що робить його універсальним у різних контекстах.

Питання і заперечення:
Для утворення запитань і заперечень додаються допоміжні дієслова, як у будь-якому англійському реченні. Наприклад:
Твердження: She uses a computer for work.
Питання: Does she use a computer for work?
Заперечення: She does not use a computer for work.

Об'єкти:
Дієслово "use" часто використовується з прямими об'єктами, що позначають те, що використовується. Наприклад: "She uses her phone."

Пасивний стан:
Дієслово "use" також може використовуватися в пасивному стані, хоча це менш поширений варіант. Наприклад: "The new technology is used by many companies."

Синоніми:
Залежно від контексту, можна використовувати синоніми, такі як "utilize", "employ", "apply" тощо.

Поширені конструкції:
"Use" часто використовується у фразах на кшталт "use something for something" для зазначення мети використання. Наприклад: "She uses her laptop for work."

Приклади

Інфінітив: She likes to use social media to connect with friends. - Їй подобається використовувати соціальні мережі для спілкування з друзями.
Минулий час: Last week, he used a map to find his way around the city. - Минулого тижня він використовував карту, щоб орієнтуватися в місті.
Минулий тривалий час: By the time I arrived, they had used all the available resources. - До моменту мого прибуття вони вже використали всі доступні ресурси.
Питання: Do you use a smartphone for communication? - Чи використовуєте ви смартфон для спілкування?
Заперечення: They do not use traditional methods; instead, they rely on modern technology. - Вони не використовують традиційні методи; замість цього вони покладаються на сучасні технології.
Із прямим об'єктом: The chef uses fresh ingredients in every dish. - Кухар використовує свіжі інгредієнти в кожній страві.
Пасивний стан: The new software is used by companies worldwide. - Нове програмне забезпечення використовується компаніями по всьому світу.
Синоніми: In this experiment, we will employ a new technique to analyze the data. - У цьому експерименті ми будемо використовувати новий метод для аналізу даних.
Конструкція "use for": She uses her car for commuting to work every day. - Вона використовує свою машину для поїздок на роботу щодня.
В інструкції: Use caution when handling sharp objects. - Будьте обережні під час поводження з гострими предметами.