Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
  • /
  • /
Was і were - правила застосування в англійській мові

Was і were - правила застосування в англійській мові

15.05.2023
7 хвилин на читання
Was і were одні з найчастіше вживаних дієслів в англійській мові. Використовуються, здебільшого, в минулому часі; також в умовних і пасивних конструкціях, і як модальне дієслово. Розберемо кожен конкретний випадок детальніше.
Зміст:

Коли застосовується was, а коли were?

Це зрозуміти нескладно, потрібно лише знати, що was - форма однини, а were - множини. Виняток становить вживання із займенником you (ти, ви). Оскільки you вказує на другу особу в обох числах, то з ним завжди використовується were.

I/he/she/it - пишемо was.
Ти/ми/вони - були.
He was my best friend. - Він був моїм найкращим другом.

You were rude but I can understand it. - Ти був грубий, але я можу це зрозуміти.

Правила вживання дієслів was і were

To be - неймовірно багатогранне дієслово. Воно всюдисуще. Використовується в усіх часах, як фразове, модальне, допоміжне. Was і were - його форми в минулому часі. Перекладаються як "був, була, було, були". У даній ситуації застосовується для опису подій, якостей людини ка, професійних навичок тощо.

Наприклад:
He was diligent but got bad grades. - Він старанно вчився, але отримував погані оцінки.
Sam and Robert were good football players. - Сем і Роберт були хорошими футбольними гравцями.
Mr. Brown was the finest vet in our town. - Містер Браун був найкращим ветеринаром у нашому місті.
Дуже цікаве to be як фразове дієслово і коли воно є частиною стійкого виразу.
You don't save electricity. Lights in all rooms were on. - Ти не бережеш електрику. Світло горіло в усіх кімнатах.
My dog was finally full. - Мій собака нарешті був ситий.
Anna was in love with her neighbour. - Анна була закохана у свого сусіда.

Was і were - форми минулого часу дієслова "бути"

Узгодження часів

Це характерна ознака англійської мови. Складнопідрядні речення будуються за принципом: якщо головне речення стоїть у минулому часі, то підрядне теж має бути в минулому. Не можна сказати: "Я знала, що дається тільки два дні на виправлення помилок". Англійською звучатиме так: "I knew that there were only two days to correct the mistakes".

При перекладі з прямої мови в непряму працюватиме той самий принцип.
"I am going to visit India," Dan said. - "Я збираюся відвідати Індію", - сказав Ден.(Пряма мова)
Dan said that he was going to visit India. - Ден сказав, що збирається відвідати Індію.(Непряма мова)

Допоміжне дієслово для Past Continuous.

Was і were застосовуватимуться як допоміжні дієслова (auxiliary verbs), що не несуть смислового навантаження. Подивимося на таблицю:
Past Continuous використовується, щоб показати тривалість дії в конкретний момент у минулому (at 3 o'clock, at 7 pm yesterday), або коли описуються кілька процесів, що йдуть паралельно.

What were you doing while I was watering the flowers. - Що ти робив, поки я поливала квіти?
I was watching an amazing movie with Meg Ryan. - Я дивився приголомшливий фільм із Мег Райан.

Пасивний стан

Страдальний або пасивний стан - невід'ємна частина англійської мови.
Ця граматична конструкція потрібна, щоб показати, що дія здійснювалася над предметом. При цьому не має значення, хто її виконував. Тут was і were виконують роль помічників.

· Past Simple
My dreams were ruined when I saw that house. - Мої мрії були зруйновані, коли я побачила той будинок.
You weren't broken by the circumstances. - Ти не був зломлений обставинами.

· Past Continuous
The pie was being baked when he came. - Пиріг ще випікався, коли він прийшов.
The trees were being planted the whole day. - Квіти саджали цілий день.

Умовні речення

Ці речення потрібні для висловлення думок, де умови не можуть бути виконані, для опису мрій, уявних ситуацій. У конструкції використовується сполучник if, were у всіх числах + would (тільки не will) та інфінітив основного дієслова.
If my aunt weren't so disgusting, John would invite her to the party. - Якби моя тітка не була такою огидною, Джон запросив би її на вечірку.
If I were you I would study better. - Якби я був на твоєму місці, я б навчався краще.
If I were there I would help the victims. - Якби я був там, то допоміг би постраждалим.

Форми there was, there were

Те саме що і there is/there are, тільки в минулому часі. Застосовуються, щоб показати, що предмет був у такому-то місці.
There were a lot of bottles of milk on the shelf. Where are they now? - На полиці стояло багато пляшок із молоком. Де вони зараз?
There wasn't a flower in the vase. - У вазі не було квітки.
Who was there? - Хто там був?

Часто ці форми зустрічаються в поєднанні з some, any, no. Не забуваємо, що some - у твердженнях, а any - у запереченнях і запитаннях. Коли використовуємо no, то дієслово ставимо в стверджувальній формі.
Were there any sandwiches on the plate? - На тарілці були взагалі бутерброди?
Yes, there were some. - Так, там було небагато.
There was no stove in the kitchen. - На кухні не було плити.
Переклад таких речень завжди починаємо з обставини місця: на полиці, у вазі, на кухні...

Вживання was і were у питальних реченнях

Was і were при формуванні запитань не потребують жодних допоміжних слів. Was і were ставляться перед суб'єктом на початку речення, якщо це загальне запитання, і після питальних слів, якщо це спеціальні запитання. У розділових зберігається прямий порядок слів + додається "хвостик".

  • Past Indefinite.
Were you at school yesterday? - Ти був у школі вчора?
Why was she angry? - Чому вона злилася?
Was it right to go there? - Це було правильно поїхати туди? It was really dangerous, wasn't it? - Це було справді небезпечно, чи не так?
(Так, було/ні, не було)
Files weren't installed on computer, were they? - Файли не були встановлені на комп'ютер, чи не так? (Yes, they were/No, they weren't)

  • Past Continuous.
What were you reading when I came? - Що ти читала, коли я увійшов?
Was she cooking dinner? - Вона готувала обід?
Who was singing that song? - Хто співав ту пісню?
He was dreaming about a big yacht, wasn't he? - Він мріяв про велику яхту, чи не так? (Yes, he was/No, he wasn't)
Olga wasn't taking part in competitions, was she? - Ольга не брала участь у змаганнях, чи не так?

Застосування was і were у заперечних реченнях.

Щоб поставити was і were в негативну форму, до них додаємо частку not. Виходить:
I, he, she, it – was not
You, we, they – were not
Зараз в усному та письмовому мовленні, а також у відповідях на запитання вживається скорочена форма: wasn't/weren't.

  • Past Simple
They weren't (were not) professionals. - Вони не були професіоналами.
This car wasn't (was not) old but it needed repair. - Ця машина не була старою, але вона потребувала ремонту.
Karen wasn't out of place in their company. - Карен не почувалася не в своїй тарілці в їхній компанії.
Fortunately, they were not late. - На щастя, вони не запізнилися.


  • Умовні речення
If Helen and her brother weren't on the second floor they would run out earlier. - Якби Гелен та її брат не були на третьому поверсі, вони б вибігли раніше.

  • Past Continuous
She was not doing the chores today morning. - Вона не робила прибирання сьогодні вранці.
We were not reading when you came. - Ми не читали, коли ти прийшов.

У конструкції I wish.

I wish.... є варіантом умовних речень, тому необхідно пам'ятати про узгодження часів, використовуючи його в мовленні. Перша частина (I wish/he wishes/we wish) стоїть у теперішньому часі; друга, умовна частина, - у минулому. Висловлюють такі речення жаль про те, що не зроблено, про те, що зараз відбувається саме так, а не інакше. Розглянемо на прикладах:

I wish you weren't with my sister. - Хотілося б, щоб тебе не було поруч із моєю сестрою. Тобто мені шкода, що зараз він із нею.

I wish I were a great doctor. - Я б хотіла бути великим лікарем. Мені шкода, що я не лікар.

I wish they were not bothering me today. - Хотілося б, щоб вони не турбували мене сьогодні. Випадок застосування Past Continuous у другій частині конструкції.

Запам'ятайте, будь ласка, що, за правилами, were вживається з усіма особами та числами. Але в розмовній мові допустиме застосування was з одниною.

Із займенниками та незлічуваними іменниками

До незлічуваних іменників відносять ті, які не можна порахувати. Bread - можна рахувати тільки буханцями або шматочками. Water - тільки пляшками або ковтками. Money - купюрами або монетами. Саме поняття статичне. З такими словами використовується дієслово was.

Milk was in the glass. - Молоко було в склянці.
There was some bread on the plate. - Було трохи хліба на тарілці. Навіть у присутності займенника some (трохи) дієслово стоїть у формі однини.
Was the air fresh? - Повітря було свіжим?
There was the beautiful moon in the sky yesterday. - Учора на небі був красивий місяць.

Таблиця відмінювання дієслова to be в минулому часі