Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Past Perfect Continuous англійською мовою
16.03.2024
3 хвилин на читання

Past Perfect Continuous англійською мовою

Зміст:

Правила використання Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous (Минулий досконалий тривалий час) - це час в англійській мові, який використовується для вираження тривалої дії, яка почалася і тривала в минулому до певного моменту в минулому. Ось кілька правил використання Past Perfect Continuous:
Вираз тривалості: Past Perfect Continuous використовується, коли потрібно вказати на тривалість дії в минулому до певного моменту. Наприклад:
● He had been studying English for 2 years be hee moved to London. (Він вивчав англійську мову протягом двох років, коли переїхав до Лондона.)
Зв'язок з іншими подіями минулого: Past Perfect Continuous також використовується для підкреслення тривалості дії до певного моменту в минулому, після якого відбулася інша подія. Наприклад:
● She was tired because she had been working all day. (Вона була втомлена, бо працювала весь день.)
Порівняння тривалості двох дій: Past Perfect Continuous дозволяє порівнювати тривалість двох дій у минулому. Наприклад:
● I realized he had been waiting for me for hours. (Я зрозумів, що він чекав на мене вже кілька годин.)
Використання з "for" і "since": Past Perfect Continuous часто використовується з приводами "for" і "since", щоб вказати тривалість часу, протягом якого відбувалася дія. Наприклад:
● She had been living in Paris for five years before she moved to Rome. (Вона жила в Парижі вже п'ять років, коли переїхала до Риму.)
Ввічлива форма вираження часу: Past Perfect Continuous можна використовувати для вираження ввічливості або офіційного характеру в оповіданні. Наприклад:
● He had been working on the project for several months when he finally presentd it to the board. (Він працював над проектом протягом кількох місяців, коли нарешті подав його на нараду.)
Пам'ятайте, що Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова "had" у минулому часі, після якого слідує дієслово "to be" у формі Past Participle, а потім основне дієслово із закінченням "-ing".

Як побудувати пропозицію

Допоміжне дієслово "had": Першим кроком є використання допоміжного дієслова "had" у часі. Це вказує на те, що дія сталася до певного моменту у минулому. Приклад:
She had been studying English for two years.
Дієслово "to be" у формі Past Participle: Після допоміжного дієслова "had" слід дієслово "to be" у формі Past Participle, тобто "been". Приклад:
● He had been working all day.
Основне дієслово із закінченням "-ing": Потім йде основне дієслово із закінченням "-ing", яке вказує на тривалість дії. Приклад:
They had been waiting for the bus for over an hour.
Додатки та додаткові відомості: Після побудови основної пропозиції можна додати доповнення, щоб надати більш детальну інформацію про подію чи обставини. Приклад:
She had been studying English for two years before she moved to London.
Таким чином, для побудови пропозиції в Past Perfect Continuous необхідно використовувати допоміжне дієслово "had", за яким слідує дієслово "to be" у формі Past Participle ("been"), а потім основне дієслово із закінченням "-ing".

Як побудувати пропозицію

Щоб побудувати негативну пропозицію до Past Perfect Continuous, ви додаєте негативну форму допоміжного дієслова "had" перед дієсловом "to be" (у формі Past Participle "been"). Потім використовуйте частинку "not" після дієслова "to be", а потім основне дієслово із закінченням "-ing". Ось приклад:
Форма: Subject + had not + been + Verb-ing
Приклад негативної пропозиції в Past Perfect Continuous:
  • She had not been studying English for two years.
У цій пропозиції "had not" є негативною формою допоміжного дієслова "had", "been" є дієсловом "to be" у формі Past Participle, а "studying" - основним дієсловом із закінченням "-ing", що вказує на тривалість дії.

Як побудувати питання

Для побудови питання в Past Perfect Continuous змінюється порядок слів, причому допоміжне дієслово "had" ставиться перед підлягає. Потім слідує допоміжне дієслово "to be" у формі Past Participle "been", а потім основне дієслово із закінченням "-ing". Ось приклад:
Форма: Had+Subject+been+Verb-ing+...?
Приклад питання в Past Perfect Continuous:
  • Had she been studying English for two years?
Тут "Had" стоїть на початку речення, "she" - підлягає, "been" є дієсловом "to be" у формі Past Participle, "studying" - основним дієсловом із закінченням "-ing", а знак питання ставиться в кінці речення.

Як побудувати твердження

Для побудови затвердження в Past Perfect Continuous використовується допоміжне дієслово "had" у минулому часі, за яким слідує допоміжне дієслово "to be" у формі Past Participle "been", а потім основне дієслово із закінченням "-ing". Ось приклад:
Форма: Subject + had + been + Verb-ing + ...
Приклад затвердження в Past Perfect Continuous:
  • She had been studying English for two years.
Тут "She" - підлягає, "had" - допоміжне дієслово в минулому часі, "been" - дієслово "to be" у формі Past Participle, "studying" - основне дієслово із закінченням "-ing", що вказує на тривалість дії.

Маркери часу Паст Перфект Контініус

Ці маркери часу допомагають уточнити контекст та час у використанні Past Perfect Continuous у реченнях.
For / Since: Ці маркери часу зазвичай вказують на тривалість дії у минулому до певного моменту. "For" використовується для вказівки часового періоду, а "since" вказує на точний початок дії. Наприклад:
She had been working on the project for three hours.
● He had been studying English since he was a child.
By + час: Цей маркер часу вказує на кінцевий момент або термін, до якого дія мала завершитися. Наприклад:
She had been waiting for him by 6 o'clock.
When / As: Ці маркери часу використовуються для вказівки події, яка сталася під час тривалої дії у минулому. Наприклад:
● He had been working on his assignment when the phone rang.
As she had been driving home, she saw an accident.
Before/After: Ці маркери часу допомагають встановити послідовність подій. "Before" вказує на подію, яка сталася до початку тривалої дії, а "after" - після її завершення. Наприклад:
She had been studying for the exam before she met her friends.

After she had been waiting for an hour, the bus finally arrived.
All day / all morning / all night: Ці маркери часу вказують на тривалість дії протягом певного часового періоду. Наприклад:
● He had been working all day.
● She had been sleeping all night.

Дієслова стану

Дієслова стану (state verbs) - це дієслова, які позначають стан або умову, а не дію, і зазвичай не використовуються в Continuous (Continuous форми дієслів, такі як Present Continuous, Past Continuous і т.д.). Вони описують постійні чи тривалі стани, а чи не конкретні дії. У Past Perfect Continuous дієслова стану можуть використовуватися, але їхнє вживання зазвичай обмежене.
Деякі приклади дієслів стану:
● to be (бути)
● to have (мати, мати)
● to like (подобатися)
● to love (любити)
● to hate (ненавидіти)
● to know (знати)
● to understand (розуміти)
● to believe (вірити)
● to prefer (вважати за краще)
● to belong (належати)
● to seem (здаватися)
● to resemble (прогулятися)
● to contain (утримувати)
● to consist (складатися)
Деякі з цих дієслів можуть вживатися в Continuous формах, якщо вони використовуються у певному контексті, який має на увазі тимчасовий стан, а не постійний. Однак навіть у Past Perfect Continuous, де допускається використання Continuous форм, дієслова стану не завжди вживаються з ними, оскільки вони описують постійні чи стабільні стани, які не змінюються протягом певного часу.

Past Perfect Continuous або Past Perfect

Різниця між Past Perfect Continuous та Past Perfect полягає в тому, як вони передають тривалість і чи акцентуються на процесі чи результаті.
Past Perfect Continuous (Минуле досконале тривалий час):
● Цей час використовується, щоб висловити тривалу дію, яка почалася у минулому і тривала до певного моменту у минулому.
● Воно часто наголошує на тривалості та/або стійкості дії в минулому.
● Приклад: "За час I arrived, she had been waiting for hours." (До моменту мого прибуття вона вже чекала кілька годин.)
Past Perfect (Минулий час):
● Цей час використовується, щоб вказати, що одна дія відбулася до іншого минулого.
● Воно фокусується на завершеності дії або стану до певного моменту минулого.
● Приклад: "When I arrived, she had already left." (Коли я прибув, вона вже пішла.)
Таким чином, основна відмінність між Past Perfect Continuous та Past Perfect полягає в тому, що Past Perfect Continuous підкреслює тривалість дії, а Past Perfect – завершеність або результат дії до певного моменту у минулому.

Past Perfect Continuous або Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous (Минуле досконале тривалий час):
● Past Perfect Continuous використовується для вираження тривалої дії, яка почалася в минулому і тривала до певного моменту в минулому.
● Цей час вказує на тривалість дії та може бути використаний для опису процесу чи події, що відбувалася в минулому.
● Приклад: "By the time she arrived at the party, I had been waiting for two hours." (До моменту її прибуття на вечірку я вже чекав на дві години.)
Present Perfect Continuous (Справжній досконалий тривалий час):
● Present Perfect Continuous використовується для вираження тривалої дії, яка почалася в минулому і продовжується в сьогоденні або пов'язана з сьогоденням.
● Цей час вказує на тривалість дії в минулому та її вплив на даний час.
● Приклад: "I have been studying English for five years." (Я навчаю англійську мову вже п'ять років.)
Таким чином, основна відмінність між Past Perfect Continuous і Present Perfect Continuous полягає в тому, що Past Perfect Continuous описує дію, яка почалася і закінчилася в минулому, в той час як Present Perfect Continuous вказує на дію, що почалася в минулому і продовжується в сьогоденні.

Приклади вживання часу Паст Перфект Контініус

Ці приклади демонструють різні ситуації, в яких можна використовувати Past Perfect Continuous для опису тривалості дії в минулому до певного моменту або події.
Опис тривалості дії до певного моменту минулого:
● He had been working as teacher for years be here decided to change careers. (Він працював учителем уже десять років, перш ніж вирішив змінити свою кар'єру.)
Зв'язок тривалої дії з наступною подією:
● They had been living in the same house for twenty years when they finally decided to move. (Вони жили в тому самому будинку вже двадцять років, коли нарешті вирішили переїхати.)
Вживання з маркерами часу "for" та "since":
● She had been playing the piano for hours before her guests arrived. (Вона грала на піаніно вже кілька годин, коли прийшли її гості.)
● He had been studying Spanish since he was a child, so he was fluent by the time he moved to Spain. (Він вивчав іспанську мову з дитинства, тому був вільний на момент переїзду до Іспанії.)
Ввічливий або офіційний вираз часу:
● I had been waiting for your call for quite some time before you finally rang. (Я чекав твого дзвінка вже деякий час, перш ніж ти нарешті зателефонував.)
● He had been working on the project diligently for weeks before presenting it to the committee. (Він старанно працював над проектом кілька тижнів, перш ніж подати його комітету.)