Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Present Simple
в англійській мові

Present Simple Tense в англійській мові

06.03.2023
12 хвилин читання
В англійській мові часи поділяють такі групи: Present, Continuous, Perfect і Perfect Continuous.
Ми розглянемо час гурту Презент, а саме Present Simple.

Що таке час Present Simple і коли воно використовується?

Час Present Simple в англійській мові використовується для опису звичок, фактів, щоденних рухів, розкладів та графіків.
Презент Сімпл - той базовий час, який застосовується для опису подій у часі. Вивчення англійської мови починається саме з часу Present Simple, оскільки це основа для вільного спілкування.

Зміст

Утворення Present Simple

Час Present Simple будується за простою схемою: підмет + присудок + доповнення.
Спочатку розглянемо загальні особливості побудови речень, а далі розберемо більш детально.

 • Утворюється вислів у часі Present Simple з чергуванням підмета (subject – S), дієслова (verb – V) та доповнення.
 • У запереченнях в Present Simple також буде застосовуватися don't/doesn't, а в питаннях do/does.
 • Тим не менш, якщо в реченні немає процесу, і нам потрібно вживати дієслово стану, наприклад (be), репліки будуються за іншою схемою.

Maggy sing in a band . (sing – процес)
I am from Switzerland . (am – стан)

Бути (be) змінюється в залежності від займенника, що стоїть перед ним.
I am
He, she, it is
We are
You are
They are

Якщо іменник у однині застосовуємо форму is, якщо у множині – are.
Наприклад:
This car is German. (Car – однина, тому – is.)
My friends are from Paris. (My friends – множина, тому – are.)

Види речень в Present Simple

Речення в часі Present Simple поділяються на стверджувальні , заперечні та запитальні .

Давайте розглянемо види та побудову речень у часі Present Simple.

Стверджувальне речення
Ствердження в Present Simple будуємо, беручи підмет, присудок, і доповнення, наприклад: His sisters live in London.
His sisters - підмет, позначимо його літерою S (Subject). У його ролі можуть виступати різні частини мови.
Live - присудок, позначимо англійською літерою V (Verb). В даному випадку він стоїть у формі infinitive , це означає, що він стоїть у своїй початковій формі без закінчення та частки to.
In London- Доповнення, завжди йде після підмета і присудка.

 • Якщо у реченні є займенники I, you, we, they або іменник у множині, дієслово залишається у його первісній формі, без частинок і закінчень.

I play the guitar. - Я граю на гітарі.
Her relatives speak English. - Її родичі говорять англійською.
My parents do sport. – Мої батьки займаються спортом.

 • Якщо в реченні є he, she, it і іменники в однині, до дієслова додаємо -s/-es.
 • До більшості присудків додаємо закінчення -s, але до тих, які закінчуються на літери та буквосполучення s, ss, o, ch, sh, x додаємо -es.

She plays piano. - Вона грає на піаніно.
He watches films every day. – Він дивиться фільми щодня.
It runs well. - Бігає чудово.

Заперечні речення
У запереченні Present Simple ми також беремо підмет, присудок і доповнення, але в даному випадку з'являється ще do/does і частка not.
You do not relax at the weekends. - Ти не відпочиваєш у вихідні.
She does not spend much money. – Вона не витрачає багато грошей.

В англійській мові прийнято скорочувати допоміжне дієслово і not, таким чином отримуємо don't/doesn't.
You don't relax at the weekend.
She doesn't spend much money.

 • Якщо в реченні є I, you, we, they і іменники у множині, додаткове дієслово буде у формі do + not (don't).
Смислове залишається у його первісній формі, без частинок та закінчень.
I don't listen to music в the morning. - Я не слухаю музику вранці.
My sisters don't like cooking. – Мої сестри не люблять готувати.

 • Якщо в реченні зустрічаються he, she, it і іменники в однині, додаткове дієслово буде у формі does + not (doesn't).
Смислове залишається у його первісній формі, без частинок та закінчень.
Anna doesn't live в Dresden. - Ганна не живе у Дрездені.
My boss doesn't come on Saturdays. - Мій бос не приходить по суботах.

Запитання
У питаннях в Present Simple ми також вживаємо do/does, про які говорили раніше.
У питаннях дієслово-помічник стає на початок, таким чином структура висловлювання буде наступною: допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + доповнення.
Do you live alone? - Ти живеш один?
Does Sam read books? – Сем читає книги?

 • Якщо в реченні зустрічаються I, you, we, they і іменники у множині, вживаємо do.
Смислове залишається у його первісній формі, без частинок та закінчень.
Do they go to the cinema на weekend? - Вони ходять у кінотеатр у вихідні?
Do your parents live в країні? -Твої батьки живуть у селі?

 • Якщо у реченні є he, she, it і іменники в однині, застосовуємо does.
Смислове залишається у його первісній формі.
Does his mother speak Spanish? - Його мама говорить іспанською?
Does Adam як риба? - Адам любить рибу?

Короткі відповіді на запитання в Present Simple
Розглянемо короткі відповіді на запитання, оскільки в англійській мові вони не просто звучать як "так" чи "ні". У коротких answers в англійській з'являються дієслова-помічники.
1. Якщо питання починається з do, отже, у відповіді ми теж застосовуємо його, наприклад: Do you go to the gym? - Yes, I do. - Зверніть увагу, якщо відгук позитивний, тоді do не змінюється.

- Якщо все ж таки негативний, тоді до do обов'язково додаємо not, наприклад: Do you go to the gym? - No, I don't.
У короткій відповіді дієслово та частинку скорочуємо.

2. Якщо питання починається з does, значить, у відповіді ми теж вживемо його, наприклад: Does she visit yoga classes? – Yes, she does.
- Зверніть увагу, якщо відгук позитивний, тоді does не змінюється.
- Якщо все ж таки негативний, тоді до does обов'язково додаємо not, наприклад: Does she visit yoga classes? – No, she doesn't.
У короткій відповіді дієслово та частинку скорочуємо.

В даному випадку завжди використовуємо займенник, навіть якщо в питанні було іменник, наприклад: Do your children go to school? - Yes, they do. / - No, they don't.

Побудови пропозицій у часі Present Simple у таблиці
Питання з запитальними словами та фразами
Окремо варто розглянути питання з відповідними словами та фразами, оскільки якщо у питанні є запитальне слово або фраза вони завжди йдуть на першому місці, тобто перед допоміжним дієсловом.

Питання та фрази в англійській мові:
Who – Хто
What - Що
Which – Який/ Котрий
Where – Де/ Куди
When – Коли
How – Як
How much/ many – Скільки
How often – Як часто

Наприклад:
How often do you have your English classes? - Як часто у вас уроки англійської?
What do you do at the weekend? - Що ти робиш по вихідним?

Використання дієслів в Present Simple

 • do/does
Дуже часто можна поплутати do/does з додатковими дієсловами у запереченні та питаннях. Давайте розберемося, коли ці слова є допоміжними, а коли основними в часі Present Simple.

- do/ does в стверджувальних реченнях
У твердженнях, коли ми описуємо подію значення «робити».
I do housework every Sunday. - Я виконую роботу по дому щонеділі.
My aunt does housework every Sunday. - Моя тітка виконує роботу по дому щонеділі.
У цих варіантах do/does виражають дію «виконувати роботу по дому».
У «My aunt does housework every Sunday» до інфінітиву додали закінчення -es, тому що як підмет виступає «вона» - третя особа однини, і дієслово закінчується на букву -о, тому пишемо -es.

- do/does у заперечних реченнях.
У запереченнях do або does з часткою not виступають як дієслова-будівельники, при цьому смисловий do «робити» залишається, тому що нам потрібно передати сенс виконання того чи іншого проекту.
I don't do housework every Sunday. - Я не виконую роботу по дому щонеділі.
My aunt doesn't do housework every Sunday. - Моя тітка не виконує роботу по дому щонеділі.

Після додаткових дієслів у заперечення don't/ doesn't основне дієслово застосовується у початковій формі, без закінчень і частинок.
Це цілком нормально, якщо в Present Simple ви бачите поєднання "don't do" / "doesn't do" стоять поруч.
Тут don't і doesn't будуть перекладатися просто як «ні», саме тому ми плюсуємо смислову частину.

- do/ does у запитаннях
У питаннях do/ does виконують функцію помічників, тобто є дієсловами-будівельниками, завдяки яким ми будуємо питання, і окремо вони перекладатися не будуть.
Do you do housework every Sunday? - Чи виконуєш ти роботу вдома щонеділі?
Does she do housework every Sunday? – Чи виконує вона роботу по дому щонеділі?
У коротких відповідях ми використовуємо допоміжне дієслово, а не смислове, тому воно теж перекладатися не буде.
- Yes, I do. – Так.
- No, she doesn't. – Ні.

 • have/has
Ми вже говорили про те, коли і як додається -s, -es до інфінітиву, коли суб'єкт в однині або коли в реченні зустрічаються he, she, it в Present Simple.

- У твердженні до hаve закінчення не додається, він змінює свою форму на has. Тому, з іменниками в однині і займенниками he, she, it в ствердному речення вживаємо has.
З іменниками у множині і займенниками I, you, we, they використовуємо have.
We have apartment в центрі міста. – У нас є квартира у центрі міста.
Ви не маєте в центрі міста. – У нас немає квартири у центрі міста.
Do we have apartment в центрі міста?
-Yes, we do. / - No, we don't.
Sally has a pet. - У Саллі є вихованець.
Sally doesn't have a pet. - У Саллі немає вихованця.
Does Sally have a pet?
-Yes, she does. / - No, she doesn't.

- У запереченнях з'являється don't/doesn't. Наve стоятиме в інфінітиві, це означає, що він не змінює свою форму.
Maryam doesn't have a lot of things to do. - У Мар'ям не так багато справ.
I don't have a lot of friends. - У мене не багато друзів.

- У питаннях також додаємо do/does, основне дієслово have не змінюється.
У коротких відповідях користуємося допоміжними дієсловами, у позитивному відгуку do/does, негативному don't/doesn't.
Do you have relatives in Spain? – У вас є родичі в Іспанії? - Yes, I do.
Does Jeremy have a hew phone? - Джеремі має новий телефон? - No, he doesn't.
Зверніть увагу на те, як змінюється HAVE у всіх типах речень
Як ми бачимо, have змінює свою форму на has тільки у твердженні з займенниками he, she, it і з суб'єктом в однині, а в заперечення і в питанні дієслово знаходиться в первісній формі, оскільки в реченнях вживаються допоміжні дієслова does/doesn't .

 • to be в Present Simple
Раніше ми говорили про те, що be – це дієслово стану, а не дії, тому речення з ним будуються інакше.
«be» використовується, коли ми називаємо наше ім'я, говоримо вік, національність чи країну, називаємо професію та коли описуємо щось чи когось.
- Ім'я/прізвище: I am Bob. / Her surname is Adams.
- Вік: Is Sally 18 years old? – No, she isn't. She's 20.
- Національність: He isn't French. / We're British.
- Професії: My father is a taxi driver. / Is she a nurse?
- З прикметниками: She is a beautiful girl. / My students are really smart.

Спочатку згадаємо як дієслово бути змінюється з займенниками і з іменниками в однині і множині.
I am
He, she, it is
We, you, they are

З іменниками в однині – is, у множині – are.
Також "to be" прийнято скорочувати, зверніть увагу на таблицю з повною формою та скороченою.
Для того, щоб скласти заперечення, до дієслова "to be" у формі, яка відповідає додаємо "not". Негативну форму також можемо скорочувати, зверніть увагу до таблиці.
У питаннях «бути», у формі, що відповідає підмету, ставимо перед ним.
У коротких відповідях так/ ні також використовуємо to be. Якщо заперечення додаємо частинку «not».
Приклади використання дієслова:
My boyfriend is French. - Мій друг - француз.
His friend is a doctor. - Уго друг - лікар.
Sally isn't 21 years old. She is 22. - Саллі не 21 рік. Їй 22.
Is she American? - Yes, she is. - Вона американка? - Так.
Are they from Switzerland? - No, they aren't. Вони є від Німеччини. - Вони зі Швейцарії? – Ні. Вони з Німеччини.
I'm not a teacher. - Я не вчитель.
Her children are really smart. - Її діти справді розумні.

Маркери часу в Present Simple

Час Present Simple використовується, коли ми говоримо про регулярність виконання подій, тому існують певні слова-маркери, які показують, як часто щось відбувається.
У часі Present Simple виділяють прислівники частоти дії (adverbs of frequency) та фрази частоти дії (phrases of frequency).
Розглянемо які саме слова та фрази використовуються у Present Simple.

 • Прислівники частоти дії (Adverbs of frequency)
Always – Завжди
Usually – Зазвичай
Often – Часто
Sometimes – Іноді
Hardly ever/ rarely - Дуже рідко
Never – Ніколи

Прислівники частоти дії мають свою певну позицію у реченні.
Прислівник йде перед смисловим дієсловом чи після to be у реченні.
Jeffry always runs Sundays . (Always стоїть перед основним дієсловом runs )
She is always late to school . (Always стоїть перед be (is в даному випадку, тому що підлягає - she)
У питаннях і заперечних реченнях позиція прислівника не змінюється, у будь-якому разі воно стоятиме перед основним дієсловом або після to be.

She doesn't always run on Sundays. - Вона не завжди бігає щонеділі.
Does Olga often cook dinner at home? - Ольга часто готує обід удома?
They aren't often hungry in the morning. - Вони часто голодні вранці.
Are you sometimes late to school? - Ти іноді спізнюєшся до школи?

Прислівник never має негативне значення, тому його вставляємо в затвердження, і не додаємо don't/doesn't.
My sister never drives. (Моя сестра ніколи не водить.)
I never drink coffee in the evening. (Я ніколи не п'ю кави ввечері.)

 • Прислівники частоти дії з дієсловом бути
Якщо в реченні немає процесу, а стоїть be, тоді прислівник частоти дії буде йти після be у всіх типах речень: стверджувальних, заперечних та запитальних.
My girlfriend is always late. - Моя дівчина завжди спізнюється.
Her brothers are never in a hurry. - Її брати ніколи не поспішають.
Is he usually busy? - Він зазвичай зайнятий?
Зверніть увагу, що прислівник never також вживається у твердженні, проте речення має негативне значення.

 • Фрази, що описують частоту дії (Phrases of frequency)
Дані фрази говоримо тоді, коли хочемо вказати, скільки разів відбувається подія.

Фрази частоти дії:
Every day/ week/ month/ year
Two times a week/ 3 times a month/ one time a year.

Такі фрази завжди йдуть наприкінці висловлювання .
Tom does sport two times a week. - Том займається спортом двічі на тиждень.
The students speak English every day.- Студенти розмовляють англійською щодня

Приклади вживання Present Simple

Ствердження:
- Mary drinks coffee 3 times a day. - Мері п'є каву тричі на день.
- Jerry is a project manager in one of the international companies - Джері є керівником проекту в одній з міжнародних компаній.
- I wake up at 7 am each day. - Я прокидаюся о 7 ранку щодня.
- наші дороги розташовані на 5 pm. We need to hurry. - Наш поїзд вирушає о 17:00. Нам треба поспішити.

Заперечення:
- He doesn't work 8 hours in the office. – Він не працює 8 годин в офісі.
- The supermarket doesn't open on Sundays. - Супермаркет не працює у неділю.
- Students don't usually have classes on Saturdays. - У студентів зазвичай немає занять по суботах.
- We eat out only two times a month. - Ми їмо не вдома лише двічі на місяць.

Запитання:
- Does your mother work in a restaurant? - Твоя мама працює у ресторані?
- What time does the film start? - О котрій починається фільм?
- Do you know David? - Ви знаєте Девіда?
- Do you feed your cat two or three times a day? - Ви годуєте свою кішку двічі чи тричі на день?

Запитання з короткими відповідями:
- Do you always do your homework? – Yes, I do.
- Does Bob enjoy his new course? – Yes, he does.
- Do you always get up late at the weekend? – No, I don't.
- Does your boss cycle to office every morning? – No, he doesn't.