Про школу
Наша мета — не навантажувати студентів важкою граматикою, роблячи з них філологів, — ми навчаємо справжній, живій мові. Тій, яку ви почуєте у магазині, яка дозволить вам спілкуватися, заводити знайомства та чітко формулювати свої думки іноземною мовою.
відділ продаж
Напишіть і ми відповімоTelegram
Messenger
Відмінки в англійській мові
25.10.2023
3 хвилин на читання

Відмінки в англійській мові

Зміст:

Що таке відмінок в англійській мові

В англійській мові немає відмінків у тому сенсі, як вони присутні в інших мовах. Відмінки визначають форму іменників, прикметників і займенників залежно від їхньої ролі в реченні. Наприклад, в українській мові слово "стіл" може бути в називному ("стіл"), у родовому ("столу") і так далі.

В англійській мові функцію відмінків виконують порядок слів і прийменники. Слова не змінюють свою форму залежно від їхньої функції в реченні, а їхня роль визначається контекстом. Наприклад:
  • Іменниковий відмінок (Nominative Case): Використовується для позначення підмета речення. Наприклад: "She is a teacher" (Вона вчитель).
  • Родовий відмінок (Genitive Case): Використовується для позначення приналежності. Наприклад: "This is Mary's car" (Це машина Мері).
  • Давальний відмінок (Dative Case): Використовується для позначення одержувача дії. Наприклад: "I gave a book to him" (Я дав йому книгу).
  • Знахідний відмінок (Accusative Case): Використовується для позначення прямого об'єкта дії. Наприклад: "She is reading a book" (Вона читає книгу).
  • Твірний відмінок (Instrumental Case): В англійській мові роль знаменного відмінка виконують прийменники та конструкції типу "with" (з) або "by" (від). Наприклад: "He cut the bread with a knife" (Він розрізав хліб ножем).
  • Прийменниковий відмінок (Prepositional Case): Також реалізується через використання прийменників. Наприклад: "I am in the park" (Я в парку).

    Таким чином, на відміну від низки інших мов, англійська мова спирається на синтаксичну структуру речення та використання прийменників для вираження стосунків між словами, замість зміни їхньої форми відповідно до відмінка.

Відмінки іменників в англійській

В англійській мові існує два "відмінки" для іменників: Загальний (Common Case) і Присвійний (Possessive Case).

У таблиці подано приклади займенників у загальному та присвійному відмінках із відповідними реченнями англійською. Зверніть увагу на використання присвійного відмінка для вираження володіння або приналежності.

Загальний відмінок (common case)

Загальний відмінок використовується в англійській мові для позначення іменників у їхній стандартній формі, коли вони є підметами або доповненнями в реченні. Наприклад:
"The cat is sleeping" (Кішка спить) - тут "cat" перебуває в загальному відмінку як підмет.

Присвійний відмінок (possessive case)

Присвійний відмінок в англійській мові вказує на приналежність або володіння, як правило, іменників. Утворюється додаванням апострофа і, залежно від ситуації, додаткової "s". Наприклад:
"John's car is red" (Машина Джона червона) - тут "John's" вказує на приналежність машини Джону.

Приклади:
Singular: "The dog's tail" (Хвіст собаки) - вказує на приналежність хвоста конкретному собаці.
Plural: "The students' books" (Книги студентів) - вказує на приналежність книг студентам.

Важливо зазначити, що у випадку з неживими об'єктами та іменами, які вже закінчуються на "s", можна використовувати тільки апостроф без додаткової "s". Наприклад: "The class' schedule" (Розклад класу).

Таким чином, присвійний відмінок в англійській мові допомагає виражати володіння або приналежність іменників, позначаючи їхні стосунки до інших слів у реченні.

Відмінки займенників англійської мови

В англійській мові займенники також мають три "відмінки": Прямий (Subjective Case), Непрямий (Objective Case) і Присвійний (Possessive Case).

У цій таблиці наведено приклади займенників у прямому, непрямому та присвійному відмінках із відповідними реченнями англійською мовою. Зверніть увагу на відмінності у використанні цих форм залежно від їхньої ролі в реченні.

Прямий відмінок (subjective case)

Прямий відмінок використовується, коли займенник виступає в ролі підмета в реченні. Це той випадок, коли займенник виконує функцію того, хто або що чинить дію. Приклади:
"I am happy." (Я щасливий.) - "I" є підметом і перебуває в прямому відмінку.
"He is the captain." (Він капітан.) (Він капітан.) - "He" також виступає в ролі підмета і використовується в прямому відмінку.

Непрямий відмінок (objective case)

Непрямий відмінок використовується, коли займенник виступає в ролі об'єкта (прямого або непрямого) у реченні. Приклади:
"He saw me at the store." (Він побачив мене в магазині.) - "Me" є непрямим об'єктом, оскільки на нього спрямована дія "saw".
"I'll help you with your homework." (Я допоможу тобі з домашніми завданнями.) - "You" виступає в ролі непрямого об'єкта.

Присвійний відмінок (possessive case)

Присвійний відмінок займенників вказує на приналежність або володіння. Утворюється додаванням апострофа і, залежно від ситуації, додаткової "s". Приклади:
"This is my car" (Це моя машина) - тут "my" (моя) виражає приналежність.
Приклади присвійного відмінка у займенників:
"His cat is playful" (Його кішка грайлива) - вказує на приналежність кішки йому.
"Our house is big" (Наш будинок великий) - тут "our" (наш) позначає приналежність будинку нам.

Таким чином, різні відмінки займенників в англійській мові допомагають точніше виражати їхню роль у реченні, чи то підмет, чи об'єкт, чи то вираження володіння.

Винятки з правил

В англійській мові, як і в будь-якій іншій мові, існують деякі винятки із загальних правил щодо відмінків. Нижче наведено кілька прикладів винятків:

"It" у присвійному відмінку:
Зазвичай у присвійному відмінку для займенника "it" використовується форма "its". Однак існує виняток, наприклад:
"The baby is sleeping in its crib." (Дитина спить у своїй колисці.)

"One" у присвійному відмінку:
Слово "one" у присвійному відмінку набуває форми "one's":
"This is not my car; it's someone else's." (Це не моя машина; це машина когось іншого.)

"Who" і "whom":
У сучасній англійській мові вживання "whom" (у непрямому відмінку) стає дедалі рідкіснішим, і в деяких випадках використовується "who" замість "whom", особливо в розмовній мові:
"Who did you give the book to?" (Кому ти віддав книгу?).

"Me" в непрямому відмінку після "to be":
У розмовній мові та в неформальних контекстах допускається використання "me" після дієслова "to be":
"It's me." (Це я.)

"Whose" у присвійному відмінку:
Хоча "whose" традиційно вважається присвійним займенником, іноді використовується для вираження приналежності:
"Whose book is this?" (Чия це книга?).

Винятки підкреслюють гнучкість та еволюцію мови, а контекст і стиль можуть впливати на вибір форми займенників. Важливо пам'ятати, що мова жива і мінлива, і іноді правила можуть мати свої винятки.